Het ‘Nieuwe normaal’ op het werk

De coronaregels worden steeds verder afgebouwd. Het loslaten van de 1,5 meter is dichtbij gekomen. Dit heeft veel impact op onze samenleving en zeker ook op het werk.

Veel organisaties zijn volop bezig het ‘nieuwe normaal’ vorm te geven. Of moet je zeggen ‘te ontdekken’? Er liggen in ieder geval geen standaard scenario’s klaar. We leven in een unieke tijd. Hoewel een aantal mensen niet kan wachten weer terug te gaan naar het ‘oude normaal’, zijn er ook mensen die bijvoorbeeld het thuis werken heel plezierig vinden en daarmee door willen gaan. Al was het maar in verband met de verminderde reistijd. Organisaties passen zich aan aan een nieuwe wereld, waarin men ontdekt heeft wat voordelen en nadelen zijn van werken op afstand.

Er is geen weg terug naar de situatie van vóór corona. De ervaring met thuiswerken blijkt een blijvende impact te hebben op de manier waarop we kijken naar werk. Het is daarom een tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Het is goed om dat gesprek te beginnen met het opmaken van de balans over ervaringen met werk in coronatijd. Wat zijn we door corona anders gaan doen en hoe hebben we die verandering weten te realiseren met elkaar? Welke positieve ervaringen hebben we opgedaan, bijvoorbeeld met het vinden van nieuwe werkwijzen en het anders inzetten van kwaliteiten en talenten van mensen? Met name het op een rijtje zetten van de positieve opbrengsten van de afgelopen periode geeft goede energie om te kijken naar de toekomst. En natuurlijk sluit je je ogen niet voor de vraag: wat was lastig en willen we zeker niet opnieuw meemaken?

Dit gesprek over ervaringen is de basis waarop je vervolgens met elkaar in gesprek gaat over ‘aan het werk na corona’. En dit werken zal vaak een ’hybride’ vorm van werken zijn: een andere combinatie van op afstand werken en op locatie werken dan vóór corona. Dit gesprek kan gevoerd worden vanuit het perspectief van verschillende belanghebbenden: medewerkers, leidinggevenden, de organisatie als geheel en niet in de laatste plaats interne en externe klanten. Welke mix van werken op locatie en werken op afstand dient die combinatie van belanghebbenden het best? Wat is nuttig, wat is rechtvaardig en wat doet recht aan belangen van betrokkenen?

Twee aandachtspunten hierbij:

  • Individuele verschillen spelen natuurlijk altijd al een rol in organisaties en komen nu des te indringender aan de orde. Bijvoorbeeld in hoe werken op afstand is beleefd door verschillen in de thuissituatie, verschillen in behoefte aan contact of verschillen in zelfmanagementvaardigheden. Hoe meer je er in slaagt die verschillen bespreekbaar te maken, hoe meer kansen je creëert om hier creatief mee om te gaan.
  • Het ontwikkelen van normen rond aanwezigheid op locatie, bereikbaarheid en uitwisselen van informatie. Op deze onderwerpen is in de afgelopen maanden al veel besproken en gedaan als reactie op corona. Nu verdienen deze onderwerpen structureel meer aandacht, zodat je samen bepaalt wat de nieuwe normale werkwijze gaat worden om te zorgen voor plezierig werken met goede resultaten.

Een aantal klanten heeft GITP gevraagd om ze te ondersteunen in deze gesprekken en het versterken van online vaardigheden. We hebben een paar handige formats gemaakt om naar dit ‘nieuwe normaal’ te kijken en daarover in gesprek te raken. Aan de hand daarvan geven we (live of online) workshops en trainingen. In de workshops brengen we mensen in organisaties in gesprek over de manier waarop zij in hun specifieke situatie ‘het nieuwe normaal’ willen inrichten. De trainingen richten zich met name op het versterken van online vaardigheden in de context van hybride werken.

Meer weten over onze workshop? Bel ons gerust
Wil je je vaardigheden versterken in zelfmanagement bij het werken op afstand, in communiceren en samenwerken op afstand, in leidinggeven op afstand of in presenteren op afstand? En kies je dan voor een incompany training voor jouw eigen organisatie, waarbij ze de inhoud eventueel echt toesnijden op jullie situatie? Neem gerust contact op.
Of kies je ervoor een van deze trainingen in onze open lijn te volgen? Schrijf je dan in voor onze open trainingen. 
Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001