Rijkswaterstaat

GITP komende drie jaar uitvoerder van online assessments voor Rijkswaterstaat, SVB, ILT en KNMI

GITP is de komende drie jaar de uitvoerder van online assessments voor onder andere Rijkswaterstaat, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Met de online assessments levert GITP een bijdrage aan de uitvoering van het strategisch personeelsbeleid Rijk 2025.

Persbericht

De diverse online assessments van GITP worden een belangrijk onderdeel in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van de overheidsorganisaties. De online assessments versterken het talentmanagement. Zo zijn de inzichten uit de assessments bijvoorbeeld bruikbaar om bij de werving en selectie van een nieuwe medewerker zo goed mogelijk te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de functie. Daarnaast geven de online assessments ook inzicht in het ontwikkelpotentieel van een medewerker en zetten de resultaten aan tot verdere ontwikkeling van competenties en kwaliteiten. Dit draagt bij aan de doorstroom binnen de organisatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Dit alles komt samen in het innovatieve Talent Intelligence Platform van GITP. De gebruiksvriendelijkheid van het platform werd door het beoordelingsteam van Rijkswaterstaat geprezen. Net als de complete en goed leesbare rapportages die deelnemers én opdrachtgever na een assessment ontvangen. Het interactieve dashboard maakt in één oogopslag de kwaliteiten van de kandidaat inzichtelijk.

Naast de online assessments in het Talent Intelligence Platform, gaan GITP, Rijkswaterstaat, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) in pilotvorm samenwerken aan de ontwikkeling van game-based assessments, specifiek toegespitst op de wensen van de organisaties. De visie van GITP op deze assessments en de pragmatische aanpak bij het inrichten ervan, zijn voor de organisaties van doorslaggevend belang geweest om voor GITP te kiezen.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001