Header artikelen

GITP sluit DEVELOP-project EU succesvol af

In december 2019 heeft GITP, samen met acht internationale partners, het project “Developing Careers through Social Networks and Transversal Competencies” (Develop¹) succesvol afgesloten en aangeboden aan de Europese Unie. Dit project maakt deel uit van Horizon 2020, hét Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa, met een budget van 80 miljard euro. De doelstelling van Horizon 2020 in vijf woorden: smart, sustainable and inclusive growth.

De site van Horizon 2020² verwoordt het zo: ‘Horizon 2020 is een belangrijke pijler van de Innovatie-Unie³, een vlaggenschipinitiatief van de EU in het kader van de Europa 2020-strategie, gericht op het verbeteren van de mondiale concurrentiepositie van Europa. De Europese Unie is wereldleider in tal van technologieën, maar krijgt in toenemende mate te maken met concurrentie van traditionele wereldmachten en opkomende economieën. Horizon 2020 zal de economie rechtstreeks stimuleren en stelt onze wetenschappelijke en technologische grondslag en ons industrieel concurrentievermogen voor de toekomst veilig met de belofte van een slimmere en duurzamere samenleving waarbij minder mensen aan de zijlijn staan.’

Er werden honderden, zo niet duizenden voorstellen ingediend voor projecten die aan deze ambitieuze doelstelling konden bijdragen. Het DEVELOP-project is een van de voorstellen die uitgevoerd mochten worden.

Personalized learning environment

Vanuit GITP was dr. Alec Serlie bij dit ambitieuze project betrokken: ‘Het doel van DEVELOP? Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van een Personalized Learning Environment (PLE), waarin digitale assessments, serious games, Sociale Netwerk Analyse en 360 feedback tools niet alleen persoonlijkheid, intelligentie, competenties meten, maar ook – en daar zit de meerwaarde – via een ingenieus AI-planningsmodule, direct aangeven welke leerinterventies het beste passen bij het profiel en de doelstelling van degene die getest wordt. DEVELOP brengt het huidige niveau van competenties in kaart én geeft aan wat de deelnemer nodig heeft om een bepaalde stap te zetten, m.a.w. het programma laat zien hoe hij de benodigde competenties kan ontwikkelen. Uniek is dat DEVELOP ook gebruikt maakt van het ‘sociale kapitaal’ van de deelnemer; dus van zijn of haar sociale netwerk: wie uit het netwerk zou kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling?’

Internationale samenwerking

In het project werkten een negental internationale organisaties samen. Naast GITP waren dat o.a. IBM, Intrasoft, IMC, de University of Bristol en het Trinity College Dublin.

De trial is uitgevoerd bij IBM en Intrasoft; zo’n 75 mensen hebben twee maanden lang hun competenties mogen meten en ontwikkelen op het DEVELOP-platform en hun match met diverse alternatieve werkrollen kunnen verkennen. De resultaten zijn positief: met name de Serious games en leer-en ontwikkelsuggesties worden door de deelnemers erg gewaardeerd.

Serlie: ‘Nu het DEVELOP-project succesvol afgrond is en het platform goed werkt, begint de fase van exploitatie en verkoop. Dat was ook een van de eisen om voor de EU-subsidie in aanmerking te komen. Het implementeren bij organisaties kan nog wel wat werk vergen, afhankelijk van de mate waarin competenties binnen een organisatie gemeengoed zijn. Ook de koppeling van competenties aan een klant specifiek Leer Management Systeem zal de nodige consultancy vereisen. Eenmaal geïmplementeerd biedt het DEVELOP-platform enorm veel voordelen door de koppeling van aanwezige en gewenste competenties enerzijds en leerinterventies anderzijds. Ik geloof sterk in de mogelijkheden die digitale techniek biedt voor leren en ontwikkelen en het DEVELOP-project bevestigt dat alleen maar.’

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001