Shutterstock 1139661641

Resultaten Innovatie Monitor 2019: Human versus tech

Bij innovatie wordt vaak gedacht aan inspanningen op het gebied van onderzoek en development. Aan nieuwe machines, technologie, ict. Natuurlijk kijken bedrijven ook wel hier naar, maar desgevraagd hechten ze toch meer belang aan sociale innovatie, zo zou je bij oppervlakkige lezing van de meest recente Nederlandse Innovatie Monitor kunnen concluderen. Enige nuance bij de onderzoeksresultaten lijkt op zijn plaats.

Innovatie Monitor

In juni 2019 werd de meest recente versie van de Innovatie Monitor gepubliceerd. Deze Innovatie Monitor werd voorheen (sinds 2006) jaarlijks uitgevoerd door het Erasmus Centre for Business Innovation (ECBI) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2019 heeft SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van de Amsterdam Business School, het stokje overgenomen. De monitor geldt als één van de meest grootschalige jaarlijkse onderzoeken naar het innovatievermogen van Nederlandse organisaties, aldus SEO zelf. De monitor van 2019 werd door 785 respondenten ingevuld. Daarvan werden er na schoning 684 meegenomen in de analyse.

Resultaten Innovatie Monitor 2019

De resultaten van de Nederlandse Innovatie Monitor 2019 zijn absoluut de moeite waard om eens in te duiken. En om maar meteen de eerste twee (belangrijkste) conclusies uit de samenvatting van het rapport te pakken:

  • Nederlandse bedrijven vinden investeren in sociale vernieuwingen belangrijker dan investeringen op technologisch gebied.
  • potentieel ontwrichtende ontwikkelingen zoals de naderende Brexit en de energietransitie, worden ook vaak als kans of stimulans ervaren. Kanttekening hierbij is wel dat het juist de innovatievere bedrijven zijn die dat zeggen. Leuk dat deze actuele ontwikkelingen bevraagd zijn. In dit artikel zal er niet verder op ingegaan worden. Zie het bovengenoemde rapport voor een uitwerking hiervan.

Het feit dat organisaties de voorkeur geven aan sociale innovatie boven ‘harde’ innovatie mag toch gerust verrassend genoemd worden in een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van technologie en big data.

Kader: Wat is sociale innovatie?

In een artikel in het Tijdschrift voor HRM geven Henk Volberda, Justin Jansen, Michiel Tempelaar en Kevin Heij de volgende definitie: “Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van flexibele organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen.”

Innovatiebudget verdelen

Dit resultaat lijkt overigens ingegeven door de manier waarop managers (respondenten) is gevraagd naar ‘sociale innovatie’. Zij kregen het verzoek om 100 procent van een hypothetisch extra innovatiebudget te verdelen over de vijf factoren nieuwe technologie, menselijk kapitaal, nieuwe leiderschapsstijlen, het vernieuwen van de organisatiestructuur en co-creatie. Zoals uit onderstaande figuur is af te leiden kiezen respondenten er dan voor om bijna 29 procent van dat extra budget in nieuwe technologie te steken. 28 procent gaat naar menselijk kapitaal. Ook de kracht van co-creatie (22 procent) wordt gezien. De factoren nieuwe leiderschapsstijl en nieuwe organisatiestructuur scoren – bijna vanzelfsprekend, zou ik zeggen – lager. Niet iedere organisatie heeft daar – op dit moment - behoefte aan natuurlijk.


Human én tech

Opgeteld zijn de ‘softe’ innovatiefactoren goed voor 71 procent van het hypothetische budget. Echter, als je de vijf factoren uit elkaar trekt gaat het grootste part naar technologie. De hoofdconclusie uit het rapport behoeft dus enige nuancering. Want ja, sociale innovatie, bijvoorbeeld investeren in het aannemen en ontwikkelen van goede medewerkers, is zeer belangrijk. Maar het draait om het juiste evenwicht tussen investeren in R&D en technologie en mensen. Immers, zo constateerde Henk Volberda (een van de auteurs van dit rapport) enkele jaren eerder: “Bij organisaties die inzetten op beide kanten van innovatie (technologisch en sociaal), groeit de werkgelegenheid met 8%. Eenzijdige investeringen in technologische innovatie leiden juist tot een afname in arbeidsplaatsen (-5,8%).”

Lees ook ‘Waarom je aan de slag moet met sociale innovatie

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001