Shutterstock 151700231

Op deze 3 competenties scoren medewerkers volgens collega’s het slechtst

GITP en PiCompany brengen in opdracht van klanten zeer regelmatig in kaart op welke competenties hun medewerkers goed of juist slecht scoren. Klanten kunnen dan uit de totale competentieset die competenties kiezen die het meest relevant zijn voor het functie-/competentieprofiel van de te beoordelen medewerker. Deze competenties worden vervolgens middels een 360 graden feedbacktool, de Reflector 360, in kaart gebracht.

Met behulp van het instrument Reflector 360 kan goed in beeld worden gebracht waar medewerkers goed in zijn en waarin niet. Dit wordt beoordeeld door (bijvoorbeeld) de leidinggevende, collega’s en/of klanten. Zij baseren hun mening op het gedrag dat zij observeren. Het gaat hier dus om de zichtbaarheid van gedrag, vanuit het perspectief van anderen.

Lees ook het artikel Wat is het voordeel van 360-graden feedback?

In de database van GITP en PiCompany zijn tienduizenden van dergelijke metingen opgenomen. Elke persoon is beoordeeld op een X aantal competenties. Welke competenties zijn beoordeeld, hangt af van het functie-/competentieprofiel van de persoon. In een competentieprofiel zijn die competenties opgenomen die relevant zijn om in het werk/ een bepaalde functie (meestal de huidige functie) goed te presteren. Op basis van deze tienduizenden metingen kan een ranking gemaakt worden van competenties waarop medewerkers in het algemeen goed scoren en competenties waar zij over het algemeen slechter(er) op scoren.

Drie best scorende competenties

Eerst het goede nieuws. Medewerkers zijn integer, loyaal aan de organisatie en marktgericht.

De top drie competenties waarop medewerkers het beste worden beoordeeld:

  1. De competentie waar medewerkers het allerhoogst op scoren is integriteit. Medewerkers gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en komen hun beloftes na.
  2. Medewerkers zijn ook zeer marktgericht. Zij weten wat er speelt in de markt en welke technologische ontwikkelingen relevant zijn voor hun business. Ze delen die kennis met collega’s en attenderen hen op relevante ontwikkelingen.
  3. Ook op de competentie organisatieloyaliteit wordt hoog gescoord. Medewerkers passen zich aan aan de waarden, normen en gedragsregels van de organisatie. Zij sluiten met hun activiteiten aan bij de organisatiedoelen en helpen mee aan het verwezenlijken van die organisatiedoelstellingen.

Drie slechtst scorende competenties

Natuurlijk zijn er bij een dergelijke meting altijd competenties waar medewerkers minder goed op scoren volgens collega’s en/of klanten. Van alle competenties scoren medewerkers het laagst op creativiteit, besluitvaardigheid en onafhankelijkheid.

De top drie competenties waarop medewerkers het slechtst worden beoordeeld:

  1. Het allerslechtst scoren medewerkers op de competentie creativiteit. Ze komen te weinig met nieuwe oplossingen of ideeën. Ze durven niet van de gebaande paden af te wijken.
  2. Ook de besluitvaardigheid laat te wensen over. Medewerkers benutten de ruimte die hen binnen hun functie geboden wordt onvoldoende. Ze doen er lang over om beslissingen te nemen, vaak ook omdat ze teveel rekening houden met tegenstrijdige belangen.
  3. Tenslotte stellen medewerkers zich vaak te weinig onafhankelijk op. Ze durven hun eigen mening niet te geven, laten anderen (vooral leidinggevenden) niet weten dat ze het niet eens zijn met hun beslissingen en handelen niet op basis van hun eigen ideeën of inzichten.

Competenties van de toekomst

De slechtere scores op de competenties creativiteit, besluitvaardigheid en onafhankelijkheid zijn zorgelijk. Juist dit zijn competenties die belangrijk zijn voor ‘moderne’ medewerkers. Het World Economic Forum (WEF) verwacht dat de vierde industriële revolutie – waar we nu middenin zitten – grote gevolgen heeft voor competenties die belangrijk en minder belangrijk zullen worden. Het WEF doet de voorspelling dat in 2020 kritisch denken (gerelateerd aan onafhankelijkheid) de op een na belangrijkste competentie zal zijn (op nummer 1 staat complexe problemen oplossen). Op nummer 3 van belangrijkste competenties staat creativiteit. En op nummer 7 staat besluitvaardigheid.

De competenties integriteit, organisatieloyaliteit en marktgerichtheid staan niet in de top 10 van meest gevraagde competenties.

Met andere woorden, juist die competenties (creativiteit, besluitvaardigheid en onafhankelijkheid) waar organisaties nu en in de nabije toekomst het meest behoefte aan hebben moeten bij veel medewerkers (veel meer) zichtbaar worden. En dat is noodzaak wil je als organisatie profiteren van nieuwe technologische mogelijkheden en concurrerend blijven.

vraag offerte aan

Vertalen competenties naar werkgedrag

De Reflector 360 brengt het werkgedrag van medewerkers in beeld aan de hand van competenties zoals klantgerichtheid, leidinggeven of ondernemerschap. Met behulp van een vragenlijst vergelijkt de medewerker zijn eigen oordeel over zijn werkgedrag, met het oordeel van anderen, zoals leidinggevende, medewerkers, collega’s en/of klanten. Zo krijg je snel een goed beeld van de sterke en minder sterke punten van medewerker(s). Dit kan input opleveren voor bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelplan.
Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001