Advice advise advisor 7075

Ontwikkeladvies wordt succesvol ingezet bij loopbaanbegeleiding

Per 1 januari 2019 is het Ontwikkeladvies 45+ voor alle werkenden van 45 jaar en ouder opengesteld. Voor die datum hadden alleen specifieke beroepsgroepen recht op deze subsidie. Loopbaanadviseurs kunnen een subsidiebedrag van €600 aanvragen voor het geven van een ontwikkeladvies aan werkende vijfenveertigplussers. Hieronder volgt een korte toelichting op het Ontwikkeladvies en een beschrijving van hoe ze loopbaanbegeleiding bij de gemeente Den Haag, afdeling handhaving, hebben opgepakt.

Regie loopbaan in eigen handen

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen, aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat de subsidie beschikbaar stelt. “Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen.”

In de periode januari – april 2019 kwamen reeds 5.200 subsidieaanvragen voor deze vorm van loopbaanbegeleiding binnen bij het ministerie.

Training ontwikkeladvies voor leidinggevenden

Minder bekend is dat ook voor het geven van een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden subsidie beschikbaar is. Voor het geven van een training aan een individuele leidinggevende is €300 subsidie beschikbaar. Voor het geven van een training aan een groep leidinggevenden (3 of meer personen) kan €900 subsidie aangevraagd worden.

Loopbaanbegeleiding bij de gemeente Den Haag

Het initiatief voor het aanvragen van een ontwikkeladvies kan vanuit een (individuele) werknemer komen of juist worden geïnitieerd door de werkgever. De gemeente Den Haag is zo’n werkgever die het ontwikkeladvies actief aanbiedt aan haar medewerkers. Zo wordt bij de afdeling Handhaving het ontwikkeladvies aangeboden aan buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Peter van Vliet, hoofd van de afdeling, vertelt in een video waarom hij het belangrijk vindt om het ontwikkeladvies aan te bieden: “Dit is een heel lastig beroep - zeker in een stad als Den Haag - en het kan best zo zijn dat je in verschillende levensfasen andere behoeften hebt ten aanzien van zingeving of de kwaliteit van je werk.”

Maatwerk loopbaanplan

BOA Jaap Rietveld grijpt deze mogelijkheid met beide handen aan. Hij is nu 4,5 jaar BOA en wil wel wat afwisseling. Jaap vraagt zich af wat hij eigenlijk wil en wat zijn mogelijkheden zijn. Hij heeft het gesprek met de loopbaanadviseur als zeer positief ervaren. “Zowel zakelijke als privéaangelegenheden komen aan de orde in het gesprek. En daar komt dan een plan op maat uit.”

Zijn leidinggevende voegt hier nog aan toe dat het ontwikkeladvies inspireert en medewerkers helpt groeien. Rietveld krijgt ook die ruimte om te groeien en om zelf initiatieven te ontplooien.

Baanverandering

Britt was acht jaar lang BOA in Den Haag. Sinds kort is ze griffier bij de rechter-commissaris. Zij is zeer enthousiast over de loopbaanbegeleiding die ze kreeg: “Het persoonlijk ontwikkeladvies heeft voor mij gewoon ontzettend veel betekend. Puur omdat ik zelf als persoonlijkheid heel erg veranderd ben. Ik had dit gewoon nodig om te komen waar ik nu ben.”

Rietveld vind ‘een schop onder de kont’ een goede zaak. Het ontwikkeladvies is daarvoor het juiste startpunt.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001