GIT Pi websitenieuw contactpage

Cijfer van de maand: 40 procent Nederlandse organisaties zet online feedbacktool in

Gisteravond leverde ik om 22.15 uur een artikel aan. Het was een zogenaamd ‘spoedje’. Door iemand anders was eerder een artikel geschreven op basis van een interview met de directeur. Echter, dat was door de - terecht kritische - directie niet goed genoeg bevonden. Of ik het artikel kon herschrijven, de kritiek op het oorspronkelijke artikel in acht nemend? En zo zat ik dus gisteravond te zwoegen op een nieuwe versie van het artikel. Nu, 20 uur later vraag ik me af wat de directie van het herschreven artikel vond. Heb ik de juiste toon weten aan te slaan? Is de centrale boodschap helder? Of heb ik juist de plank volledig misgeslagen? Feedback zou prettig zijn. Zou een tool, een online feedbacktool, het geven van feedback sneller of makkelijker maken?

Feedbackonderzoek

Recent deden GITP en PiCompany onderzoek naar de rol en toepassing van feedback binnen Nederlandse organisaties. Onderzoeksbureau Motivaction verzamelde de mening en ervaringen van ruim 500 HR-professionals.

Gebruik maken van online feedbacktooling

Bij online feedbacktooling kun je denken aan online vragenlijsten, surveys over teamperformance en apps die het geven en ontvangen van individuele feedback faciliteren. Op de vraag of gebruik wordt gemaakt van online feedbacktooling binnen de organisatie antwoordde liefst 40 procent van de HR-professionals bevestigend. Daarnaast geeft nog eens een kwart van de respondenten aan na te denken over het inzetten van dergelijke tooling. Met andere woorden, feedbacktooling is hot. En dat is natuurlijk ook niet vreemd. De traditionele performance management-cyclus, met hoogstens enkele ‘feedbackmomenten’ per jaar, heeft haar langste tijd gehad. Directe, continue feedback is de toekomst.

Redenen voor het inzetten van een feedbacktool

In het onderzoek is ook gevraagd waarom HR-professionals online feedbacktools inzetten. De belangrijkste reden: Betrokkenheid van medewerkers vergroten. Maar ook het stimuleren van gedrags- en cultuurverandering en het verlagen van de drempel om feedback te geven of te vragen worden als belangrijke redenen (>20 procent) aangevoerd om gebruik te maken van feedbacktools.

Positief effect op motivatie

Een belangrijke vraag is nu: zien organisaties die feedbacktools gebruiken een positief effect op de motivatie van medewerkers? Tweederde (64%) van de respondenten beaamt dit. Gebruik van een feedbacktool heeft inderdaad een positief effect op de motivatie. Juist doordat medewerkers direct, of in ieder geval frequenter, terugkoppeling krijgen op hetgeen zij gepresteerd hebben.

Altijd weer spannend

Mooie constateringen dus. En terugkomend op mijn vraag uit de inleiding: Een digitale feedbacktool maakt het dus makkelijker om feedback te geven en te vragen. Natuurlijk moet ook de cultuur van de organisatie daarnaar zijn. Het moet binnen organisaties normaal zijn om (spontaan) feedback te geven. Medewerkers en leidinggevenden moeten zich veilig voelen. Feedback geven of vragen is immers altijd weer spannend.

Ga ik nu maar eens een ‘ouderwets‘ digitaal medium - email - inzetten om feedback te vragen op mijn aangeleverde artikel…..

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001