Interactie GITP6

Classificeren van talent

Krijg objectief inzicht in succesvol gedrag

Ze weten waar hun onderscheidend vermogen ligt en zijn voortdurend gericht op verbetering. Hetzelfde geldt voor de manier waarop ze met hun mensen omgaan.

Deze High Performance organisaties hebben inzicht in aanwezig talent en benutten de toegevoegde waarde van leidinggevenden en medewerkers om de ambities van de organisatie te realiseren.

Een veel gebruikt model om talent in kaart te brengen is het 9-box grid. Een mooie tool om talent management te laten slagen.

Performance Management
High Performance organisaties stellen KPI’s op, zetten hun perfomance management cyclus actief in en voeren gesprekken met hun mensen over behaalde resultaten. Deze resultaten worden als performance opgenomen in het 9-box grid. Denk aan omzet, servicelevels, doorloopsnelheid van projecten of klanttevredenheid.

Het inschatten van talent en toekomstig potentieel gebeurt ook vaak op basis van behaalde resultaten en huidig gedrag. Prestaties uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst, zeker niet als er iets anders wordt gevraagd. Het bepalen van het potentieel kan veel objectiever, eerlijker en beter.

Inschatten van toekomstig succes
Intelligentie, persoonlijkheid en drijfveren zijn belangrijke voorspellers van toekomstig succes. Ze laten zien in hoeverre mensen zich gemakkelijk kunnen ontwikkelen om te voldoen aan gestelde eisen.

Met betrouwbare en valide assessmentinstrumenten breng je het aanwezige potentieel op een objectieve en meer onderbouwde manier in kaart. Bovendien geven deze instrumenten een gemeenschappelijk kader om naar medewerkers te kijken en ze op basis van dezelfde criteria met elkaar te vergelijken.

In de praktijk blijkt dat organisaties die assessmentinstrumenten gebruiken om het potentieel van mensen in te schatten, dit 25% nauwkeuriger kunnen bepalen dan organisaties die dat niet doen.

Succes koppelen aan gedrag
Wat maakt dat de ene medewerker succesvoller is dan de ander? Door in kaart te brengen welk gedrag succes bepaalt, wordt tastbaar waar in de praktijk het best op gestuurd kan worden en worden beter onderbouwde besluiten genomen.

Wat levert objectief en meetbaar classificeren op?

  • Verborgen talenten komen aan het licht.
  • Leidinggevenden kunnen hun beslissingen concreet onderbouwen.
  • Er kunnen scherpere keuzes voor training en ontwikkeling van medewerkers worden gemaakt.
  • Medewerkers zien hoe hun gedrag een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Dit motiveert.
  • Er kunnen op individueel- en teamniveau beter gefundeerde keuzes worden gemaakt voor de plaatsing van talent in nieuwe rollen.

Meten is weten
Realiseer je dat potentieel niet direct zichtbaar, maar wel meetbaar is. Om talent management goed vorm te geven en te laten slagen, zal je iets extra’s moeten doen. Het toevoegen van de gedragsdimensie aan de veel gebruikte 9-box grid zorgt er bovendien voor dat je gerichter actie kunt ondernemen.

Kortom: breng eerst iets in kaart, voordat je iets in gang zet!

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001