Web P UWV00008043 Pers en mediafotografie

UWV: Van nature divers

Tijdens haar deelname aan het evenement ‘De Kracht van Verschil’ sprong Linda van de Riet eruit. In een korte peiling onder de deelnemers of zij vinden dat hun organisatie voldoende scoort op diversiteit, stapte zij als enige over de streep. Reden genoeg om haar om toelichting te vragen.

Linda van de Riet werkt als manager bij het UWV. In het interview wordt al snel duidelijk waarom UWV zo’n diverse organisatie is. Linda: “Als organisatie is UWV een afspiegeling van onze maatschappij. Dat willen we ook zijn.” De organisatie is groot (ca. 22.000 medewerkers) en heeft een landelijke spreiding. Het is in 2002 ontstaan uit de grootste publieke fusie ooit in Nederland. Zo zijn o.a. het GAK, SUWI en CWI opgegaan in het UWV. Dat is al een belangrijke basis voor diversiteit. Bovendien spant het UWV zich dagelijks in voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Die maatschappelijke rol en dat uitgangspunt is ook duidelijk terug te vinden in de organisatie. Linda: “In onze missie staat: Binnen UWV draagt iedere medewerker naar eigen kracht en vermogen bij aan het realiseren van onze doelstellingen. Daar is ruimte en aandacht voor bij het management.”

Concreet

Diversiteit is ook een concreet agendapunt in het beleid van de organisatie. Zo hanteert UWV streefcijfers wat betreft diversiteit. Linda: “We hebben streefcijfers voor onder andere de man/vrouw verhouding, de culturele diversiteit, diversiteit op het gebied van leeftijd en de Banenafspraak (kansen bieden voor mensen met een arbeidsbeperking). Diversiteit op peil houden doen we vooral via actieve werving op de genoemde categorieën. We kijken niet zozeer naar herkomst of het pad wat je hebt afgelegd, maar veel meer naar de competenties die je hebt en of deze matchen met onze vraag.”

Stoeien

“In het werken met diverse teams is het voor mijn gevoel belangrijk om (je af) te vragen: Waar komt iemand vandaan? Wat heeft iemand gemaakt tot wat hij is? En dan heb ik het niet over de standaard diversiteitskenmerken zoals culturele achtergrond, maar vooral over persoonlijkheid en competenties. Zo heb ik wel eens teruggehoord dat een bijzondere achtergrond van een medewerker werd benoemd en dat die dan teruggaf het daar helemaal niet over te willen hebben. Die medewerker stoeit daar al zijn hele leven mee, die wil gewoon lekker aan het werk. En als die medewerker een match heeft met zijn taak in de organisatie, dan moet hij dat ook gewoon kunnen doen. De eventuele verschillen in benadering of aanpak lossen we onderweg wel op.”

Doel

Tijdens ‘De Kracht van Verschil’ kwam naar voren dat diversiteit een belangrijke voorwaarde is voor een Lerende Organisatie. Linda schreef vanuit haar opleiding een scriptie over dit onderwerp. Linda: “Ik ben vertrokken vanuit de vraag: Hoe breng je leren en ontwikkelen in een organisatie in control’. Tijdens mijn onderzoek heb ik verschillende managementteams bij UWV geïnterviewd over de manier waarop zij leren en ontwikkelen in de organisatie vormgeven. Waarom gaat het in het ene team goed? En in het andere niet? Eén van mijn conclusies is dat er vaak gebrek is aan een duidelijke doeldefinitie. We gaan maar meteen aan de slag, communiceren van alles. Maar, als je niet precies weet wat je wilt realiseren, hoe kun je er dan komen? Binnen dat doel, kan een divers team een belangrijke voorwaarde zijn.”

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001