Pascal meier It Rkx V6 Hd BI unsplash

Top 10 meest geadviseerde te ontwikkelen competenties

Competenties vormen het uitgangspunt voor alle HRM-systemen en spelen een sleutelrol bij de in-, door- en uitstroom van medewerkers in organisaties. Het sturen en ontwikkelen met competenties helpt resultaatgerichter te werken en een duidelijke bijdrage te leveren aan het behalen van de doelen van de organisatie.

Wat is een competentie?

Het begrip competentie is een hulpmiddel om beter grip te krijgen op het gedrag, de kennis, ervaring, houding en stijl van mensen in organisaties. Grip krijg je ten eerste door te weten wat nodig is in een bepaalde functie. Van een servicemedewerker verlang je bijvoorbeeld dat hij meewerkt aan een hoge klanttevredenheid (het ‘wat’, het resultaat) doordat hij goed klanten te woord kan staan, doordat hij correct is aan de telefoon, dat hij er alles aan doet om klanten te helpen en dat hij het begripvol uitlegt wanneer hij dat niet kan enzovoort (het ‘hoe’). Het ‘hoe’ kun je hier samenvatten in één woord: klantgerichtheid. Competentie helpt je daarnaast om te schatten of iemand de gewenste vaardigheid heeft en om (niet-)klantgericht gedrag bespreekbaar te maken met hem.

Enkele kenmerken van een competentie (Hoekstra en Van Sluijs, 1999):

 • een latent vermogen van een persoon,
 • tot effectief presteren,
 • in een bepaalde taak- of probleemsituatie,
 • op een wijze die objectief waarneembaar en te beoordelen is.
 • Competenties vormen een combinatie van expertise en gedragsrepertoire en berusten uiteindelijk op temperament, persoonlijkheid en intelligentie.
 • Competenties zijn tot op zekere hoogte aan te leren en gericht te ontwikkelen. De begrenzing van de ontwikkelingsmogelijkheden zit vooral in intelligentie en temperament van de persoon.

Bron: De STAR®-methode (Wanda Kraal & Saartje van den Heuvel, 2009)

Wist je trouwens dat GITP de grondlegger is van de STAR-methode in Nederland en dat STAR®een geregistreerd merk is van GITP?

Wij hanteren de volgende definitie van competentie: het vermogen om effectief te presteren in een bepaald type taaksituatie of in een bepaald type probleemsituatie.

Om de doelstellingen te behalen is het noodzakelijk dat de organisatie de medewerkers met de juiste competenties in dienst heeft. Of medewerkers die bereid zijn te leren en deze competenties te verwerven.

Lees ook: Wat is competentietaal?

Top 10 meest geadviseerde competenties

GITP heeft de afgelopen jaren tienduizenden assessments afgenomen.

Op basis van de uitkomsten van deze tienduizenden assessments kan een top 10 samengesteld worden van competenties die het meest geadviseerd worden om te ontwikkelen:

 1. Resultaatgerichtheid
 2. Samenwerken
 3. Klantgerichtheid
 4. Overtuigingskracht
 5. Initiatief
 6. Oordeelsvorming
 7. Besluitvaardigheid
 8. Probleemanalyse
 9. Flexibel gedrag
 10. Kwaliteitsgerichtheid

De competentie Resultaatgerichtheid wordt dus het vaakst geadviseerd om te ontwikkelen.

Werken aan...

In de rubriek ‘Werken aan…’ staat, in volgorde van meest geadviseerd, steeds een competentie centraal. Het artikel start met een uitleg wat de betreffende competentie behelst. Vervolgens komt aan de orde hoe de competentie kan worden herkend en welke vragen u moet stellen om de competentie te toetsen. Het artikel sluit steeds af met coachingstips. Hoe kunt u de medewerker helpen bij het ontwikkelen van de bewuste competentie?

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001