088 - 448 70 00 Inloggen 088 - 448 70 00 Inloggen

Plannen en organiseren | Online

Verbeter snel en gericht je plannings- en organisatiekwaliteiten

Soms zie je door de bomen het bos niet meer: Je hebt complex werk en binnen je werkomgeving zijn er doorlopend veranderingen. Je wilt leren beter te organiseren en prioriteiten te stellen, zodat je het werk sneller gedaan krijgt en meer overzicht houdt. Tijdens de training Plannen en organiseren leer je duidelijke doelen te stellen en te prioriteren en deze doelen ook te realiseren.