Adobe Stock 321234640

PERSBERICHT: Fit voor de zorg

De grote druk op de zorg, met de gevolgen van Corona als hoogtepunt, bewoog GITP ertoe om te onderzoeken hoe het gaat met de zorgprofessional. In april 2022 hield GITP een grootschalig onderzoek naar de beleving van werkdruk en werkgeluk onder verpleegkundig personeel in zowel ziekenhuizen als verpleeg- & verzorghuizen en thuiszorg (de zogenaamde VVT-groep) in Nederland.

PERSBERICHT

Zorgsector moet meer naar zichzelf kijken om problemen op te lossen

Zorgsector moet meer naar zichzelf kijken om problemen op te lossen

Structureel te weinig aandacht voor talentontwikkeling

De grote druk op de zorg, met de gevolgen van Corona als hoogtepunt, bewoog GITP ertoe om te onderzoeken hoe het gaat met de zorgprofessional. In april 2022 hield GITP een grootschalig onderzoek naar de beleving van werkdruk en werkgeluk onder verpleegkundig personeel in zowel ziekenhuizen als verpleeg- & verzorghuizen en thuiszorg (de zogenaamde VVT-groep) in Nederland.

Opvallende conclusie: de grote winst voor de zorg zit niet zozeer in extra budget of extra mensen, maar in het verbeteren van de eigen organisatie en in talent- en teamontwikkeling. Dit zijn voorname drivers voor een verwachte mobiliteitsslag van verpleegkundigen binnen de zorg.

Werkgeluk krijgt gemiddeld een 8,0

Belangrijk en opvallend resultaat uit het representatieve kwantitatieve onderzoek (n=242) is dat de verpleegkundigen in beide categorieën hun werk beoordelen met gemiddeld een 8,0 op een schaal van 10. Uit de opiniepeiling is af te leiden dat zorgprofessionals erg betrokken zijn bij hun werk en vooral veel voldoening halen uit teamwork, afwisselend werk en de waardering die zij ontvangen van cliënten/patiënten.

Mobiliteitsslag binnen de sector

Toch is de algemene waardering van het werk geen reden voor zorgwerkgevers om achterover te leunen, zo blijkt uit de peiling. Als belangrijkste minpunten van het werk worden genoemd, werkdruk-verhogende factoren zoals: ‘regels & protocollen’, ‘administratie’ en bedreigingen van het werkgeluk zoals: ‘gebrek aan aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling’. Opvallend is dat 20% tot 25% van de responsgroep verwacht binnen nu en twee jaar een vergelijkbare baan te hebben binnen de sector, maar dan wel bij een andere zorgorganisatie. Als belangrijkste motivatoren voor een andere baan worden genoemd: teamontwikkeling en een professionelere organisatie.

Ontwikkelingen voeren de druk op

Dit sentiment wordt de komende jaren mogelijk verder gevoed door de ontwikkelingen in de zorg. De werkdruk van zorgmedewerkers wordt hoger door het krappe zorgbudget terwijl de zorgvraag door individualisering, vergrijzing en internationalisering van de Nederlandse maatschappij steeds zwaarder wordt. De krapte op de arbeidsmarkt is al voelbaar en zal verder toenemen. En een voorname oplossingsrichting: digitalisatie en automatisering, levert tot op heden nog geen echte doorbraken op voor werkdrukverlichting.

Maak talent zichtbaar

Vaak wordt er in de discussie over oplossingsrichtingen gekeken buiten de sector: ‘Invliegen van extra medische personeel uit de Filipijnen’, ‘Extra budget vanuit de Rijksoverheid’. Echter, er is ook veel te winnen binnen de sector zelf. Uit het onderzoek concludeert GITP dat de voornaamste oplossingen te vinden zijn in:

  • aandacht, tijd en budget voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Meer dan helft van de ondervraagden vindt dat hun werkgever te weinig doet aan talentontwikkeling
  • het aanpakken van de regeldruk (90% van de verpleegkundigen geeft aan dat dit hun werk heeft beïnvloed en werkdrukverhoging met zich meebrengt);
  • zinvolle digitalisering en innovatie; van met name administratieve systemen

Fit voor de zorg

Om fit te zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen en om talent te behouden, doet de zorg er goed aan om zich te blijven ontwikkelen.

Download volledig whitepaper
Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001