Teams

Gerichte teamontwikkeling staat nog in de kinderschoenen

Teams worden steeds belangrijker voor het bereiken van doelen en behalen van organisatie succes. Desondanks is er nog veel ruimte voor de ontwikkeling van teams en het zorgen van juiste samenstelling. Hybride werken heeft grote impact op teams. Positief als het gaat om werkgeluk, een negatief effect op de teamperformance. Dat blijk uit het onderzoek van GITP naar teamontwikkeling in de BV Nederland.

Hybride werken heeft negatief effect op teamperformance

Diversiteit als succes factor voor team

Steeds meer mensen hebben binnen hun functie verschillende rollen en werken in wisselende teams. Het belang van teams wordt steeds groter, 80% van de ondervraagde managers en HR-professionals geeft aan dat de focus op teams een voorwaarde is voor succes binnen de organisatie. En hoewel we een goed beeld hebben van de waar teams mee bezig zijn en wat er nog ontwikkeld moet worden binnen het team, gebeurt dat laatste lang niet altijd. 35% geeft aan dat er te weinig tijd en middelen zijn om teams gericht verder te ontwikkelen. Wat daarbij opvalt, is, hoe groter de organisatie, des te minder focus er ligt op teamontwikkeling. Klein MKB geeft veel meer aandacht aan teamontwikkeling dan groot MKB en corporates. Als we kijken naar individuele ontwikkeling ligt bij de grotere organisaties juist daar veel meer de focus op. Terwijl bij die organisaties aangeven dat het belang van goede teams het grootste voorwaarde is voor het behalen van successen. Volgens Mark van Ieperenburg Senior Adviseur Strategisch HR Advies en Analytics van GITP ontdekken meer en meer organisaties dat diversiteit een grote driver is achter goed functionerende teams. ‘Men is gaan inzien dat diversiteit in teams tot inzichten kan leiden die anders niet opgemerkt zouden zijn. Met diversiteit in teams is het makkelijker complexe vraagstukken op te lossen. Ook zien we dat er steeds meer gewerkt wordt op basis van competenties in plaats van functies.’

Gericht ontwikkelen, beter samenstellen

De verwachtingen hoe teamleden met elkaar samenwerken is het belangrijkste aspect bij teamsamenstelling. De vraag is dan ook hoe teamleiders, managers en HR-professionals een beeld vormen van die verwachting. Dat gebeurt vooral nu vooral door gesprekken (38%), werkervaring (48%) en het functieprofiel (57%). Opvallend is dat er bij het samenstellen van teams nauwelijks wordt gekeken naar de aansluiting met de strategische doelstellingen. Ook worden meetinstrumenten die een objectief beeld geven van teamleden nauwelijks ingezet, slechts 13% geeft aan daar gebruik van te maken bij het samenstellen van een team. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan het samenstellen van teams. Het is opvallend dat er weinig gebruik wordt gemaakt van objectieve meetinstrumenten. Juist dit soort instrumenten kunnen je op weg helpen naar de juiste teamstelling. Ze laten zien hoe divers teams zijn als het gaat om competenties en wat de impact van de verschillen weer is op de taak waar het team voor staat. Inzicht helpt vooral om de samenwerking en communicatie te verbeteren binnen teams. Tooling laat zien wat ontwikkeld kan en moet worden. Hiermee is het mogelijk heel gericht en met resultaat te werken aan teamontwikkeling.

Impact op werkgeluk en prestatie

Na de coronapandemie zijn de meeste organisaties overgestapt naar een hybride werkvorm. Uit het onderzoek van GITP blijkt dat hybride werken nogal wat impact heeft op teams. Aan de ene kant draagt hybride werken bij aan zelfsturing en werkgeluk en aan de andere kant ervaart zo’n 35% een negatief effect op de teamperformance en samenwerking. Daarbij worden minder persoonlijk contact, het verdwijnen van een teamgevoel en minder binding als effecten genoemd. Welzijn, tevredenheid en (psychologische) veiligheid zijn de belangrijkste issues waarover managers meer willen weten binnen hun teams. 65% geeft aan actief bezig te zijn met hoe kunnen we het fijner, gezonder, veiliger en aantrekkelijker maken zodat ieder individu zijn of haar rol kan invullen die rechtdoet aan talent, waarden en drijfveren.’

In opdracht van GITP deed onderzoeksbureau Direct Research onderzoek onder 450 teamleiders, managers en HR-professionals naar het belang van teams in organisaties, de teamsamenstelling en teamontwikkeling.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001