Getty Images 911330238

Wat is het effect van feedbacktools op motivatie en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers?

Hoe ziet de toekomst van beoordelen er uit? Welke rol speelt continue feedback in performance management? En hoe kijken Nederlandse HR-professionals hier tegenaan? Om deze vragen te beantwoorden heeft GITP/PiCompany in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek opgezet.

In het onderzoek komen de verschillende aspecten van de hedendaagse feedbackcultuur aan de orde, alsmede de visie van HR-professionals op beoordeling en feedback en veelgebruikte feedbackmethodes. Tenslotte werden vragen gesteld over feedbacktooling. Welke tools zetten HR-professionals op dit moment in, waarom doen ze dat, en wat is het effect ervan?

Wat verstaan we onder online feedbacktooling?

Organisaties gebruiken diverse vormen van online feedbacktools. De 5 meest gebruikte tools hebben we op een rijtje gezet:
1. Individuele feedback vragenlijsten
2. Apps om onderling feedback te kunnen geven
3. Net Promotor Surveys (eNPS) voor medewerkers
4. Team Performance Review surveys
5. Communicatieplatformen zoals Slack

40% van de organisaties die deelnam aan dit onderzoek zet op dit moment online feedbacktooling in. Nog eens 27% van de organisaties wil dit in de toekomst graag gaan doen.

Online feedbacktooling draagt positief bij aan de motivatie van medewerkers

Aan de HR-professionals die op dit moment een feedbacktool inzetten, vroegen wij wat het effect hiervan was op de motivatie van medewerkers. 49% van hen is het eens met de stelling dat de feedbacktool positief bijdraagt aan de motivatie van medewerkers. 15% van hen is het hier zelfs zeer mee eens. Slechts 3% is het oneens met de stelling en vindt dat de feedbacktool niet positief bijdraagt aan de motivatie van medewerkers.

Online feedbacktooling leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun persoonlijke ontwikkeling

Van de HR-professionals is 46% het eens met de stelling dat medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling sinds het gebruik van de feedbacktool. 7% is het hier zelfs zeer mee eens. Van alle respondenten geeft 18% aan het niet eens te zijn met deze stelling en 2% is zeer oneens met deze stelling.

Online feedbacktooling leidt tot meer tevredenheid over de frequentie van feedback geven

HR-professionals die online feedbacktooling inzetten zijn meer tevreden over de frequentie van feedback geven. 62% van alle respondenten die deze tooling gebruiken is tevreden over de frequentie van feedback geven. Tegenover 43% van de niet toolgebruikers. Van hen is 31% ontevreden over de frequentie van feedback geven.

Online feedbacktooling leidt tot meer tevredenheid over de kwaliteit van feedback

HR-professionals die online feedbacktooling inzetten zijn meer tevreden over de kwaliteit van feedback. 67% van alle respondenten die deze tooling gebruikt is tevreden over de kwaliteit van feedback. Tegenover 42% van de niet toolgebruikers.

Online feedbacktooling leidt tot meer tevredenheid over de manier van feedback geven in de organisatie

HR-professionals die online feedbacktooling inzetten zijn meer tevreden over de manier van feedback geven. 61% van alle respondenten die deze tooling gebruikt is tevreden over de manier van feedback geven. Tegenover 43% van de niet toolgebruikers. Van hen is 21% ontevreden over de manier van feedback geven.

Het effect van feedbacktooling op motivatie en eigen verantwoordelijkheid

We concluderen dat gebruikers van online feedback tooling over het algemeen positief zijn over de effecten daarvan op de organisatie. Niet alleen neemt de frequentie en kwaliteit van feedback toe, ook de motivatie van medewerkers verbetert.

En ook niet onbelangrijk, het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers met betrekking tot hun persoonlijke ontwikkeling groeit. In organisaties die online feedbacktools gebruiken, nemen medewerkers meer initiatief op dit vlak.

Recent deden GITP en PiCompany onderzoek naar de rol en toepassing van feedback binnen Nederlandse organisaties. Ook werd gekeken naar het gebruik van online feedbacktooling binnen deze organisaties. In dit artikel geven wij een inkijkje in de belangrijkste uitkomsten. Het complete onderzoeksrapport is via onderstaande knop te downloaden.

Downloaden

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001