GITP is de hr-adviseur voor selectie- en ontwikkelvraagstukken: digitaal én face-to-face.

Lees meer
Je bevindt je hier:

Disclaimer

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van GITP B.V.

Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan GITP B.V. geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan GITP B.V. garanderen dat adviezen en strategieën op elk afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

GITP B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. GITP B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van GITP B.V.

Copyright © 2008 GITP B.V. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.

Statutaire naam: GITP B.V.
Statutaire zetel: Nijmegen
KvK-nummer: 1003.62.32

BTW-nummers:

GITP BV: NL800061883B01
GITP Training & Opleidingen BV: NL007556810B02