088 - 448 70 00 Inloggen 088 - 448 70 00 Inloggen

START MET ONTWIKKELEN

Je wilt dat de organisatie wendbaar blijft en dat talenten binnen de organisatie groeien en behouden blijven. Lees hieronder onze visie en ga aan de slag met GITP Ontwikkeling.

Onze visie

Visie op incompany ontwikkelprogramma’s

Wij geloven dat ieder mens talent heeft en dat er daardoor ruimte is voor ieder mens. Wij geloven in de kracht van talent en de impact van mensen die dichtbij zichzelf blijven. Mensen die oog hebben voor hun kwetsbaarheid, die op hun interne kompas durven te varen én die verantwoordelijkheid nemen voor de impact van hun gedrag.

Talentontwikkeling draagt bij aan het succes van mensen en organisaties. Door bij te dragen aan de wisselwerking tussen een organisatie die zijn doelen wil behalen, en mensen die hun talenten willen ontplooien en daarmee een zinvolle bijdrage willen leveren. Wij vinden dat de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden essentieel is voor het succes van elke organisatie. Een incompany training neemt dan ook een belangrijke plek in in die ontwikkeling.

Onze visie voor incompany ontwikkelprogramma’s is gebaseerd op de volgende standpunten:

Ontwikkeling start bij inzicht
Wij vinden dat ontwikkeling start bij inzicht in het talent en gedrag van de medewerker of leidinggevende. Dat inzicht vormt namelijk het vertrekpunt voor de route naar het gewenste ontwikkelresultaat. Die route zelf is een incompany ontwikkelprogramma met leerinterventies die passen bij het vertrekpunt en het gewenste resultaat.

Afgestemd op specifieke organisatie behoefte
Wij geloven in incompany ontwikkelprogramma’s die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van een organisatie. Daarom moeten de programma’s zo worden ontworpen dat ze de uitdagingen en kansen aanpakken die uniek zijn voor de organisatie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers een zo relevant en effectief mogelijk ontwikkelprogramma krijgen.

Diversiteit en inclusie
Wij waarderen inclusie en diversiteit en weerspiegelen deze waarden in onze incompany ontwikkelprogramma’s. We streven ernaar om trainingsmaterialen en programma's te creëren die inclusief en vrij van vooroordelen zijn, en die verschillende achtergronden, culturen en perspectieven van leidinggevenden en medewerkers respecteren. We bevorderen diversiteit van gedachten en moedigen leidinggevenden en medewerkers aan om hun unieke standpunten te delen. Dit verrijkt de leerervaring voor iedereen.

Blended learning
Onze incompany ontwikkelprogramma’s worden via verschillende kanalen gegeven, blended learning. Dit omvat klassikale training, e-learning, webinars, podcasts, simulaties, casestudy's en andere vormen van (digitaal) leren. Het gebruik van technologie kan helpen om een programma boeiender, toegankelijker en tijd- en kostenefficiënter te maken.

Waarborgen effect door evalueren en meten
Een ontwikkelprogramma moet regelmatig geëvalueerd en gemeten worden om het effect ervan te waarborgen. Dit kan met feedback van werknemers en leidinggevenden, met performance data en met andere vormen van beoordeling. De resultaten van de evaluatie moeten worden gebruikt om verbeteringen en aanpassingen aan te brengen in de ontwikkelprogramma's.


Strategische investering in succes organisatie
Onze incompany ontwikkelprogramma’s zijn een strategische investering voor organisaties die aansluit bij onze organisatiedoelen, waarden en cultuur en waarmee ze een continue leermentaliteit onder leidinggevenden en medewerkers bevorderen. Daarmee is het een belangrijke investering in het algehele succes van een organisatie.

Ons aanbod

Contact

De mogelijkheden voor incompany bespreken voor jouw organisatie? Neem contact op met onze adviseurs

Brigitte Heldeweg

Sr. Adviseur en Trainer

"De fles is halfvol"

Ik heb een achtergrond als bedrijfskundige. Binnen GITP Ontwikkeling functioneer ik in de rollen van senior trainer/adviseur, projectleider en coach.

Ontwikkelen betekent in mijn ogen of zoek gaan naar de talenten en kwaliteiten die er al zijn en deze nog meer benutten: terug naar de kern. Dus niet ingewikkelder maken, maar juist ont-wikkelen.

In trajecten en coaching breng ik mensen graag in beweging. Hoe kijk je naar jezelf en je omgeving? Is jouw fles halfvol of halfleeg? Dus zet je jezelf in de AAN stand of ga je piekeren over wat er allemaal niet kan? Ik prikkel deelnemers op een speelse manier. Wat wil je leren én hoe kun je dat bereiken met respect voor jezelf en anderen? Waar krijg je energie van en hoe zorg je dat je stappen kunt zetten? Ik gelooft niet in grote stappen snel thuis, maar in elke dag een stukkie…

Als projectleider ontwerp ik het design van de trainingen en trajecten en onderhoud nauw contact met de opdrachtgever(s) op een vriendelijke, open en laagdrempelige manier.

Vanuit mijn interesse in communiceren heb ik het laagdrempelige boek ‘Waarom begrijp je me niet; over het (h)erkennen van communicatiestijlen’ geschreven. Hierin neem ik je mee langs 4 verschillende communicatiestijlen en leg uit hoe dat je kan helpen om met plezier een gesprek te voeren. Waarom begrijp je me niet? door Brigitte Heldeweg - Managementboek.nl

Kennisdomein:

 • Communiceren
 • Effectief beïnvloeden
 • Managementvaardigheden
 • Adviesvaardigheden
 • Presenteren
B.HELDEWEG@GITP.NL

Annefloor Klep

Sr. Adviseur en Trainer

"Samen onderzoeken wat werkt!"

'Mijn drijfveer is om samen met deelnemers op zoek te gaan naar succeservaringen. Via scherpe observaties bied ik mensen een spiegel, die hen helpt op zoek te gaan naar effectief gedrag dat ook echt bij hen past. Deelnemers omschrijven mij als enthousiast en verbindend. Ik geloof in de kracht van met en van elkaar leren (social learning), zowel in de context van de training, als in de werkpraktijk. Ik streef ernaar om individuen met een open-mind naar verschillen te laten kijken, om vervolgens vanuit deze verschillen, de verbinding met elkaar aan te gaan en performance van zichzelf, het team, en de organisatie als geheel te versterken. .'

Vanuit een nauwe samenwerking met opdrachtgevers ontwerp en begeleid ik (midden)management met leiderschapsvaardigheden en Young Professionals in langdurige en intensieve ontwikkeltrajecten. In het ontwerpen van ontwikkeltrajecten, combineer ik werkvormen van reflectie op onderliggende overtuigingen en patronen met ervaringsgerichte oefeningen, omdat deze elkaar wederzijds beïnvloeden. Ik heb een promotieonderzoek gedaan naar de invloed van het delen van emoties in teams op groepsdynamische processen en teamprestaties. Ik vertaal deze kennis graag naar interventies voor klantvragen en gebruik het dagelijks in mijn trainingen. Dat doe ik vanuit nieuwsgierigheid en met de nodige humor!

Kennisdomein:

 • Communicatie
 • Leiderschapsvaardigheden
 • Beïnvloeding
 • Intervisie
 • Coaching
 • Teamontwikkeling


A.KLEP@GITP.NL

Mechtelt Prins

Adviseur

"Beweging en ontwikkeling vraagt om zorgvuldigheid en duidelijkheid, absoluut geen voorzichtigheid en medelijden."

Samen met de opdrachtgever de juiste interventies kiezen, die de gewenste ontwikkeling teweeg brengen: dat is waar ik sinds 1990 met passie aan bijdraag.

Zoals we inmiddels weten uit onderzoek, zijn top-down ingezette veranderingen niet duurzaam en veroorzaken weerstand en andere ongewenste effecten. Maar bij de top beginnen is cruciaal. De ‘top’ kan een goede start maken op een strategie- of heidag. Ik begeleid veel van deze sessies. Sessies waarin een directieteam elkaar goed wil verstaan en inzicht krijgt in de diversiteit van hun team en hoe dit te benutten voor de gewenste ontwikkeling. Daarnaast werk ik veel met leidinggevenden om hun eigenheid te ontwikkelen, zodanig dat hun bijdrage van toegevoegde waarde is in de (veranderende) organisatie.

Mijn motte is: niet voorzichtig, wel zorgvuldig!

Kennisdomein:

 • (Persoonlijk) leiderschap
 • Cognitieve diversiteit
 • Communicatie
 • Leervoorkeuren
 • Omgaan met weerstand
M.PRINS@GITP.NL

Hidde Santman

Sr. Adviseur, Trainer & Coach

"Vanuit energie en rust creëer ik ruimte en vrijheid om te leren."

'Als trainer en coach begeleid ik leidinggevenden en professionals bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Communicatieve vaardigheden, persoonlijke effectiviteit, loopbaancoaching, performance management en blended learning zijn onderwerpen waarop ik actief ben. Ik ontwerp leertrajecten die aansluiten bij de praktijk en die zo impact op de organisatie en het individu hebben. In trainingen werk ik bij voorkeur ervaringsgericht: leren door te doen!'

Optimaal leereffect

'Ik handel vanuit de overtuiging dat organisaties het best presteren wanneer medewerkers plezier hebben in hun werk. Dat ontstaat wanneer drijfveren en talenten van mensen en de uitdagingen van de organisatie optimaal op elkaar zijn afgestemd.
Ik ben een open persoon die goed luistert naar de vragen die leven. Daarbij treed ik mensen onbevangen tegemoet en geef op integere wijze feedback. Ik breng rust, enthousiasme en positieve energie. Ik ga voor kwaliteit en een optimaal leereffect.'

Van last naar kans

'Coachen en trainen doe ik vanuit een open geest en hart. Het gaat mij om de mens en zijn mogelijkheden en thema’s, niet om zijn rol of status. Moeilijke situaties benader ik vanuit lichtheid. Ik creëer vrijheid en ruimte. Zo transformeert een last tot een kans.'

Kennisdomein:

 • Management Development
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Adviesvaardigheden
 • Performance Management
 • Learning Design

Meer weten?

Volg Hidde Santman op LinkedIn

Volg Hidde Santman op Twitter

H.SANTMAN@GITP.NL

Peter Klijsen

Sr. Adviseur, Trainer & Coach

"Op een open, inspirerende en betrokken wijze draag ik bij."

Vanuit een diep geloof in 'Geluksfabrieken' waar mensen, hun kwaliteiten en talenten zeer goed tot hun recht komen, werk ik als senior adviseur, trainer en coach. Op een open, inspirerende en betrokken wijze draag ik bij. Ik vind het belangrijk dat individuele ontwikkeling samen opgaat met de organisatie ontwikkeling die nodig is. Mijn aanpak kenmerkt zich door een mengeling van zakelijk en zacht.

PETER.KLIJSEN@GITP.NL

Norbert Nielen

Sr. Adviseur

"Mijn missie is dat mensen blij worden van hun werk. Fluitend naar hun werk en fluitend weer terug."

Je bent blij met je werk als je:

 • Presteert: resultaten boeken en een baan waar jij je talenten goed kan inzetten.
 • Leert: een baan waarin jij je kan blijven ontwikkelen, elke dag weer een stapje beter.
 • Plezier hebt: leuke collega’s, goede werksfeer, goede werkomstandigheden

Mensen die blij worden van hun werk zijn waardevolle medewerkers, die bijdragen aan sterke teams en die bijdragen aan een sterke organisatie.

Persoonlijk profiel

Ontwikkeling van mensen in organisaties is mijn passie. Ik richt me op individuen, teams en management in organisaties. Mijn focus is in de loop van de tijd verschoven van het begrijpen en beoordelen van gedrag naar het ondersteunen van de ontwikkeling van mensen.

Mensen ervaren mij als helder, rustig, vertrouwenwekkend, deskundig en enthousiast.


Persoonlijke leiderschap en teameffectiviteit

Mijn ideaal is dat mensen het werk doen dat écht bij ze past, zodat ze zelf met veel plezier werken, maar dat ook hun omgeving en organisatie zoveel mogelijk profiteert van hun talenten. Persoonlijke leiderschap en teameffectiviteit zijn voor mij kernbegrippen. In mijn eigen ontwikkeling heb ik een grote reeks methoden en technieken geleerd om anderen mee te ondersteunen, vandaar dat ik mezelf wel eens als ontwikkeljunkie omschrijf.

Kennisdomein:

 • Management Development
 • Persoonlijk Leiderschap
 • Talentontwikkeling
 • NLP
 • Mindfulness
N.NIELEN@GITP.NL

Laura De Vries

Adviseur, Trainer & Coach

"Ik geloof in de kracht van kwetsbaarheid. Alleen door jezelf te durven laten zien, kun je eindelijk in je kracht komen en groeien."
"Ik geloof in de kracht van kwetsbaarheid. Alleen door jezelf te durven laten zien, kun je eindelijk in je kracht komen en groeien."

Ik leef deze zin, door ook als trainer op passende wijze mijn eigen ervaringen in te brengen in mijn trainingen. Hierdoor ontstaat er een veilige sfeer waarin deelnemers ook open durven zijn, in plaats van sociaal wenselijk, en zich gaan ontwikkelen.

Ik ontwerp samen met mijn opdrachtgevers hedendaagse en dynamische ontwikkeltrajecten die aansluiten bij de ontwikkelvraag van de doelgroep. Door mijn achtergrond als acteur en dramadocent werk ik makkelijk met ervaringsgerichte werkvormen die een deelnemer of coachee een leerervaring geeft die beklijft. In plaats van lang uit te leggen over de theorie, laat ik mensen zoveel mogelijk doen en ervaren, zo leer je volgens mij het meest. Daarnaast werk ik graag met humor, om me te verbinden met de cursisten en om het speels te houden. Ik geloof dat je makkelijker leert, als je leren leuk maakt.

Deelnemers en klanten ervaren mij als verbindend, eerlijk, enthousiast en als een analytisch scherpe trainer die durft te benoemen wat er onder water speelt.

Kennisdomein:

 • Persoonlijk Leiderschap
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Communicatie- en presentatievaardigheden
 • Samenwerken en feedback
 • Coaching en Voice-dialogue
L.DE.VRIES@GITP.NL

Bas Barten

Adviseur, Trainer en Coach

"Je kunt heel veel bereiken, als je maar écht wilt!"

Dat is, zeker op het gebied van ontwikkeling van mensen, teams en organisaties, iets waar ik heilig in geloof. Versterkt door mijn sportachtergrond ben ik erg resultaatgericht. Om een resultaat te bereiken is het de kunst om eerst scherp te krijgen waar je precies naar toe wilt, om vervolgens te kijken hoe je daar gaat komen.

Verschil tussen hoofd en hart

Ik werk hierbij vaak met het verschil tussen hoofd en hart, omdat dit mij zelf ook veel heeft gebracht op het gebied van inzicht en ontwikkeling. Waarbij ‘hoofd’ staat voor denken, je ratio. En ‘hart’ voor je gevoel, je intuïtie. Door te luisteren naar mijn hart weet ik wat ik wil bereiken, vervolgens heb ik mijn hoofd nodig om dat doel ook daadwerkelijk te halen.
Tijdens trainingen en coachtrajecten maak ik gebruik van mijn oprechte nieuwsgierigheid in mensen door kritisch door te vragen tot we bij de kern komen. Deze diepgang wissel ik af met luchtigheid in de vorm van ontspanning en humor. Want in mijn visie brengt een goede combinatie van beide je uiteindelijk verder.

Bas als trainer

Tijdens trainingen en coachtrajecten maak ik gebruik van mijn oprechte nieuwsgierigheid in mensen door met aandacht te luisteren én kritisch door te vragen tot we bij de kern komen. Daarbij mag alles gezegd worden wat iemand oprecht bezighoudt. Ik wil de deelnemer zodoende beter begrijpen om van daaruit te kijken wat hij of zij nodig heeft om zelfstandig zijn/haar doel te bereiken.

Deze diepgang wissel ik af met luchtigheid in de vorm van ontspanning, (Brabantse) nuchterheid/relativering en humor. Want in mijn visie brengt een goede combinatie van beide je uiteindelijk verder.

Verder vind ik het een leuke uitdaging om mensen te trainen die nog niet heel gewoon zijn met de zogenaamde ‘soft skills’. Deze doelgroep introduceren in dit onderwerp, hen wat meer open laten staan hiervoor én laten ervaren wat dit hen kan brengen in hun dagelijks werk/leven, is mij op het lijf geschreven!Kennisdomein:

Communicatie
Timemanagement
Adviesvaardigheden
Effectief Beïnvloeden
Beginnend/Praktisch leidinggeven
Coaching

B.BARTEN@GITP.NL