Algemen pagina zoekresultaten

Duurzame inzetbaarheid: weet wat je toegevoegde waarde is

Talent ontwikkelen en behouden is voor organisaties van groot belang. Het speelt immers een rol in hun toekomstbestendigheid. Duurzame inzetbaarheid is een begrip dat daarbij steeds vaker om de hoek komt kijken. Maar, wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? En hoe kunnen organisaties én professionals dit optimaliseren? Mark van Ieperenburg, Senior Adviseur bij GITP, praat ons bij.

Mark is inmiddels vijftien jaar werkzaam bij GITP en zag het werkveld de afgelopen jaren flink veranderen. Duurzame inzetbaarheid is volgens hem vrij kort samen te vatten: van toegevoegde waarde zijn. Daarbij is het volgens hem voor zowel professionals als organisaties cruciaal om dat duidelijk en helder over de bühne te kunnen brengen. “Die gelijke verantwoordelijkheid is heel erg van de deze tijd. Vroeger werd het vooral bij één van de twee neergelegd.” Mensen zoeken volgens hem nu steeds gerichter naar een omgeving die past bij hoe zij zich willen ontwikkelen. Een organisatie of leidinggevende die geen oog heeft voor duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling kan remmend werken. “Het gevolg kan dan zijn dat iemand op zoek gaat naar een meer inspirerende en ervaringsrijke werkplek: een plek waar iets gebeurt.” Daarbij zijn de afgelopen jaren ook de randvoorwaarden voor veel professionals veranderd. Mark: “De werk-privé-balans speelt daarin een belangrijke rol. Waar en hoe je kunt werken is medebepalend waarom werknemers bij een bedrijf willen werken of blijven werken.”

Inspireren is volgens Mark daarom essentieel om als organisatie toekomstbestendig te zijn. “Je moet kunnen uitleggen waar je als bedrijf voor staat en welke richting je op wilt. GITP doet dat al jaren vrij goed vind ik, onder andere met Talent Intelligence (TI). Als je onze why daaraan verbindt kun je je fantasie echt de vrije loop laten gaan.” Het is volgens hem eigenlijk vrij simpel: “Als je als bedrijf zelf je toegevoegde waarde niet onder woorden kunt brengen, ben je niet interessant voor talent.”


Wetenschappelijke vragenlijsten

Voor veel bedrijven is talent management een speerpunt om talent goed in kaart te brengen. Soms hanteren bedrijven dezelfde strategie alleen dan onder de noemer strategische personeelsplanning. Daarbij wordt volgens Mark vaak vrij oppervlakkig gekeken naar wat talent is. “Er is vaak onvoldoende verdieping en onderbouwing voor wat iemand in de toekomst moet kunnen. Dat is waar onze expertise om de hoek komt kijken.” GITP helpt organisaties met het vinden van de juiste taal en het in kaart brengen van talent. Dat gebeurt onder andere door middel van speciale wetenschappelijke vragenlijsten. “Daarmee kun je bijvoorbeeld inventariseren of iemand in de toekomst succesvol kan zijn op bepaalde onderdelen. De data die daarbij wordt verzameld is heel waardevol. Wij zorgen vervolgens voor een taal die aansprekend en herkenbaar is voor zowel de werknemer als het bedrijf. Je moet voorkomen dat je enkel in managementtermen communiceert.”


Talent due dilligence
Ook nog voordat bedrijven überhaupt opgericht zijn helpt GITP om de toekomstbestendigheid in kaart te brengen. Onder andere met talent due dilligence. “Dat zijn ontzettend gave exercities. Ook hier kijken we met wetenschappelijke vragenlijsten of iemand in een toekomstig team of turbulente omgeving voldoende wendbaar zal zijn. Maar ook welke waarde ze gezamenlijk en op individuele basis kunnen creëren.” Volgens Van Ieperenburg weet je na zo’n nauwkeurige analyse of je de juiste mensen en talenten aan boord hebt. Daarbij wordt niet gekeken naar functies, maar naar welke rollen aanwezig zijn en of er voldoende diversiteit is om voor elkaar van toegevoegde waarde te zijn. “Door deze kennis vergroot je niet alleen de impact van een kick-start van een team, maar creëer je ook sneller inzichten rondom teameffectiviteit. En dat alles onderbouwd met data en de juiste taal.”‘Inzicht versterkt mobiliteit en re-integratie’
De persoonlijke ontwikkeling van professionals is de afgelopen jaren enorm veranderd. Mark merkt dat er naast de meer traditionele, langdurige ontwikkelprogramma’s, korte opleidingen en coaching populair zijn geworden. Bedrijven die dat niet willen of kunnen faciliteren staan volgens hem dan al snel 1-0 achter.


Opleidingsniveau is overigens ook niet alleszeggend, legt Mark uit. “Met een cognitieve capaciteitentest en dataset aantonen dat iemand binnen een organisatie bovengemiddeld scoort, zonder dat dat blijkt uit een behaald papiertje.” Onlangs vertelde een 35-jarige werknemer hem dat hij door privéomstandigheden niet in de gelegenheid is om een studie te volgen. “Vanwege zijn huidige opleidingsniveau heeft hij er zich bij gelegd dat andere carrièrestappen geen optie zijn. Dan breekt mijn hart een beetje." Hij moedigt organisaties aan om die gesprekken aan te gaan. “Is een opleidingseis nu écht een duiding van het werk- en denkniveau? Of zijn skills als organisatieloyaliteit’, inzet’, discipline’ en ambitie waardevoller?”


Toegankelijkheid
Je moet volgens hem ook blijven onderzoeken wat werknemers nú belangrijk vinden. “Peil hoe zij hun duurzame inzetbaarheid zien. En zorg dat de deur altijd openstaat, zodat ze de ruimte ook voelen om over deze thema’s te praten.” Een bedrijf dat de deur wagenwijd openzette voor continue ontwikkeling van duurzaamheid was het Limburgse Ziekenhuis Zuyderland. Zij stelden een honderdtal tickets beschikbaar waarmee medewerkers hun talent konden laten onderzoeken, waar vervolgens een loopbaanadvies aangekoppeld zou worden. “De tickets waren binnen een week op. Zo zie je dat als je dit onderwerp toegankelijk maakt, je enorm verrast kan worden door de interesse. Maar je moet het als organisatie ook serieus faciliteren.”


Cirkel is rond
Mark ziet voor hen nog een andere interessante rol weggelegd. “Vaak hebben managers te maken met kpi’s op het gebied van ziekteverzuim, uitval en vertrek, maar je ziet ook steeds vaker doelstellingen rondom duurzame inzetbaarheid. Dat onderwerp is een stuk positiever.” Voor hen kan duurzame inzetbaarheid ook op een andere manier tot uiting komen. Zo hebben jongere generaties op de werkvloer vaak nu behoefte aan inspiratie en voorbeelden, maar niet vanuit autoriteit en positie.Nieuwsgierig zijn naar elkaars talent is iets waar GITP intelligent aan wil en kan bijdragen. Voor oudere generaties kan het heel bevredigend zijn om hun kennis en vaardigheden over te brengen op die jongere werknemers. Je ziet het ook terugkomen in vakvolwassendheidsmodellen*. Zonder dat een ervaren professional direct doorgroeit, draagt dit wel bij aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. En dat maakt het cirkeltje rond.”

Bron: (Boek) Dees van Oosterhout I Rolswitch Handboek voor daadkracht en draagvlak
Bron: (Boek) Anke Brockmöller I In goed gezelschap, de sleutel tot succesvolle meestergezelrelaties

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001