Christian fregnan 596951 unsplash

Cijfer van de maand: 1975, een belangrijk jaar voor het assessmentcenter

Sinds de jaren '50 is de ontwikkeling van het assessmentcenter in een stroomversnelling gekomen en wordt de methode door steeds meer organisaties gebruikt. Dit resulteerde bijna 45 jaar geleden, in mei 1975, in een concept document over ‘standaarden en ethische implicaties van het assessmentcenter’ ('standards and ethical considerations for assessment center operations'). Dit concept werd geformuleerd tijdens het derde Internationale Congres over de assessmentcentermethode in het Canadese Quebec. Het zou overigens tot 1979 duren voordat de richtlijnen in het concept officieel erkend werden.

In 2015 werd de meest recente versie van de Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations gepubliceerd. Het doel van dit document:

Het bieden van professionele richtlijnen en ethische overwegingen voor gebruikers van de assessmentcenter-methode. De term assessmentcenter mag alleen gebruikt worden als deze richtlijnen worden gevolgd. De richtlijnen zelf:

  1. bieden een leidraad voor organisatiepsychologen, HR-professionals en consultants die assessmentcenters inrichten en assessments uitvoeren
  2. helpen managers bij de besluitvorming om al dan niet een assessmentcenter in te zetten
  3. bieden een instructie aan medewerkers van assessmentcenters
  4. zorgen voor houvast bij het inzetten van technologie en omgang met culturele diversiteit
  5. bieden informatie aan relevante juridische instituties over wat standaard professionele praktijk is op dit gebied

Het is met andere woorden een uitgebreid document dat beschrijft wat een assessmentcenter is (en wat het niet is: alleen panel-interviews inzetten bijvoorbeeld kwalificeert niet als een assessmentcenter) en waar het assessmentcenter voor ingezet kan worden. Daarnaast komen ethische kwesties rondom het assessmentcenter aan de orde. Zo moeten personen die deelnemen aan de assessmentcentermethode daarover vooraf schriftelijk geïnformeerd worden en hebben zij recht op feedback. En uiteraard is er ook ruimschoots aandacht voor privacy en data-beveiliging. Dit krijgt – terecht, en gedwongen door regelgeving – de laatste jaren veel aandacht.

En de basis voor deze professionaliseringsslag? Die werd dus al gelegd in 1975!

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001