Loopbaan etalage project geeft Zuyderland voorsprong in mobiliteit

Inzicht versterkt mobiliteit en re-integratie
A700150942de644295d21826eb13b3f9 zuyderland e434a190

We spreken Jacqueline Vos op bijzonder moment, want na een relatieve periode van ‘rust in het Covid-19 tijdperk, liggen de Intensive Care afdelingen van Zuyderland ziekenhuizen weer bijna helemaal vol met patiënten. Covid laat diepe sporen na waarmee ook Jacqueline als Reïntegratieconsulent P&O Loopbaancentrum mee te maken krijgt: ‘ons ziekteverzuim is sinds het begin van van Covid behoorlijk gestegen door een te grote werkbelasting en werkdruk die al een lange periode aanhoudt. Ook verliezen medewerkers plezier in hun werk omdat ze onder constante druk aan het werken zijn. Dat zien we nu ook terug bij ons in het loopbaancentrum.’

Zuyderland Medisch en Zorgconcern bestaat uit Atrium Medisch Centrum Parkstad, Orbis Medisch en Zorgconcern Sittard-Geleen en Zuyderland GGZ, de zogenaamde Cure tak en de Care tak waaronder Zuyderland Zorgcentra, Zuyderland thuiszorg en Zuyderland huishoudelijke hulp vallen. Er werken ruim 9000 medewerkers waarvan een groot deel in de directe zorg en een deel in de ondersteunende diensten. ‘Met zo’n groot personeelsbestand hebben we, het gaat om verzuim of arbeidsongeschiktheid, gekozen voor eigen risicodragerschap wat een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich meebrengt. Als goed werkgever willen we er alles aan doen om(langdurig) zieke medewerkers perspectief te bieden maar ook mee te denken als medewerkers een loopbaanvraagstuk hebben. Daarom hebben we een eigen loopbaancentrum ingericht om vorm te geven aan mobiliteit en duurzame in zetbaarheid.’

Mooi en moeilijk tegelijk
Jacqueline geeft aan dat het Loopbaancentrum jaarlijks zo’n 120 collega’s begeleidt in bij re-integratie. Ook bleek een groeiende vraag naar loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding. ‘Het is een breed pallet aan situaties die we voorbij zien komen: ziekteverzuim en preventie van zowel mentaal als fysiek ziekteverzuim maar ook functionerings- en loopbaanvraagstukken.

We zien vooral veel mensen die al heel lang in de zorg werken en door het zware werk lichamelijke klachten krijgen terwijl ze nog best een aantal jaren voor de boeg hebben tot hun pensioengerechtigde leeftijd. We gaan dan het gesprek aan over die fase. Dat kan herplaatsing zijn, een aanpassing in het huidige werk of de keuze voor een ander beroep.

Ik word zelf altijd geraakt als mensen aangeven na tientallen jaren als verpleegkundige te hebben gewerkt eigenlijk kwijt zijn waarom ze voor dit vak hebben gekozen en aangeven dat ze diep in hun hart eigenlijk iets anders wilden doen. Dit is dan ook een startsein om te gaan onderzoeken waar hun kansen voor de toekomst dan liggen. Deze gesprekken zijn mooi en moeilijk tegelijk maar maken het werk als re-integratie consulent heel waardevol. Mensen die in de zorg werken hebben vaak zo’n sterke intrinsieke drive om het goed te doen, dat ze makkelijker over hun eigen grenzen gaan en het is belangrijk om helder te krijgen wat de belangen van de zorgmedewerker daadwerkelijk zijn.

‘Breng belangen samen ben daar duidelijk in‘
‘Wat wij vaak zien is dat mensen heel lang met hun twijfels, overwegingen of angsten blijven rondlopen en vaak te laat de stap nemen bij ons aan te kloppen. Ik denk dat zeker 80% niet durft aan te geven dat het niet meer of heel moeilijk gaat op het werk om wat voor een reden dan ook.’ Wat het Loopbaancentrum merkt is dat hoe eerder zij betrokken zijn bij een hulpvraag, loopbaanvraagstuk of een verzuimcase des te sneller er een passende oplossing gevonden kan worden. ‘Juist om die reden heeft eigenlijk de Covid situatie ons op het spoor gezet dat we veel pro-actiever naar onze collega’s moeten communiceren en handelen. “Durf te vragen” dat willen we uitdragen.’ Natuurlijk zit er ook een zakelijk belang aan en daarover is Jacqueline heel helder: We brengen die belangen samen, wat is het beste voor een medewerker en voor Zuyderland. In de eerste plaats kijken we naar de mens: wat zijn de mogelijkheden en oplossingsrichtingen waarbij we uitgaan van een positieve benadering in een veilige omgeving. In ons concern hebben we nogal wat schaarse en specialistische functies, uitval op die plekken heeft direct impact op planning en productie en tot slot besparen we met ons loopbaancentrum een fors bedrag op verzuimkosten en UWV-sancties.’

Ga niet op de stoel van medewerkers zitten
Re-integreren, een switch maken of een loopbaanadvies gaat niet alleen gepaard met goede gesprekken maar ook met inzicht. Inzicht dat voeding geeft voor die goed gesprekken. ‘Die inzichtvraag bestaat voor ons eigenlijk uit drie deelvragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Als we dat in beeld hebben, kunnen we veel gerichter aan de slag gaan. We gebruiken daarvoor de digitale tooling van GITP via een eigen portal op hun assessment platform
Daar zetten we assessments klaar en met de geautomatiseerde rapportages gaan onze coaches het gesprek aan met medewerkers. Uitgangspunt daarbij is dat we nooit de regie overnemen maar juist ervoor zorgen dat een medewerker regie kan nemen over zijn of haar loopbaan/situatie. Een ander uitgangspunt is respect voor iedere medewerker. We willen dat een assessment, de rapportage en de terugkoppeling een positieve ervaring is. Daarnaast gaan we ervan vanuit dat het assessment echt van de medewerker zelf is, dus niet van mij, het Loopbaancentrum of Zuyderland.’

Accepteer dat niet alles lukt
Opvallend is dat de Jacqueline voor het bespreken van de testen zo min mogelijk of eigenlijk niets wil weten van de medewerker en zijn/haar verhaal. ‘Ik wil zo objectief mogelijk kijken. Dat verhaal komt vanzelf in de gesprekken, doordat ik niets tot zeer weinig weet kan ik veel scherper kijken, vragen stellen, luisteren en advies geven met als doel om perspectief te bieden.’ Jacqueline geniet zichtbaar van haar werk, als we het hebben over de gesprekken, de verschillende casussen en hoe mensen vanuit inzicht vaak weer een stap vooruit kunnen zetten gaan haar ogen glinsteren: ‘Je moet dit werk echt heel leuk vinden en ook realistisch zijn en accepteren dat niet alles lukt maar daar wel alles voor willen doen. De basis zijn toch de instrumenten om dat eerste inzicht te krijgen. Ga daarbij niet over één nacht ijs, verdiep je in materie zodat je een goede keuze maakt op basis van kwaliteit en dat is niet altijd de laagste prijs. Jacqueline geeft nog wat extra handreikingen om zoveel mogelijk resultaat uit het gebruik van assessments te halen: ‘zorg dat je de tool of het assessment van links tot rechts kent. Volg de training, ga ermee oefenen, lees achtergrondinformatie over de opzet en de wetenschappelijke achtergrond van testen en tools die mensen en hun capaciteiten in kaart brengen. Wat echt een meerwaarde is om van tijd tot tijd het gebruik van de tools en dan met name het verloop van de terugkoppel gesprekken te evalueren. Ik zie dat zelf als een intervisie. Dat doen we hier in Limburg en Brabant binnen een netwerk van zorgprofessionals. Kijk dus bij elkaar in de keuken, zoek elkaar op en leer van elkaar. Ik ervaar een grote bereidheid in kennis en ervaringen te delen.’ Volgens Jacqueline wordt het wel tijd dat er stappen gemaakt worden in de doorontwikkeling van instrumenten en tools die inzicht geven. ‘Het zou mooi zijn als de testen en assessments zou kunnen meegroeien of zich kunnen aanpassen aan de fase van loopbaan en veranderende omstandigheden van medewerkers. Je wilt dan eigenlijk meer weten dan cognitie, competentie of persoonlijkheid maar nog veel meer over bijvoorbeeld werkbelasting en werkervaring. Dat zijn nu nog gescheiden werelden. Dat zou ons in staat stellen om veel eerder gesprekken te voeren met medewerkers over hun eigen wensen en de risico’s op uitval.’

De loopbaan etalage
Covid-19 zorgt er volgens Jacqueline voor dat veel medewerkers zich nog bewuster zijn geworden dat ze kritisch naar hun toekomst moeten kijken en hierin zelf stappen moeten ondernemen. Zuyderland loopt hierdoor risico op een verhoogde uitstroom als de Covid-pandemie weer beheersbaar is. Daarnaast heeft Zuyderland binnen de zorgsector te maken met een structurele krapte op de arbeidsmarkt, die zich voornamelijk manifesteert op de cruciale functies met name de (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verzorgenden. Kengetallen uit het verleden zullen alsmaar minder rooskleurig worden naar de nabije toekomst toe. Zeker gezien de regio waarin wij ons bevinden dé koploper is in Nederland met zijn sterke vergrijzing en ontgroening. De coronacrisis geeft dit nog een extra zetje.

Om vorm te geven aan duurzame inzetbaarheid en daarmee het behoud van medewerkers heeft het Zuyderland ‘de loopbaan etalage’ bedacht. Hiermee kunnen 100 medewerkers een ticket krijgen om een loopbaanscan te doen. Doelstelling is om een maatwerktraject te bieden waarom het helemaal draait om de medewerker. Er worden diverse gesprekken gevoerd om samen te bepalen welke vraagstelling centraal staat in het loopbaantraject en hoe deze vraagstelling ingevuld kan worden. Testen op basis van cognitie, ambitie, drijfveren, vaardigheden en competenties vormen een vast onderdeel van deze trajecten en geven een goede uitgangspositie om de stappenplannen vorm te geven.

En tot grote verrassing bleek de vraag naar deze service zo groot dat in een week 150 aanmeldingen waren voor een ticket dus voor Zuyderland Loopbaancentrum een duidelijk signaal dat we op een grote behoefte zijn gestuit!

Benieuwd naar wat GITP voor jouw organisatie kan betekenen?

Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan. We bespreken graag de mogelijkheden.

Om aan je aanvraag te kunnen voldoen, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we met jouw gegevens omgaan vind u in onze Privacy policy *

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001