Gvb tram

GVB gaat nieuw partnerschap aan met GITP: In verbinding met Amsterdam

We zijn verheugd om aan te kondigen dat GITP een partnerschap aangaat met GVB. Dit partnerschap is tot stand gekomen via een Europese Aanbesteding. We zullen GVB de komende tijd ondersteunen met zowel het uitvoeren van volledige assessments als het inzetten van digital tooling op het gebied van het selecteren van nieuw talent en het ontwikkelen van de bestaande medewerkers. Ook zal HR-analytics worden ingezet voor advies op strategisch niveau.

Een nieuwe koers

GVB heeft een rijke geschiedenis en is van oudsher een hiërarchische organisatie. “Echter, in lijn met ons kerndoel om verbinding te leggen (letterlijk en figuurlijk), wil GVB graag een verandering teweegbrengen. We streven naar een organisatie waarin de verbinding met medewerkers centraal staat. Ook streven we ernaar om ons personeel meer een afspiegeling van de Amsterdamse beroepsbevolking te laten zijn” zegt Peter Buisman, HR Directeur GVB. GVB erkent dat ze daarvoor functies anders moeten inrichten en dan ook een ander type medewerker moeten aannemen, iemand die verschillende rollen vervult en enthousiast wordt van een service verlenende functie.


Inclusie en diversiteit binnen GVB

GVB heeft een inclusie- en diversiteitsbeleid dat zich uitstrekt tot in alle aspecten van de organisatie. Het gaat niet alleen om het aantrekken van diverse medewerkers, maar ook om ervoor te zorgen dat zij zich thuis voelen bij GVB. Een voorbeeld hiervan is de recente campagne rondom Keti Koti. Dit initiatief kwam voort uit de wens van enkele medewerkers om de diversiteit te vieren en een afspiegeling te zijn van Amsterdam. GVB wil ruimte bieden aan alle culturen die aanwezig zijn op de werkvloer en in Amsterdam en een inclusieve omgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Ook de samenwerking met GITP draagt hieraan bij door het mogelijk maken van onbevooroordeeld selecteren van nieuwe medewerkers.


Samenwerking tussen GITP en GVB

De samenwerking tussen GITP en GVB zal zich richten op het aantrekken van het juiste talent, het ontwikkelen van het interne talent, het ondersteunen van de verandering en het bevorderen van de gewenste cultuur binnen GVB. Onze assessments zetten we de komende jaren in om GVB te helpen bij het aannemen van de juiste medewerkers en het ontwikkelen van een wendbare en servicegerichte organisatie.

We zijn verheugd om deze nieuwe samenwerking aan te gaan. Samen zullen we werken aan het realiseren van de doelstellingen van GVB en het creëren van een inclusieve en wendbare organisatie waarin medewerkers zich gewaardeerd en verbonden voelen.

Tekenmoment van GITP met GVB

Vlnr/ vbnb op de foto: Lisan Baljeu (Business Development Manager GITP), Eric Meijer (Recruiter GVB), Chawan Mohammad (Recruiter GVB), Else Slegers (Algemeen Directeur GITP) en Peter Buisman (HR Directeur GVB).

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001