4laatsteontwikkelingen 0

De 4 laatste ontwikkelingen bij organisaties

Over de consequenties van het coronavirus is iedereen nog lang niet uitgepraat. Zo hadden we het eerder over het innovatie-effect, waaruit blijkt dat juist een crisis als katalysator fungeert voor innovatie en verandering. Wanneer we kijken naar de huidige stand van zaken van onze relaties blijkt nu dat naast innovatie in stroomversnelling, er nog meer veel meer trends tevoorschijn komen terwijl de markt verandert.

Uit onderzoek van GITP blijkt dat:

1. Groei niet stopt

Hoewel het voor de hand ligt om te denken dat groei stagneert tijdens een crisis, blijkt deze gedachte te voorbarig. We zien een kleine krimp bij bedrijven,zo'n 7%, maar het overgrote deel van de organisaties geeft aan op de zelfde lijn te blijven opereren.1 Dit laat een aanzienlijk deel open voor de bedrijven die in deze tijd een groei laten zien: maar liefst 27%.

2. Bij krimp of groei transitie volgt

Aangezien 66% van de organisaties verder werkt met de strategie aangenomen voor het coronavirus, is het niet gek dat 75% van de gevraagde bedrijven ook toegeeft niet, of nog niet, van plan is te reorganiseren of herstructureren.2 Echter, bij groei of krimp kan aanpassing en verandering geen kwaad. Het kan zelfs noodzakelijk zijn. 25% geeft dan ook toe, toe te werken naar een nieuwe samenstelling.

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op tijdens een veranderende markt, ze zijn zelfs leading. Dit vraagt organisaties om mee te bewegen en wendbaar te zijn. Organisaties moeten steeds beter in staat zijn om onzekerheid, chaos en toenemende complexiteit te kunnen managen. Hoe dit aan te pakken met de mensen in de huidige organisatie leest u in de whitepaper ‘Nieuwe koers zonder kabaal: de sleutels voor een succesvolle transitie’.

Download de whitepaper

3. De workforce en ontwikkeling daarvan aandacht vragen

Ongeacht groei of krimp, 79% van de organisaties geeft aan de ontwikkeling van medewerkers veel aandacht te schenken.

Waar er eerst wellicht meer ruimte was voor error, kunnen er in een laagconjunctuur weinig fouten gemaakt worden. Het is van belang om met de sterkst mogelijke workforce te werken. Dat belang zien wij ook want mensen bepalen de succesratio van uw geformuleerde strategie of koersverlegging. Met een focus op de workforce en een mix van consultancy, tooling en people analytics is het mogelijk de ontwikkeling van mensen en transities te versnellen en verbeteren. Lees verder over hoe u de kans op succes vergroot met workforce matching.

4. Vitaliteit hoog houden essentieel is

Bij de ontwikkeling van werknemers komt kijken dat tijdens de crisis door een hoger ziekteverzuim, vitaliteit van werknemers kan afnemen. 35% van de organisaties geeft aan met dit probleem te kampen. Hoe houd je medewerkers energiek en gemotiveerd? Hoe geef je leiding op afstand en hoe boek je de juiste resultaten op afstand? Omdat hybride werkvormen een vaste plek verwerven in de werkomgeving, en de klassieke gang van naar kantoor gaan passe lijkt, komen deze vragen vaak boven drijven.

Bekijk onze tips voor online leidinggeven of lees meer over de psycho-sociale gevolgen van de coronacrisis op de pagina van GITP Mindset.


Voetnoten

1.Blijkt uit intern onderzoek. Gevraagd bij 94 bedrijven.

2'Nog niet' is in deze belangrijk, aangezien 64% van de bedrijven wel aangeeft issues te ondervinden van het coronavirus. Bijvoorbeeld een hoger ziekteverzuim.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001