Shutterstock 1401118793

Zijn online feedbacktools de sleutel tot meer betrokken medewerkers?

Steeds meer organisaties realiseren zich dat een traditionele beoordelingssystematiek, met jaarlijks één functioneringsgesprek en één beoordelingsgesprek, niet meer van deze tijd is. Beter past een feedbackcultuur waarin beschikbaarheid en snel reageren centraal staan, met een informele insteek en zonder uitgebreide verslaglegging. 

Voor veel organisaties is het echter nog lastig om te bepalen wat de beste manier is om medewerkers op juiste wijze gepaste feedback te geven. Om inzicht te krijgen in hoe organisaties tegen feedback aankijken, hebben GITP en PiCompany recent ruim 500 HR-professionals ondervraagd.

Dit leverde interessante inzichten op het gebied van de rol en toepassing van feedback op, maar ook inzicht in het gebruik van online feedbacktooling. In dit artikel lichten wij alvast een tipje van de sluier op als het gaat om de rol van feedback in relatie tot medewerkersbetrokkenheid.

Feedback en medewerkersbetrokkenheid

Ruim een derde van alle HR-professionals die deelnam aan het onderzoek benoemt het vergroten van medewerkersbetrokkenheid als één van de belangrijkste doelstellingen in 2019. En dat is niet zo vreemd. In Nederland geeft slechts 12% van de medewerkers aan zich ‘betrokken’ te voelen bij haar organisatie. Terwijl betrokken en tevreden medewerkers meer en meer worden gezien als de belangrijkste asset voor het succes van de organisatie (The Service Profit Chain, 2008).

Daarnaast geeft 69% van alle respondenten aan dat het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid te koppelen is aan feedback. In een recent artikel op LinkedIn schrijft ook Josh Bersin over het effect van een gezonde en open feedbackcultuur op de medewerkersbetrokkenheid. Het creëren van een rijke feedbackcultuur is essentieel en heeft een positief effect op organisaties, teams en klanten.

Het gebruik van online feedbacktooling

Technologie biedt medewerkers de mogelijkheid om makkelijker samen te werken, beter te communiceren en elkaar regelmatiger te voorzien van feedback. Deze eigenschappen hebben direct invloed op het verhogen van medewerkersbetrokkenheid. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun talenten in te zetten, meer de samenwerking op te zoeken binnen alle lagen van de organisatie en zichzelf te ontwikkelen.

Van alle HR-professionals die deelnam aan dit onderzoek, zet 40% op dit moment online feedbacktooling in. Je kunt hierbij denken aan online vragenlijsten, surveys over team performance en apps die het geven en ontvangen van individuele feedback faciliteren. Nog eens 27% van de ondervraagden geeft aan wel een online feedbacktool te willen gaan inzetten.

De redenen om online feedbacktools te gebruiken lopen sterk uiteen. Van de online feedbacktool gebruikers geeft 28% aan dat ze dit doet om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Maar ook het stimuleren van een gedrags- en cultuurverandering is voor veel organisaties een reden om de tool te gebruiken.
Ook zijn er veel online feedbacktool gebruikers die de tool gebruiken als onderdeel van hun performance management-systeem. Zij gebruiken de informatie om inzicht te krijgen in de prestaties en ontwikkelbehoeften van medewerkers en als input voor beoordelingsgesprekken.

Het verlagen van de drempel om feedback te geven en te vragen, en het meegaan met de tijd spelen ook een rol bij het gebruik van de tool(s).

Dit is een pagina uit onze gratis whitepaper: Feedbackcultuur in Nederlandse organisaties.

Online feedbacktooling: goed voor de motivatie

Zien organisaties die online feedbacktooling inzetten ook een positief effect op de betrokkenheid van medewerkers? Het antwoord is ja: 64% van de HR-professionals die een tool inzet, geeft aan dat het inzetten van online feedbacktools een positief effect heeft op de motivatie van medewerkers.

Daarnaast geeft 53% van de gebruikers aan dat medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Het gebruik van deze tools heeft dus een positief effect op de motivatie en het eigen initiatief van medewerkers. Deze factoren zijn ook essentieel als het gaat om betrokken medewerkers. Medewerkers die hun eigen talenten benutten en gemotiveerd op hun werk verschijnen, zijn meer betrokken bij hun organisatie.

Recent deden GITP en PiCompany onderzoek naar de rol en toepassing van feedback binnen Nederlandse organisaties. Ook werd gekeken naar het gebruik van online feedbacktooling binnen deze organisaties. In dit artikel geven wij vast een inkijkje in de belangrijkste uitkomsten. Het complete onderzoeksrapport is via onderstaande knop te downloaden

Downloaden

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001