1

Op weg naar een inclusief werkklimaat

GITP ondersteunt organisaties op het gehele spectrum van inclusie en diversiteit. Enerzijds door de psychologische veiligheid in de organisatie in kaart te brengen en te helpen vergroten, anderzijds bijvoorbeeld door actief te helpen met het selecteren op een meer divers profiel van nieuwe medewerkers. Daarbij stellen we organisaties in staat om kandidaten objectief en waardevrij te selecteren, puur op basis van hun talenten en capaciteiten. Dit doen we met de inzet van wetenschappelijk onderbouwde biasfree selectie assessments, waarmee we gelijke kansen bieden voor ieder individu, toegankelijkheid vergroten en drempels verlagen voor alle doelgroepen.

Zo ontwikkelde GITP voor een opdrachtgever in de retailsector een selectieassessment methode waarbij de resultaten van kandidaten in de eerste assessment-ronde volledig anoniem bleven. De kandidaten ondergingen een objectief assessment waarbij puur werd gekeken naar intelligentie, talent voor competenties en beheersing van competenties. De opdrachtgever ontmoette de geselecteerde kandidaten pas in ronde twee.

Anderzijds helpt GITP organisaties om inclusie te bevorderen en diversiteit beter te benutten in de organisatie. Dat doen we aan de hand van een stappenplan:

Stap 1: Inzicht

Begin altijd met het directie- of managementteam: zij geven immers het voorbeeld waaraan de medewerkers betekenis geven. We starten in de Inzichtfase met het afnemen van een vragenlijst rondom de beleving van psychologische veiligheid en inclusie in de organisatie. Ook brengen we in kaart waaruit de sociale veiligheid in de organisatie bestaat. Is er bijvoorbeeld een klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon?

Stap 2: Draagvlak & Richten

We begeleiden en trainen het management op inclusie en diversiteit. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden die we op maat vormgeven. De training kan bijvoorbeeld in de vorm van een ‘heisessie’ zijn waarin we met de deelnemers op zoek gaan naar antwoorden op vragen als: ‘Waarom is D&I voor onze organisatie belangrijk?’ en ‘Hoe staan we er zelf in?’ Of we geven de training ‘Inclusief Communiceren’.

Stap 3: Teamontwikkeling

Via gerichte trainingen (zoals Inclusieve Communicatie, Omgaan met Feedback, Samenwerken en de Waarde Game) en assessment instrumenten, laten we de deelnemers de verschillen zien binnen en tussen teams en maken we de toegevoegde waarde van diversiteit zichtbaar. Dit helpt de acceptatie vergroten en laat diversiteit groeien tot waarde - of zelfs tot voorwaarde voor succes van de organisatie.

Stap 4: Coaching

We begeleiden de inbedding in de organisatie met coaching en training on-the- job, intervisiebijeenkomsten of korte workshops. Leidinggevenden en medewerkers hebben zo een klankbord en krijgen advies, tips en ondersteuning bij actuele vragen en praktische obstakels.

Stap 5: Borgen

We borgen door een inhoudelijke en feestelijke afsluiting: een Diversiteitsfeest! En natuurlijk meten we in hoeverre de inclusie wordt beleefd binnen de organisatie en evalueren we het traject.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001