Shutterstock 2245793859

Wees ChatGPT te slim af. Vijf tips voor selectie en assessment.

Het zal bijna niemand zijn ontgaan dat de lancering van ChatGPT grote impact heeft. Het AI gedreven programma schrijft en verbetert gehele teksten, beantwoordt vragen en maakt samenvattingen. Scholieren gebruiken massaal ChatGPT voor hun huiswerk en tentamens. Copywriters vrezen voor hun baan.

De mogelijkheden zijn groot. Microsoft investeert veel geld in het programma. En Google en Baidu komen met hun eigen schrijfbot, respectievelijk Bard en Ernie genoemd. De verwachting is dat deze programma’s informatieverwerking blijvend zullen veranderen.

Op veel vakgebieden hebben dit soort programma’s invloed: het schrijven van nieuwsartikelen, het maken van scripties en huiswerkopdrachten, het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Specifiek binnen HR het schrijven van wervende vacatureteksten en aantrekkelijk mails, maar ook het vergelijken van een CV met de vacaturetekst behoort tot de mogelijkheden.

Wat is de invloed van het gebruik van ChatGPT binnen selectie en assessment? Kandidaten worden deels beoordeeld aan de hand van geschreven teksten, bijvoorbeeld een sollicitatie- of motivatiebrief. Kunnen deze teksten nog als betrouwbaar beschouwd worden? Nu hebben recruiters en assessoren natuurlijk een arsenaal aan praktijkervaring en vaardigheden ontwikkeld om kandidaten goed te beoordelen en te toetsen tijdens interviews. Maar ChatGPT voegt wel een extra dimensie en uitdaging toe. Hoe weet je nu dat een kandidaat zelf de teksten heeft geschreven? Uiteraard weet je dat natuurlijk nooit zeker, een familielid, vriend of kennis kan natuurlijk altijd als stand-in voor een kandidaat dienen. Dat wordt duidelijk als fraude gezien, maar hoe wordt een tekst gegenereerd door ChatGPT gezien? Is het een handig hulpmiddel om je kansen te vergroten of spreken we hier toch van fraude?

Daarbij komt dat de gegenereerde teksten op het eerste oog voldoende relevant lijken. Het invoeren van de simpele opdracht “schrijf een motivatiebrief voor de sollicitatie van de vacature trainee bij een grote bank“ gaf een keurige motivatiebrief, zie link. Deze vormt al een mooie basis voor een brief die de sollicitant zelf verder kan aanvullen.

Hieronder volgen enkele aandachtspunten waarop je kunt letten bij selectie en assessment.

TIP 1: Kijk kritisch naar de selectieprocedure

Ga na welke onderdelen van het selectieproces gevoelig zijn voor automatisch gegenereerde teksten. Gebruik je bijvoorbeeld de motivatiebrief voor een eerste selectieronde, realiseer je dan dat die brief met behulp van ChatGPT geschreven kan zijn. En geen enkele gegenereerde brief is hetzelfde. Dezelfde opdracht geeft steeds een andere tekst.

Overweeg om je selectieprocedure anders in te steken. Intelligentietests en persoonlijkheidsvragenlijsten kan ChatGPT niet beantwoorden. Dit zijn instrumenten die goed voorspellend zijn voor toekomstig werksucces. Overweeg om deze instrumenten in het begin van het selectieproces in te zetten om zo minder geschikte kandidaten direct te kunnen uitselecteren. Zo laat je je niet verleiden door een geweldige sollicitatiebrief van een ongeschikte kandidaat

TIP 2: Houd toezicht bij schrijfopdrachten

Is schriftelijke communicatie een belangrijk selectiecriterium? Verklein dan de kans dat ChatGPT gebruikt kan worden. Overweeg dan om de opdracht onder toezicht plaats te laten vinden, op een computer zonder internet of met geblokkeerde websites.

TIP 3: Let op schrijfstijl èn inhoud

ChatGPT is goed in het genereren van algemene teksten met een goede taalstructuur. Maar het programma geeft soms misleidende, onvolledige of foutieve teksten. Experts hebben veelal voldoende feitenkennis om onjuistheden en fouten te herkennen. En daarmee de beweringen in door ChatGPT gegenereerde teksten te kunnen toetsen. Bij sollicitaties zijn onjuistheden minder snel te ontdekken. Wees daarom extra alert op de inhoud en de gedetailleerdheid van de tekst.

TIP 4: Vraag door op de motivatie

Check of er in de motivatiebrief voldoende specifieke verwijzingen naar de functie en de organisatie staan. En ga na of de brief persoonlijk genoeg is en of de brief niet te algemeen is geschreven. Vraag tijdens het interview aan de kandidaat om de motivatie mondeling toe te lichten. Vraag gedetailleerd door. Komen de antwoorden voldoende overeen met de brief?

TIP 5: Maak een schrijfopdracht ChatGPT-proof

Schrijfopdrachten zijn er in vele vormen. Een visiestuk schrijven over bepaalde ontwikkelingen wordt in assessments gebruikt. Ook het beschrijven van de voors en tegens van bepaalde oplossingen of maatregelen is een bekende analyse-opdracht. ChatGPT levert moeiteloos een visie over een bepaald onderwerp of de voor- en nadelen van een bepaalde maatregel. ChatGPT is echter niet goed in het schrijven over recente ontwikkelingen. Dat heeft te maken met het feit dat ChatGPT is getraind met informatie tot 2021 dat vrij beschikbaar op internet is. Gebruik daarom in schrijfopdrachten onderwerpen en actualiteiten van recente datum. Of gebruik informatie die alleen betaald te verkrijgen is.

Niet alleen maar nadelen

Het gebruik van programma’s als ChatGPT kan voor sollicitanten en selecteurs echter ook voordelen opleveren. Bij selectie bij veel sollicitanten worden vaak kandidaten geselecteerd op de stijl van hun brief terwijl dit geen specifiek selectiecriterium is. Kandidaten die minder taalvaardig zijn of een andere moedertaal spreken, kunnen hierbij in het nadeel zijn terwijl ze een uitstekende kandidaat blijken gezien de functie-eisen. Het gebruik van ChatGPT helpt deze kandidaten en voorkomt daarmee impliciete discriminatie op taalvaardigheid.

Programma’s als ChatGPT zullen niet meer verdwijnen en zich steeds verder ontwikkelen. Het algoritme van ChatGPT leert continu. Dit jaar komt de volgende release van ChatGPT uit. In de selectie- en assessment praktijk zullen we ervaring op gaan doen met het gebruik hiervan. En laten we net zoals deze programma’s leren van deze ervaringen en adequaat anticiperen op negatieve en positieve effecten.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001