Adobe Stock 193102040

Behoud van medewerkers: hoe dragen trainingen en ontwikkeltrajecten bij?

Dat werknemers behouden de voorkeur heeft boven nieuwe medewerkers werven, mag duidelijk zijn. Naast dat het selectieproces enorm tijdrovend is en daarmee veel geld kost, is het ook voor het welbevinden en vertrouwen van de andere medewerkers veel prettiger om te werken in een stabiel team. Ook afscheid nemen van collega’s en steeds maar weer welkom heten en inwerken van nieuwe collega’s, is niet bevorderlijk voor de binding en de werkdruk. Daarbij maakt een team dat beter op elkaar ingespeeld is waarschijnlijk minder fouten. Juist met een krappe arbeidsmarkt, is de focus op behoud nog eens extra belangrijk voor het welbevinden van de werknemers die blijven. Trainingen kunnen daaraan een waardevolle bijdrage leveren.

Is er te veel werk voor de hoeveelheid mensen in het team, dan wordt de werkdruk te hoog. Met oplopende stress en fouten tot gevolg. Dat gaat van relatief onschuldige fouten als een dubbele afspraak in de agenda tot ernstige fouten. Als iedereen te veel op het bordje heeft, kunnen vaak alleen nog de must-do’s opgepakt worden. Ruimte voor verbetering, innovatie en ontwikkeling is er dan logischerwijs minder. Hierdoor ‘verdwijnt’ de de lerende medewerker en de lerende organisatie. Het risico dat op de loer ligt? Steeds meer medewerkers vertrekken …

Zet ontwikkeling op de agenda
Om de vicieuze cirkel te doorbreken, is ontwikkeling van medewerkers belangrijk. Juist tijdens drukke periodes, hoe lastig dat ook is! Uit verschillende studies blijkt dat ruimte voor training en (loopbaan)ontwikkeling bijdraagt aan de tevredenheid van medewerkers. En dat helpt vervolgens bij behoud. Dit werkt op drie vlakken:

1. De werknemer voelt zich gesterkt in de eigen kwaliteiten
Een training is een wake-up call waardoor medewerkers zich weer realiseren wat ze goed kunnen, wat ze leuk vinden en waar ze zich verder in kunnen ontwikkelen. Het stimuleert de zelfreflectie en het maken van keuzes.

2. Het is goed voor het teamgevoel en het resultaat
Individuele ontwikkeltrajecten zijn nuttig, inspirerend en vaak ook nodig. Maar voor het functioneren van het team om resultaat te behalen, is het belangrijk om de trainingen of trajecten samen te doen. De teamtrajecten bij GITP, dragen niet alleen bij aan (samenwerkings-)vaardigheden, maar vaak ook aan de psychologische veiligheid en aan het gebruikmaken van elkaars talenten. Inclusie, inzicht in de kwaliteiten, ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en teamvaardigheden zijn belangrijke invalshoeken die de teamleden enorm motiveren. Hierdoor wordt de binding tussen de teamleden en de organisatie versterkt.

3. Waardering voor het bedrijf
Medewerkers die graag iets nieuws leren of bestaande vaardigheden verder verdiepen, voelen vaak meer waardering voor hun werkgever als ze de ruimte krijgen om een training of leertraject te volgen. Zeker als de training of het traject ontworpen is om de strategie van de organisatie verder uit te bouwen. Door de betrokkenheid van de organisatie, de directie bij het ontwerp van het traject, bij de uitvoering van het traject én bij de deelnemers van het traject, ontstaat er binding en waardering over en weer!

De uitdaging voor leidinggevenden
De rol van managers en leidinggevenden bij behoud is erg belangrijk. Een manager kan zelfs een doorslaggevende factor zijn in de keuze om te blijven of een andere baan te zoeken. Hiermee rust er een flinke verantwoordelijkheid op de schouders van de manager. Het is de aloude spagaat, zeker voor het middelmanagement. Deze spagaat is een steeds uitdagender: de manager wil er zijn voor het team en de medewerkers, maar heeft vaak te veel werk voor te weinig mensen om het resultaat op een efficiënte en gezonde wijze te behalen. Inzicht en aandacht voor eigen kwaliteiten, het teamgevoel tussen de leidinggevenden en waardering en binding, geldt dus zeker ook voor alle leidinggevenden!

We zien dat leiderschapstrajecten de deelnemers mogelijkheid tot reflectie geeft. Om even stil te staan en daarna met nieuwe inzichten, nieuwe energie en verbinding de medewerkers en de organisatie tegemoet te treden.

Meer dan vaardigheden ontwikkelen
Nieuwe vaardigheden ontwikkelen of bestaande vaardigheden verder verdiepen is vaak in eerste instantie het doel van een training. Maar een training draagt zo veel meer bij. Het is een mogelijkheid om even uit de dagelijkse chaos van de werkvloer te zijn; even een moment van bezinning. Een training is een interventie die bijdraagt aan verbinding, inclusiviteit, aandacht en waardering. Is de training in co-creatie met de stakeholders ontworpen? Dan kun je ervan uit gaan dat het de investering in tijd en geld zeker waard is.

Of een individueel of teamtraject nodig is, is natuurlijk erg afhankelijk van de situatie. Het is in ieder geval duidelijk dat trainingen en trajecten bijdragen aan het resultaat, de motivatie, de waardering en het behoud van medewerkers.

Nieuwe generatie medewerkers

Voor de jongere generatie werknemers geldt dat een stevig onboarding traject absoluut helpt bij behoud. Naast vaardigheden, geeft het de jongeren contact met leeftijdsgenoten, inzicht in en ontwikkeling van eigen kwaliteiten, en daarmee ook verbinding met de organisatie! Door onboardingstrajecten uit te smeren over 1,5 tot 2 jaar zorg je voor een goede basis met de organisatie. Na deze periode is er over en weer ook goed zicht of een vaste arbeidsovereenkomst past. GITP begeleidt veel Young professional en traineeprogramma’s. Naast het programma, de collega-deelnemers en de trainer, is ook de betrokkenheid van andere collega’s van belang. We adviseren om (senior) collega’s te betrekken bij verschillende onderdelen van een programma. Een bijkomend voordeel: dit vergroot óók de binding ook van de senior collega’s. In steeds meer organisaties krijgt de trainee ook een mentor toegewezen. Een zeer positieve ontwikkeling!

Een ontwikkeltraject bij de Politie

GITP is betrokken bij het ontwikkeltraject van senior functies van de afdeling forensisch onderzoek van de Politie. Het doel van het traject is om de seniors te ondersteunen in het coachen van de ‘lerende collega’. Hoe gaaf is het als verschillende generaties van elkaar kunnen leren? De jongere generatie is over het algemeen gewend aan een minder klassikaal onderwijs en heeft daardoor andere leervoorkeuren ontwikkeld dan mensen boven de 50 jaar.

Projectgestuurd werken, veel samenwerken, zelf informatie bij elkaar zoeken en ergens gewoon induiken, kenmerken de leervoorkeuren van de jongere generatie. Deze leerstijl is niet altijd handig om in te zetten, zeker in het begin. Een plaats delict, vraagt vaak om ‘eerst denken en dan pas doen’. Maar het helpt om hier samen over te praten, in plaats van dat er verwijdering ontstaat. Dat het succes van deze trainingen rondging in de wandelgangen, bleek wel. We hebben het niet gemeten, maar het kan zomaar zijn dat dit traject, naast dat het bijdraagt aan ‘vakbekwaamheid’ ook bijdraagt aan het behoud van de nieuwe collega’s en nieuwe inspiratie geeft aan de seniors in het coachen!

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001