Toa heftiba 1204267 unsplash

Teamperformance verbeteren

Voor het verbeteren van teamprestaties wordt er vaak naar leiderschap en management gewezen. Maar aandacht voor teamperformance is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het management en het team zelf. Hoe ziet een effectieve teaminterventie eruit?

Helaas mislukken de meeste teaminterventies omdat deze vooral zijn gericht op verbetering van de samenwerking en de sfeer. Denk aan zogenaamde teambuilding- of feedbacksessies. In de meeste gevallen zijn een slechte sfeer en gebrek aan samenwerking echter de symptomen en niet de oorzaken van het disfunctioneren van teams.

Ingrijpen op oorzaken in plaats van op symptomen

Met dit stappenplan grijp je in op de oorzaken achter niet optimaal presterende teams. Elk (zelfsturend) team kan er direct mee aan de slag.

1. Waarborg de veiligheid
Maak duidelijke afspraken over veiligheid en transparantie. Daarbij zijn twee groepsnormen het belangrijkst: Ieder teamlid moet kunnen zeggen wat hij of zij te zeggen heeft en alle leden van het team moeten rekening houden met de gevoelens van elkaar.

2. Analyseer
Bespreek in een gezamenlijke teamscan de 7 kritische succesfactoren voor teamperformance en besteed hier ruim aandacht aan. Het gaat hierbij om een teamanalyse van de:

✓ context
✓ missie en doelen
✓ talent
✓ teamnormen
✓ commitment
✓ macht en middelen
✓ conflicthantering

! Verschil van inzicht over hoe het in het team gesteld is met deze 7 cruciale punten levert hierbij juist de meeste informatie op.

Maak vervolgens gezamenlijk een prioriteitenlijst. Welke aandachtspunten worden herkend, wat helpt het team verder? Welke kritische succesfactor weegt het zwaarst, gegeven de uitdaging die er voor het team ligt? Hierbij zijn de omgeving van het team en toekomstige ontwikkelingen in de markt of op het beleidsterrein leidend.

3. Benchmark
Veel teams hebben de neiging om vooral naar zichzelf te kijken, terwijl benchmarking met andere vergelijkbare teams zoveel meer informatie kan opleveren. Laat de teamleden de verschillende succesfactoren scoren door de stand van zaken in het team te vergelijken met de in hun ogen best practices van andere teams waarin ze hebben gewerkt.

4. Verbeter
Werk met het team in workshops aan de verbetering van de kritische succesfactoren aan de hand van de in stap 2 gemaakte prioriteitenlijst. Onderschat daarbij niet dat tot overeenstemming komen en het maken van een actieplan veel tijd kost. Dit vraagt om een teamcoach die zorgvuldig is in de voorbereiding, maar ‘lui’ is tijdens de workshops; het team wil vaak ondersteuning in het proces en de agenda, maar de uitwerking en de inhoud op genoemde thema’s bepaalt het team zelf.

5. Veranker
Breng per kwartaal de teameffectiviteit onder de aandacht. Wat is de stand van zaken op de kritische succesfactoren waarop het team bij het eerste onderzoek slecht scoorde? Is de performance verbeterd? Kan het nog beter? Hoe staat het met de kritische succesfactoren waar het team eerder goed op scoorde? Gaat dat nog steeds goed? Of is dat juist verslechterd. Bepaal aan de hand van de uitkomst aan welke kritische succesfactoren een teamsessie besteed kan worden.

Webinar 'Effectieve teams, het geheim van organisatiesucces'

Eerder organiseerde GITP het webinar: 'Effectieve teams, het geheim van organisatiesucces'. Heb je dit webinar gemist? Geen nood. Je kunt het webinar hier terugkijken.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001