088 - 448 70 00 Inloggen 088 - 448 70 00 Inloggen
Workforce Matching - Gratis workforce scan aanvragen

Nieuwe koers zonder kabaal

Transities of herstructureringen gaan niet vanzelf. Onze ervaring in al die jaren is: focus op uw workforce. Uw mensen bepalen de succesratio van uw geformuleerde strategie of koersverlegging.

Ook bij strategische organisatievraagstukken ondersteunen onze adviseurs u door een mix van consultancy, tooling en people analytics die transities versnelt, verbetert en de kans op succes vergroot door objectivering en het verkleinen van risico’s.

Bekijk onze oplossingen

Onze oplossingen

Workforce matching

U wilt succesvol inspelen op ontwikkelingen in de markt? Wie past het beste bij uw nieuwe koers? Op welke positie? Wie kan herplaatst worden of doorgroeien naar een andere functie? Hoe voorkomt u kostbare mismatches of onbewuste willekeur?

Onze strategisch HR adviseurs begeleiden u bij uw strategische talentmanagement vraagstukken. Op basis van onze jarenlange ervaring en expertise, altijd ondersteund door objectieve talent data.

Context GITP1
Meer informatie

Strategisch Talentmanagement

Wij geloven in de kracht van talent en dat er voor iedereen ruimte is om te schitteren. Wij begeleiden u binnen uw organisatie om hier richting aan te geven.

Talenten, kwaliteiten en potentieel van mensen zijn niet altijd direct zichtbaar, maar wel meetbaar. Door talenten objectief meetbaar te maken én door talent data te analyseren, krijgen organisaties inzichten waarmee ze betere strategische onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Zowel op het niveau van organisaties en teams als medewerkers.

Interactie GITP19
meer informatie

Aan de slag met ons platform

Talent Intelligence Platform

Met uw eigen account op ons Talent Intelligence Platform kunt u zelf uw assessments selecteren, inrichten en plannen. Via Track & Trace volgt u het assessment van stap tot stap. In uw eigen omgeving ontvangt u rapportages, adviezen en kunt u uw contracten inzien.

Start ook met het Talent Intelligence Platform

Talent ontwikkelt zich snel. Maar wij gelukkig ook. Want talentontwikkeling is wat we doen. Dag in, dag uit. We staan klaar om u te helpen en dat kan nu nog makkelijker met het Talent Intelligence Platform.

Contact

Wij helpen u graag

Marjan van der Meer vierkant

Marjan van der Meer

sr. Adviseur

Mijn speciale belangstelling gaat uit naar thema’s als talentontwikkeling, mobiliteit en teamontwikkeling

Mijn speciale belangstelling gaat uit naar thema’s als talentontwikkeling, mobiliteit en teamontwikkeling. Mijn kwaliteiten zijn: analytisch, inlevend, flexibel, samenwerken.Vanuit het specialisme van onderwijskunde en bedrijfsopleidingen heb ik mij verbreed naar HRM en management. Na deze verbreding heb ik bewust gekozen voor verdieping en specialisatie nu als assessmentpsycholoog en coach.

Ik kan mij snel inleven in uiteenlopende organisaties vanuit mijn eigen werkervaring in diverse branches. Bovendien kan ik putten uit de diverse rollen die ikzelf in mijn loopbaan heb vervuld, zoals adviseur, projectleider, manager en P&O. Branches: technische branche, industrie, zorgorganisaties, overheid, zakelijke dienstverlening. Doelgroep: hoger management en professionals.

Kennisdomein:

 • Mobiliteit
 • Management Development
 • Talentontwikkeling
m.van.der.meer@gitp.nl
Marije Houwert 7733

Marije Houwert

sr. Adviseur

Mijn doel is om talent zichtbaar te maken.

Mijn expertise ligt bij assessments, loopbaanbegeleiding, coaching en teamontwikkeling. Mijn doel is om talent zichtbaar te maken en mensen inzicht te geven in de mogelijkheden om te blijven ontwikkelen. De context neem ik mee om ontwikkeling ook daadwerkelijk te vertalen naar succes voor het individu en de organisatie. In mijn begeleidingstrajecten pak ik een breed scala van thema ́s en vraagstukken op: talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding, competentieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en zingevingvraagstukken. Ik heb daarbij aandacht voor ratio, emotie en fysieke kracht.

Kennisdomein:

 • Assessement
 • Loopbaanbegeleiding
 • Coaching en Teamontwikkeling
m.houwert@gitp.nl
Mark van Ieperenburg 7990

Mark van Ieperenburg

Sr. Adviseur

Ik zie mijn rol als vertaler van data maar wel vanuit contact.

Ik zie mijn rol als vertaler van data maar wel vanuit contact. Het mooie van data is dat het soms op bijzonder scherpe manier dat bloot legt wat je normaal gesproken niet ziet. Dan kom je heel dicht bij organisaties, teams en individuen. En de charme van het vak is dat je patronen kunt ontrafelen

Kennisdomein

 • Talent analytics
 • Talent management
 • Performance management
 • Wendbaarheid
 • Competenties
 • Loopbaan
m.van.ieperenburg@gitp.nl