Cijfervandemaand Okt

Cijfer van de maand: ‘future skills' niet in huidige top 3 competenties

We zijn begonnen aan de Vierde Industriële Revolutie, een revolutie waarin een hoofdrol is weggelegd voor onder meer robots en kunstmatige intelligentie. We veranderen van een industriële in een kennis- en netwerksamenleving. Die nieuwe samenleving vraagt om andere, nieuwe vaardigheden, niet alleen van de mensen die nu nog aan het begin van hun carrière staan, maar van iedereen, dus ook van de mensen die al jaren werken.

Daarom heeft het World Economic Forum¹ een lijst opgesteld van competenties die nodig zijn om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. De top drie competenties zoals opgesteld door World Economic Forum zijn: probleemanalyse, kritisch denken en creativiteit. Bekijk de top tien hier.

Competentiemeting

Helaas zijn deze toekomstige competenties nog niet allemaal de skills van tegenwoordig. Bij GITP en PiCompany onderzoeken we in opdracht van klanten regelmatig op welke competenties hun medewerkers hoog of juist laag scoren. De klanten kiezen uit de totale competentieset die competenties die het meest relevant zijn voor het functie- en/of competentieprofiel van de medewerker. Deze competenties brengen we dan middels een 360 graden feedbacktool, de Reflector 360, in kaart. We hebben inmiddels tienduizenden van dit soort metingen afgenomen (denk hierbij aan de STAR-methode die toegepast wordt in een coachingstraject).

Zo ontstaat ten eerste een beeld van hoeveel waarde organisaties hechten aan bepaalde competenties. En ten tweede hoe medewerkers scoren op die competenties. Als we deze gegevens combineren, zien we dat organisaties een aantal van de future (soft) skills al langer essentieel vinden. Een mooi voorbeeld hiervan is samenwerken. Dit is (na resultaatgerichtheid) jarenlang een van de meest gevraagde competenties. En het is ook nog eens een competentie waarop de meeste medewerkers vrij hoog scoren. Samenwerken valt weliswaar net buiten de top 3, maar staat in de top vijf qua hoogste scores.

Hoogst scorende competenties

Opvallend is dat de future skills (nog) niet voorkomen in de top 3 van hoogst scorende competenties: integriteit, organisatieloyaliteit en marktgerichtheid. Daarnaast scoren medewerkers het laagst op skills/competenties waaraan nu en in de nabije toekomst juist veel behoefte is, zoals creativiteit, besluitvaardigheid en onafhankelijkheid.

Kortom: een aantal future skills heeft duidelijk nog een inhaalslag te maken. Creativiteit is de afgelopen jaren in rap tempo belangrijker geworden, maar in veel organisaties is creatief denken niet echt gevraagd van en gestimuleerd bij medewerkers. Misschien ook niet gek dat hier gemiddeld dan het laagst op wordt gescoord? Opvallend is dat werkgevers nog wel eens zeggen dat ze creatieve, onafhankelijke, 'transparante' medewerkers willen, maar dat dat als puntje bij paaltje komt niet altijd per se zo is (geweest). Medewerkers moeten niet te onafhankelijk en ‘out-of-the-box’ denken en hun eigen ding doen.

Dat is een gemiste kans, want de organisaties van de toekomst hebben werknemers nodig die denken en doen als kritische, creatieve en zelfstandige ondernemers, die mee kunnen in een wereld waarin één ding zeker is: de veranderingen gaan steeds sneller. Bovendien zullen sommige 21st century skills welhaast nog belangrijker worden voor individuen dan voor organisaties. In de huidige tijdgeest met tijdelijke contracten, steeds meer zzp-erschap en een leven lang leren, hangt werksucces immers steeds minder samen met een (lang) dienstverband bij een organisatie en steeds meer met ‘eigen ondernemerschap’.

¹ Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (waaronder staatshoofden), intellectuelen en journalisten, in totaal zo'n 2500 personen.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001