Februari HR persoonlijk banner

“Talent met een arbeidsbeperking kan je zo veel brengen” - Manon Rodewijk, HR coördinator Inclusie en Banenafspraak (De Nederlandsche Bank)

Bij de term diversiteit en inclusie denk je misschien al snel aan verschillen in etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Voor Manon Rodewijk draait haar functie als HR coördinator Inclusie en Banenafspraak bij De Nederlandsche Bank echter om een andere groep die regelmatig vergeten wordt: mensen met een arbeidsuitdaging.

In 2017 kreeg Manon van haar toenmalige leidinggevende bij Achmea de kans om leiding te geven aan een nieuw team. Manon: “Ik was vanuit een bijbaantje snel doorgegroeid naar een leidinggevende functie bij de afdeling klantcontact toen mijn manager naar me toe kwam. Hij vertelde dat ze graag een team wilden starten van mensen met verschillende arbeidshandicaps en zag in mij een goede leidinggevende voor dat team. Stap voor stap heb ik een team opgezet van 16 medewerkers met allemaal verschillende arbeidsuitdagingen.”

Wat is een arbeidshandicap of beperking?

Bij arbeidsbeperkingen kun je denken aan mensen die slechthorend zijn, autisme hebben of bijvoorbeeld een visuele of motorische handicap hebben.

Manon: “Ik kijk wat er wél kan en ga het gesprek aan, zonder daarbij ook het belang van de organisatie uit het oog te verliezen”, vertelt Manon. Toen ze jong was, kreeg haar vader een dwarslaesie, dat wakkerde haar intrinsieke motivatie aan. “Ik hoorde via het netwerk van mijn vader regelmatig verhalen over goed opgeleide, intelligente mensen die door hun beperking toch naast het kopieerapparaat gezet werden. Puur omdat de organisatie niet weet hoe ze iemand op een goede manier kunnen inzetten. Zo zonde!”

Denken in mogelijkheden

Voor Manon was het zoeken toen ze haar team ging neerzetten. “We keken naar de mogelijkheden binnen klantcontact. Je kan iemand die doof is niet aan de telefoon zetten, maar er komen ook mails binnen. Eigenlijk was het constant kijken naar wat wél kon. Dat is ontzettend kenmerkend voor mijn werk. Je moet écht verder kijken dan je neus lang is. Buiten de gebaande paden durven te treden, maar tegelijkertijd ook de belangen van de organisatie in je achterhoofd houden; je bent geen sociale werkplaatsen aan het creëren.”

100% maatwerk

Inmiddels werkt ze bij De Nederlandsche Bank. “Ik blijf me voor deze doelgroep inzetten. Ook bij de Nederlandsche Bank kijk ik hoe we meer mensen met een arbeidsuitdaging binnen boord kunnen halen. Het is altijd 100% maatwerk. Ook binnen het team. Als dat team nooit gewerkt heeft met iemand met een arbeidsbeperking, is het een belangrijk aandachtspunt om te zorgen dat deze collega geen vijfde wiel aan de wagen wordt. Dat lukt alleen maar als je in gesprek blijft.”

Het belang van diversiteit

Het is een uitdaging die je terugziet in de hele samenleving. Manon: “Van jongs af aan worden mensen met een handicap vaak op een andere school geplaatst. We willen die groepen juist bij elkaar brengen. Het is niet erg dat dit spannend is of dat het vragen oproept, zolang we dat gesprek maar aan blijven gaan. Dat maakt het werk voor mij ook zo leuk. Er zijn continu uitdagingen om het te laten slagen.”

Een medewerker met een arbeidshandicap kan een team ook een andere blik geven op de maatschappij. In haar tijd als leidinggevende op de afdeling klantcontact had Manon een medewerker met autisme: “Hij kon uitstekend werken op klantcontact en een waardevolle bijdrage leveren in gesprekken met klanten die ook autisme hebben. Er zijn verschillen in de maatschappij en je kunt veel beter inspelen op die verschillen als je ook een team hebt dat de maatschappij goed vertegenwoordigt. Met die diversiteit maak je je team sterker omdat je ze de mogelijkheid geeft om van elkaar leren.”

Aandacht voor duurzame werkplekken

Gelukkig creëren steeds meer bedrijven duurzame werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Manon: “Toen ik net begon hadden we voor alle vacatures echt stapels kandidaten. Maar mede doordat steeds meer bedrijven zich bewust zijn van de kansen die deze doelgroep biedt, wordt dat minder. Ook de participatiewetgeving en de quotumwet hebben daar een bijdrage aan geleverd, net als de aandacht voor diversiteit en inclusie bij veel bedrijven.”

Hoewel er wel beweging is in de markt, is er lang niet bij iedere organisatie aandacht voor passende werkplekken voor mensen met een arbeidshandicap. Manon ziet dat het de afgelopen jaren vooral de managers met intrinsieke motivatie zijn geweest die zich hard gemaakt hebben voor het aannemen van mensen uit deze doelgroep. “Die voorbeelden zijn nodig om anderen weer te inspireren. Om te laten zien hoe je het werk óók kunt indelen en daarmee ruimte kunt geven aan een doelgroep die een plekje verdient.”

Begeleiding op maat

Een medewerker met een arbeidsbeperking vraagt specifiekere begeleiding. Manon vertelt hoe zij dat doet: “Wanneer we een collega met een arbeidshandicap aannemen, begeleiden we die persoon vaak voor een langere tijd. We checken regelmatig hoe het gaat, zowel bij de collega zelf als bij de leidinggevende. Dat doen we niet omdat we denken dat het anders niet goed gaat, maar puur omdat we het belangrijk vinden dat het ook op de lange termijn blijft werken. Misschien brengt de beperking uitdagingen met zich mee die we niet verwacht hadden of is de medewerker toch meer op z’n plek in een andere rol.”

En dat werkt! De Nederlandsche Bank doet het goed op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Manon: “We hebben een lage uitstroom en veel mensen die een vast contract hebben gekregen. Dat vind ik heel gaaf.”

Het belang van een goede leidinggevende

Als leidinggevende is het belangrijk dat je ziet wat je team doet en dat je dat waardeert. Dat is altijd belangrijk, niet alleen bij mensen met een arbeidsbeperking. Als dat lukt, kun je mensen gaan inzetten op hun talent. “Dat heb ik zelf ervaren, toen ik door mijn leidinggevende naar voren werd geschoven voor een functie waar ik zelf nog niet wist dat ik klaar voor was. Zijn vertrouwen in mij, zorgde dat ik ging groeien en volledig in mijn kracht ging staan. Dat probeer ik zelf nu óók door te geven in mijn werk”, zegt Manon.

Focus op duurzame inzetbaarheid

Manon wil zich blijven inzetten om te zorgen dat deze doelgroep duurzaam aan het werk blijft. “Ik hoop de standaard te doorbreken. Dat we niet zomaar akkoord gaan met een ‘het kan niet’. Als ik hoor dat een leidinggevende buiten de kaders durft te denken en het gesprek aangaat om te achterhalen wat er wél kan, maakt me dat trots. Het is soms hard werken en tegen de stroom in zwemmen, maar dat is wat er nodig is. Blijf maatwerk onderzoeken en jezelf uitdagen. Dit talent kan je afdeling en je organisatie ontzettend veel brengen.”

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001