Connector ability

Iedereen altijd een eerlijke kans met de Connector Verbal Analogies

De Connector Verbal Analogies, onze verbale intelligentietest, heeft recentelijk een uitbreiding gekregen met een nieuwe set vragen. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe items aan onze kwaliteitseisen voldoen, heeft de afdeling Product Development, Analytics and Innovation (PDAI) verschillende aspecten onderzocht. Een van de onderwerpen die standaard wordt onderzocht is Differential Item Functioning (DIF).

Differential Item Functioning (DIF)

Er is sprake van DIF wanneer personen uit verschillende subgroepen met hetzelfde onderliggende vermogen een ongelijke kans hebben om een opgave goed te maken. Om kansongelijkheid uit te bannen onderzoekt PDAI continu de vragen in de Connector Ability (de intelligentietest waarvan de verbale intelligentie een onderdeel is) op verschillen in gender, etniciteit en leeftijd.

Uit het DIF-onderzoek door de PDAI-afdeling zijn een aantal opvallende bevindingen naar voren gekomen. Een paar voorbeelden:

  • De betekenis van het woord ‘dwars’ is bij jongeren minder bekend dan bij mensen van middelbare leeftijd of ouder.
  • Het woord ‘pil’ heeft voor vrouwen een andere betekenis dan voor mannen.

Dit soort vragen zijn dan ook niet in de test opgenomen. Zou dat wel worden gedaan, dan zouden bijvoorbeeld vrouwen bij een bepaalde vraag een andere associatie hebben en in een andere oplossingsrichting denken dan mannen, en daarmee is 1 van de genders in het nadeel bij het oplossen van de vraag.

Iedereen altijd een eerlijke kans

Aangezien het bij de Connector Ability Verbal Analogies de bedoeling is om woordparen te maken, is wel een zekere beheersing van de Nederlandse taal vereist. Uitgangspunt is dat iedereen met een B2-beheersing van de Nederlandse taal de test moet kunnen maken. Daarbinnen moeten echter geen verschillen tussen groepen zichtbaar zijn die niets zeggen over in dit geval verbale intelligentie. Zo borgen we de inclusiviteit van de test en krijgt iedereen altijd een eerlijke kans om zijn ware intelligentie te laten zien, ongeacht leeftijd, gender of etniciteit.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001