Cijfervandemaand NOV

Cijfer van de maand: de kracht van het midden

De kans is groot dat je er ooit één gemaakt hebt, en je hebt er zeker wel eens van gehoord: een assessment waarin persoonlijkheid wordt getest. Organisaties maken er regelmatig gebruik van. En terecht, want zo’n assessment is een uitstekende manier om te onderzoeken wat de ontwikkel- en groeimogelijkheden van sollicitanten zijn of van medewerkers die graag een loopbaanstap willen maken.

Bij GITP | PiCompany hebben we al tienduizenden van dit soort assessments afgenomen. We kunnen op basis van de uitkomsten van onze Reflector Big Five Personality een goed beeld geven van iemands persoonlijkheid en van hoe makkelijk of moeilijk mensen bepaalde vaardigheden kunnen ontwikkelen. Er is immers een verband tussen persoonlijkheidskenmerken en de ontwikkelbaarheid van competenties. De manier waarop iemand zal omgaan met mensen en situaties in het werk, wordt onder andere bepaald door zijn of haar persoonlijkheid.

De resultaten van dit soort tests worden vergeleken met de scores van een normgroep. Dit is een grote groep van andere mensen die de test ook gemaakt heeft. Zo ontstaat een beeld van wat typerend is voor een persoon in vergelijking tot anderen. Een voorbeeld: stel je een persoonlijkheidsschaal voor, die loopt van heel ‘uitdagend’ tot heel ‘aanpassend’. Ben je iemand die heel erg aan de uitdagende kant zit? Dan bewaak je je eigen belangen scherp, laat je je niet snel beïnvloeden en durf je gemakkelijk confrontaties aan te gaan. Of zit je juist helemaal aan de aanpassende kant? Dan heb je veel interesse in anderen en ben je ook gemakkelijk geneigd om anderen te helpen en tegemoet te komen.

Persoonlijkheid is niet goed of fout

Het is goed om te beseffen dat persoonlijkheid geen goed of fout kent. Je persoonlijkheid kan wel op de ene plek beter tot haar recht komen dan elders. Afhankelijk van waar je deze voor inzet, voor welke functie en in welke context. Een persoonlijkheidskenmerk geeft -het woord zegt het al – aan wat kenmerkend is, en niet wat goed of fout is. Het hangt vooral van de (werk)situatie af wat passend of juist minder passend is. De sterk uitdagende persoon uit het voorbeeld zal bijvoorbeeld goed tot zijn recht komen in een omgeving waar hij onafhankelijk moet handelen, stevig op zijn strepen moet staan en niet moet zwichten onder druk en bij meningsverschillen. De sterk aanpassende persoon past hier minder, maar zal juist wel goed passen in een functie en omgeving waar aandacht en zorg voor anderen en het bewaren van een harmonieuze sfeer belangrijk zijn. Terwijl... inderdaad: dit laatste de uitdagende persoon weer minder gemakkelijk zal afgaan, en deze zich hierin minder happy zal voelen.

De ‘middenmoot’ komt in veel functies tot haar recht

Dergelijke uitersten geven iemand kleur, maken een persoon herkenbaar. Maar niet iedereen heeft van dat soort hele opvallende kenmerken/ uitersten. Sterker nog, de meeste mensen vallen in het midden van een schaal. Die zitten bijvoorbeeld tussen heel uitdagend en heel aanpassend in. Een term die dan wel eens valt, is ‘grijze muis’. Maar is dat wel terecht? Maakt een ‘middenscore’ mensen saai? Zeker niet! Want een persoonlijkheid waarin geen hele uitgesproken of extreme kenmerken naar voren komen, heeft ook zijn voordelen. Dit betekent namelijk dat iemands persoonlijkheidskenmerken een breed talent aanduiden dat inzetbaar is in diverse situaties.

Geen grijze muizen dus, wel persoonlijkheden die in veel situaties en veel rollen goed tot hun recht komen. Dat maakt hen tot gewaardeerde medewerkers, ook omdat ze met niet al te veel inspanning veel verschillende competenties kunnen ontwikkelen. Koester hen, want (ook) zij zijn goud waard voor je organisatie!

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001