Banner plsi

Ontevreden werknemers in een team: vasthouden of loslaten?

Het is wetenschappelijk bewezen dat tevreden werknemers beter presteren op de werkvloer. Ze zijn meer betrokken bij de organisatie en gaan minder snel op zoek naar een andere baan. Ook dragen tevreden werknemers bij aan een betere team performance. Iets wat jou tijdens een krappe arbeidsmarkt natuurlijk als muziek in de oren klinkt! Maar wat als een medewerker eigenlijk niet meer zo goed past bij het team of de organisatie? Als hij of zij niet blij is met de huidige situatie? Moet je iedere medewerker koste wat het kost in je organisatie houden?

Het korte antwoord: nee. Ontevreden (en daarmee vaak onproductieve) medewerkers hebben vaak een negatieve invloed op de prestaties van het hele team. De sfeer op de werkvloer is een belangrijke factor van mederwerkerstevredenheid. Wanneer je zin hebt om naar kantoor te gaan; het is voor een ontevreden medewerker beter om te achterhalen waar hij of zij wel gelukkig van wordt. Dat kan een andere functie binnen de organisatie zijn, maar ook een compleet andere baan.

Wat doe je als HR-manager of adviseur?

Om te achterhalen of iemand nog wel op zijn plek zit, is het belangrijk om zijn drijfveren te achterhalen. Wat drijft deze persoon in het leven? Als HR-manager of adviseur kun jij dat niet bepalen, maar je kunt wel de tools geven om de medewerker de juiste richting op te helpen. Bijvoorbeeld met een training Persoonlijk Leiderschap.

Wat leer je tijdens een training Persoonlijk Leiderschap?

Anders dan de naam doet vermoeden, is een training Persoonlijk Leiderschap niet per se bedoeld voor medewerkers met een leidinggevende functie. Tijdens de training staat het ontdekken van drijfveren centraal. Persoonlijk leiderschap betekent dat je leiding geeft over je eigen pad. Je neemt zelf de regie over je persoonlijke ontwikkeling, je loopbaan en je leven. Om deze rol goed te kunnen vervullen, is het onmisbaar dat je weet hoe wat je belangrijk vindt in het leven. Alleen dan ben je in staat om keuzes te maken die écht bij je passen.

De invloed van buitenaf

Waarom is het zo moeilijk voor mensen om keuzes te maken op basis van wie zij echt zijn? We worden constant beïnvloed door allerlei factoren buiten onszelf. Bijvoorbeeld onze opvoeding en onze vrienden, familieleden en collega’s, maar ook (sociale) media. Al deze factoren samen vormen wie we zijn, inclusief al onze interesses, sterke punten en valkuilen. Sta je niet regelmatig stil bij wat jij wil en wat jij belangrijk vindt, dan komen we verder af te staan van onze drijfveren. Dan doe je dingen die niet meer passen bij wie je eigenlijk bent.

In een professionele loopbaan kan dit ook het geval zijn. Een medewerker die ontevreden is, zit misschien niet (meer) op de juiste plek omdat zijn of haar drijfveren veranderd zijn.

Hoe achterhaal je dat dan?

Zelf achterhalen waar je ‘aan’ van gaat, is lastig. Een coach of trainer kan een medewerker helpen om te achterhalen wie hij/zij is én wat belangrijk is in het leven. Ook het werk dat diegene op dat moment doet, wordt in zo’n traject meegenomen. Past dat nog wel bij datgene wat voor de medewerker belangrijk is? De twee levenslijnen die tijdens het traject Persoonlijk Leiderschap aan bod komen, spelen hierbij een belangrijke rol. In de innerlijke lijn gaat het erover wie iemand van binnen is. Wat motiveert, drijft en inspireert deze persoon? De uiterlijke lijn wordt bepaald door datgene wat de persoon in zijn/haar leven heeft gedaan.

Bij twijfels over een baan, wijken de twee levenslijnen te ver van elkaar af. Wat je doet (uiterlijke levenslijn), past niet meer bij wie je bent (innerlijke levenslijn). Dat levert een knagend gevoel op, dat steeds lastiger te negeren is. Om de balans te herstellen, moeten de twee levenslijnen weer bij elkaar komen.

GITP biedt inzicht in het loopbaanpad van een medewerker

Met verschillende tools, trainingen en trajecten helpt GITP jou om het loopbaanpad van een medewerker in kaart te brengen. Naast het traject Persoonlijk Leiderschap bieden we ook de Career Scan aan. Een online assessment waarmee je kunt achterhalen of een werknemer nog op het juiste spoor zit. De scan legt verband tussen persoonlijkheid, competenties, kwaliteiten, loopbaanwaarden en beroepsvelden en geeft daarmee inzicht in de link tussen de functie-eisen en de competenties van de medewerker.

Een ontevreden medewerker is een signaal om actie te ondernemen. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat er geen ruimte meer is voor de betreffende medewerker binnen de organisatie, maar het kan wél een indicatie zijn dat er een mismatch is tussen zijn drijfveren en wat deze persoon doet. Met een Persoonlijk Leiderschapstraject en/of een Career Scan zet je stappen om deze medewerker te helpen richting een functie die beter bij hem of haar past.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001