Andrew neel 108081 unsplash

Leidinggeven: met dagelijkse portie STAR naar taakvolwassenheid

Sturen op alleen output en resultaten leek ooit een goed idee. Maar dankzij de zure vruchten van de bonussencultuur in bijvoorbeeld de bankwereld weten we inmiddels beter. Duurzame resultaten vragen om dagelijks zicht op gedrag en competenties. Door STAR te gebruiken krijg je zicht op het functioneren van medewerkers en kun je, indien nodig, bijsturen. 

Hoe houd je zicht op het proces waarmee het resultaat tot stand komt, terwijl steeds meer medewerkers thuiswerken of op een andere locatie? Het STAR-model maakt het mogelijk door aan de hand van voorbeelden het gedrag en de resultaten van medewerkers het hele jaar door gestructureerd te monitoren.

Gestructureerd informatie verzamelen met STAR

Bij Het Nieuwe Werken is de verleiding groot om alleen op output te sturen. Maar als leidinggevende wil je naast mooie resultaten ook dat medewerkers klantgericht zijn, en goed met elkaar samenwerken om resultaten op de lange termijn te kunnen waarborgen. Via korte informele gesprekken aan de hand van het STAR-model is het mogelijk het hele jaar door systematisch en gestructureerd informatie te verzamelen over belangrijke vaardigheden als communicatie, samenwerking en klantgerichtheid. Je krijgt daarmee een evenwichtig beeld van het functioneren van individuele medewerkers, waar hun fysieke werkplek zich ook bevindt.

Onontbeerlijk voor een effectief STAR gesprek zijn:

  • een goede vraagtechniek
  • oprechte interesse in de medewerker
  • een basis van vertrouwen tussen leidinggevende en medewerker
  • bij de medewerker beginnen

Inzicht in de afwegingen

Op basis van beelden en verhalen in de wandelgangen je conclusies trekken, draagt niet bepaald bij aan een open gesprek. Je medewerker zal meteen in de verdediging schieten. "Van wie heb je dat gehoord? Hoezo? Ja, maar…". Je moet er met de bewuste medewerker zelf in willen duiken om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Wat was de situatie? Wat waren de omstandigheden? Stond je onder druk? Want vond je dat je moest doen? Wat was je taak? Hoe heb je het uiteindelijk opgepakt? Wat werkte wel en niet goed? Je gaat als het ware mee in de film die de medewerker toont. Je komt zo veel meer te weten over de afwegingen die een medewerker maakt en krijgt tegelijkertijd heel veel handvatten om te steunen en te sturen.

Leidinggeven is investeren in mensen

"Hoe maak ik tijd voor die STAR-gesprekken naast al alle andere verantwoordelijkheden die ik heb?" is een veelgehoorde vraag van leidinggevenden. Het antwoord is een simpele wedervraag: Leidinggeven is investeren in mensen. Als je dat niet doet, waar liggen dan je prioriteiten? Wat helpt is de STAR-gesprekken onderdeel te maken van je dagelijkse routine door tijd te blokken in je agenda. Vervolgens loop je één keer in de twee weken in gedachten al je medewerkers langs en schrijf je de belangrijkste punten op. Bijkomstig voordeel is dat je niet diep hoeft te graven voor de formele gesprekken in de hr-cyclus. Je hebt immers samen met je medewerkers een soepele routine opgebouwd van informatie en feedback uitwisselen.

Door doorlopend voortgangs- en STAR-gesprekken te voeren kun je de situaties zoals in dit filmpje voorkomen.

Leer medewerker zelf probleem oplossen

In feite gaat het bij het gebruik van STAR om de afweging tussen korte en lange termijn. Wanneer je kiest voor de quickwin, vertel je de medewerker de truc waarmee hij het probleem kan oplossen of je neemt het zelf even over. Maar wat leert hij daarvan? Binnen niet al te lange tijd zal hetzelfde probleem zich weer voordoen. Wanneer je pas op de plaats maakt met een STAR-gesprek wordt een diepere laag geraakt. Het wordt de medewerker duidelijk waarom een bepaalde aanpak wel of niet effectief is. Met als resultaat zelfstandige, taakvolwassen medewerkers die je meer kunt loslaten en aan wie je kunt delegeren. Wie weet houd je dan wel tijd over.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001