494530 PH7 A6 I 850 liggend

Is online coaching de toekomst?

De Volkskrant stelt dit jaar vast dat het aantal zelfstandige coaches stijgt (1). Tegelijkertijd biedt de verdergaande digitalisering kansen om over te stappen naar een online omgeving. Zo ook voor coaching. Online lijkt daarin een ruim aanbod van online coaching aanwezig, waarbij sommige websites zelfs aanmoedigen om op deze manier ‘gemakkelijk geld te verdienen’ (3). En dat in een tijd waarin ook kritisch wordt gekeken naar de ‘wildgroei’ aan coaches die serieuze problematiek behandelen, zoals burn-outs (4). (Het is verstandig om alleen gecertificeerde coaches te raadplegen). Maar hoe zit het met online coaching: is dit net zo effectief als face-to-face-coaching?

Leidt coaching tot betere werkprestaties?

In de afgelopen jaren is er regelmatig wetenschappelijk onderzoek naar coaching gedaan. Een coach faciliteert één op één op samenwerkingsgerichte, reflectieve wijze de ontwikkeling van een coachee, om doelgericht tot professionele resultaten te komen (5). Een voorbeeld kan zijn het ontwikkelen van iemands assertiviteit, beïnvloedend vermogen of leidinggevende kwaliteiten. Een coachee brengt een hulpvraag in en stemt op basis hiervan met de coach de coachdoelen af. Hoe lang een traject duurt of welke interventies er worden gepleegd hangt erg van de doelen en de achtergrond van de coach af. In onze ervaring duurt een coaching gemiddeld tussen zes á acht sessies.

Wetenschappelijk onderzoek toont het positieve effect dat coaching heeft op iemands presteren in de praktijk aan. Zie de meta-analyse van Jones, Woods & Guillaume (2016). Het is daarmee een waardevol middel om medewerkers zich te laten ontwikkelen: coaching leidt aantoonbaar tot betere werkprestaties.

Hoe zit het met online coaching?

Uit de eerder genoemde meta-analyse van Jones et. all (2016) blijkt dat het voor de effectiviteit van de coaching niet uitmaakt of deze face-to-face of blended is. Met blended wordt een combinatie van face-to-face- en online coaching bedoeld. Online coaching is een breed begrip en omvat alle niet face-to-face-activiteiten zoals chat, mail, digitale leeromgevingen en bijvoorbeeld skype coaching. Sinds kort worden coachtrajecten ook geheel online aangeboden, vaak ondersteund door een handige online leeromgeving waarin contact gezocht kan worden met de coach, praktijkopdrachten bekeken en/of gemaakt kunnen worden en telefonisch of met video-coachsessies worden gefaciliteerd (6).

Gerichte feedback

Maar ondersteunt de wetenschap een dergelijke digitalisering? Er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Het onderzoek dat er is focust op blended learning (5) of onderzoekt studenten die elkaar coachen op vakinhoud (7,8,9). Hrastinski & Stenbom (2013) deden onderzoek naar wiskundestudenten die leerlingen helpen met het verbeteren van hun wiskundecijfer door middel van een online chatsysteem. Het bleek dat de leerlingen hierdoor beter presteerden en positiever tegenover het vak wiskunde kwamen te staan. Belangrijk hierbij was dat de wiskundestudenten actieve coaches zijn, die gerichte feedback en concreet richting geven (7).

Online en blended versus face-to-face

Means, Toyama, Murphy en Baki (2013) voerden een meta-analyse uit waarin de leeruitkomsten voor een volledige online of blended leeromgeving tegenover face-to-face-coaching werd afgezet. Uit de 45 studies die zij onderzochten bleek dat gemiddeld genomen studenten in een online leeromgeving beter presteerden dan face-to-face-coaching, maar met name in de blended vorm (8). Broadbent (2017) vond in zijn vergelijkingsonderzoek dat online en blended coachees betere studiestrategieën gebruikten dan de coachees die gebruik maakten van face-to-face-coaching (9).

Veelbelovend

Interessante resultaten, maar het is belangrijk je te realiseren dat deze onderzoeken onder studenten en niet onder professionals zijn gehouden. Daarnaast verschilt het leerdoel van deze studenten ten opzichte van medewerkers. Studenten willen hun vakkennis verbeteren en beter presteren op een toets. Dit is wellicht niet direct te vertalen naar een medewerker die zijn/haar vaardigheden wil versterken om tot een betere werkprestatie te komen. Desalniettemin laten al deze onderzoeken een veelbelovend beeld voor online coaching zien en kijken we uit naar meer wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp.

Bronnen:

  1. Aantal zelfstandige coaches stijgt explosief – iedereen zijn eigen coach. R. Andersen in de Volkskrant 11 maart 2019.
  2. https://demodernenomaden.nl/online-geld-verdienen/online-coaching/
  3. https://www.volkskrant.nl/economie/artsen-en-psychologen-wildgroei-aan-burn-out-coaches-is-zorgwekkend~be97b744/
  4. The effectiveness of workplace coaching: a meta-analysis of learning and performance outcomes from coaching. R.J. Jones, S.A. Woods & Y.R.F. Guillaume, 2016.
  5. https://register.gotowebinar.com/recording/2002216571781897219
  6. Student-student online coaching: conceptualizing an emerging learning activity. S. Hrastinski & S. Stenbom (2013).
  7. The effectiveness of online and blended learning: a meta-analysis of the empirical literature. B. Means, Y. Toyama, R. Murphy & M. Baki, 2013.
  8. Comparing online and blended learner’s self-regulated learning strategies and academic perforamnce. J. Broadbent, 2017.
Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001