GITP is de hr-adviseur voor selectie- en ontwikkelvraagstukken: digitaal én face-to-face.

Lees meer
Je bevindt je hier:

Erik Hendriks

"Iedereen is uniek."

Erik Hendriks

In aanloop naar mijn functie van adviseur bij GITP heb ik verschillende rollen vervuld in verscheidene branches en organisaties, waarbij advies en projectmanagement de boventoon voerden. Deze uitgebreide en diverse ervaring stelt mij in staat om snel met een kandidaat tot een inzicht te komen, zowel op ontwikkelingsvlak alsook op selectievlak. Iedereen is uniek en om recht te doen aan de uniciteit van het individu in combinatie met een gefundeerde uitspraak over iemands geschiktheid of ontwikkelpotentieel, vormt voor mij de kern van mijn vak.

Kennisdomein:

  • Advies

  • Selectie

  • Ontwikkeling

  • Projectmanagement