Joshua ness 189165 unsplash

Talentontwikkeling: zo belangrijk zijn drijfveren

Wanneer je investeert in de persoonlijke ontwikkeling van de talenten binnen je organisatie, wil je ook dat deze investering optimaal rendeert. Succesvolle medewerkers die zich ook verbonden voelen met de organisatie zullen zich langdurig voor de organisatie inzetten. Hoe bereik je dit? Allereerst is inzicht in drijfveren nodig.

Drijfveren zitten diep

Drijfveren zijn vaak niet direct zichtbaar; een medewerker is zich niet altijd bewust van wat hem elke dag drijft. Zijn het zijn eigen ambities die hij kan waarmaken in de functie? Is het de invloed die hij vanuit zijn rol kan uitoefenen? Of worden zijn keuzes bepaald door de vrijheid die de omgeving hem biedt en zijn relatie met collega’s? Hoe kom je hier achter? De inzet van een drijfverenvragenlijst biedt uitkomst.

Match tussen drijfveren en werkomgeving

Wanneer de sterkste drijfveren van een medewerker terugkomen in zijn werk, krijgt hij het gevoel dat hij bijdraagt aan wat hij echt belangrijk vindt. Dat motiveert. Met een toename van performance en betrokkenheid als resultaat. Daar waar tijd en inspanning samenhangen met drijfveren die de medewerker niet belangrijk vindt, leidt dit tot frustratie. Met inzicht in drijfveren is dit te voorkomen. Twee voorbeelden:

  • Vrijheid als belangrijkste drijfveer

    Iemand met een grote behoefte aan vrijheid zal zich in een organisatie met veel regels en vaste procedures beperkt voelen. Door het gesprek aan te gaan, wordt duidelijk waar de behoefte aan vrijheid vooral mee samenhangt en of hier in de dagelijkse werkzaamheden invulling aan gegeven kan worden, zodat hij ook op de lange termijn gemotiveerd blijft.

  • Niet gedreven door invloed

    Een manager die niet gedreven wordt door het hebben van invloed, zal meer op zijn plek zijn in een rol waarin hij inhoudelijke professionals aanstuurt die gedijen bij een coachende stijl. Een leidinggevende rol waarin van hem wordt verwacht zijn invloed te laten gelden vanuit een hiërarchische positie, past dan minder.

Verbetering van samenwerking in teams

Zicht op drijfveren helpt ook om tot een betere samenwerking te komen. Als je weet wat een team vooral drijft en waar onderlinge overeenkomsten en verschillen zitten, weet je waar teamleden elkaar kunnen vinden, waar conflicten kunnen ontstaan en hoe je hierop kunt anticiperen. Dit helpt om teams beter en effectiever te laten functioneren.

Meer rendement van talentontwikkeling

Zicht op drijfveren opent voor organisaties de deur om het talent dat over de juiste capaciteiten beschikt, beter aan zich te binden met een werkomgeving die motiveert. Investeren in talentontwikkeling levert op deze wijze nog meer op.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001