Feedbackapp

Hoe legt u de focus op wat er binnen de organisatie moet veranderen?

Iedereen die wel eens geprobeerd heeft een gewoonte te veranderen weet hoe lastig dat is. Niet voor niets sneuvelen de meeste goede voornemens al in de derde week van januari. Dat veranderen moeilijk is, blijkt alleen al uit het feit dat het velen al tegenstaat om een horloge een uur aan je andere pols te dragen dan je normaal gewend bent.

Probeer het maar eens, het zal u zwaar tegen vallen. Niet verwonderlijk dus dat grote veranderingen als een nieuwe koers binnen een organisatie, een nieuwe cultuur of het integreren van de waarden van twee bedrijven na een fusie heel veel tijd en moeite kosten. De verandering is al ingezet, maar waar begint u? Hoe kunt u dit proces goed inzetten en begeleiden?

‘Culture eats strategy for breakfast’

Peter Drucker

Met de bekende uitspraak van managementdenker Peter Drucker, maakt hij heel duidelijk dat u nog van die prachtige strategieplannen kunt maken, maar dat de cultuur bepaalt of die plannen realiteit worden. Een nieuwe koers kan verduidelijkt worden door ook bewust stil te staan en in dialoog te gaan over (ander/nieuw) gedrag, van voorbeeldgedrag van het topmanagement tot de collega’s in de buitendienst en de catering.

Andere kernwaarden en competenties

Bij veel substantiële veranderingen in organisaties horen andere kernwaarden en/of kerncompetenties. Transparantie en openheid naar buiten toe gericht of kritisch denken en initiatief nemen binnen de organisatie, bijvoorbeeld. Ander gedrag dus. Daar begint de verandering en tevens de ontwikkeling. Hoe stuurt u gedrag?

Een feedback-app kan helpen bij deze sturing. Want gedrag is zichtbaar en dus kunnen anderen daar feedback op geven. En die feedback is de basis om te leren. Om te veranderen.

Mark van Ieperenburg, Consultant bij GITP/PiCompany: ‘De allereerste organisaties die de feedback-app zijn gaan gebruiken maakten veelal een flinke transitie door, digitaal of added-value driven. Samen met ons formuleerden zij op basis van bijvoorbeeld nieuwe kernwaarden, nieuw gedrag. Wij vertalen dit in echt concreet gedrag. Gedrag dat je kunt zien. Dat waarneembaar is, merkbaar. Dat objectief vast te stellen is, dat je kunt turven, zonder dat je een oordeel geeft. Zo kun je gericht feedback geven op wat je de ander letterlijk vaker of minder vaak ziet doen.’

‘De feedback-app maakt het mogelijk dat je met een grote groep mensen heel bewust focust op die nieuwe waarden en leert om nieuw gedrag als een vaardigheid in te slijpen. Als je bijvoorbeeld open en transparant wilt zijn, en dat uit wilt dragen in de hele organisatie (en daarbuiten), dan is het waardevol om ook te starten met de dialoog over welk gedrag je dan wilt zien. Hoe is dit merkbaar? Daar helpen we graag bij want daar zit eaxct onze expertise: in de feedback-app koppelen we waarden aan concreet gedrag, gedrag dat je kunt zien.’

Meer dan een complimenten-app

De feedback-app is veel meer dan een complimenten-app. De eerste angst soms van organisaties die nadenken over een pilot. Parallel aan de feedback-app halen we anoniem continu data op die – gebaseerd op feedback als bovenstroom – een zeer fraai analyse kunnen opleveren van de onderstroom. Wat is bijvoorbeeld de feedbackvolwassenheid van een team? Het gaat allang niet meer over feedback geven en vragen. Nieuws is al lerende toe te werken naar een moment in de nabije toekomst. Het is voor het persoonlijk gebruik soms nieuw om vooraf eerst na te denken over een situatie waarin je wil gaan experimenteren met ander/nieuw gedrag, zodat je daarover je feedback proactief aan het verzamelen bent. Noem het ‘een hanteerbaar goed voornemen’.

Mark: ‘Een van onze klanten die de feedback-app gebruikt, een groot reclamebureau, heeft opdrachtgevers die het liefst morgen een gelikte campagne willen hebben. Dat betekent erg korte deadlines en veel stress. En vaak doorwerken in het weekend of in de avonden. Dat vraagt veel van de medewerkers. Betrokkenheid is niet voor niets een van de kernwaarden van het reclamebureau. Naast organiseren en plannen. Het management is blij met die commitment maar maakt zich ook zorgen over de enorme werkdruk die dat op kan leveren. Die twee waarden werden dan ook bewust in de app opgenomen. Uit de data die de feedback-app na een aantal weken opleverde, bleek dat de collega’s elkaar vooral waarderen op die enorme betrokkenheid. En veel minder op plannen en organiseren. Waardoor het gedrag dat de organisatie eigenlijk niet meer wil in stand gehouden wordt en het de uitdaging wordt hoe je met elkaar in gesprek kunt gaan over hoe elkaar te ‘verleiden’ om ook te experimenteren met het andere gedrag. Met deze inzichten kunnen key-users met initiatieven komen om bewust meer te gaan sturen op gedrag dat eigenlijk (nog meer) helpt: elkaar uitnodigen om naar een overleg toe te werken met het voornemen om andere afspraken te maken en zo te plannen dat je met elkaar meer rust kunt creëren.’

‘Wat we ook in onze data kunnen zien, is dat bijvoorbeeld door het gebruik van de app de kwaliteit van de feedback verbetert na het gesprek hierover. Als we de opmerkingen in de feedback-app analyseren, komen we in het begin veel tips tegen als: ‘Ga zo door!’ Goed bedoeld, en hoe waardevol de aanmoediging ook lijkt, wij helpen de gebruikers via de eigen interne key-users concreet te benoemen wat er dan goed gaat en wat juist nóg meer zichtbaar zou mogen zijn. Bijvoorbeeld: ‘Ga ze door met de focus op de juiste vragen in onze stand-up, daardoor eindigen we steeds op tijd.’

Bijna terloops leren

De feedback-app is een instrument om heel laagdrempelig te leren en gedrag te veranderen. Om te focussen op nieuwe waarden en competenties, en nieuw gedrag aan te leren. Bijna terloops worden tips en complimenten uitgewisseld, worden mensen aan het denken gezet en kunnen dingen merkbaar veranderen.

De feedback-app geeft woorden aan wat u ziet, aan wat u dagelijks meemaakt. Als uw organisatie een bepaalde beweging wil maken, bijvoorbeeld transparanter en open worden, kunt u direct in de app zien wat daar precies onder wordt verstaan en welk gedrag daarbij hoort. U kunt elkaar continu scherp houden door feedback te geven op hoe iemand omgaat met bepaalde veranderingen. En last but not least: waar 360-graden feedback terugkijkt, richt de feedback-app zich op de toekomst, op de veranderingen die ingezet gaan worden en op het ontwikkelen van de vaardigheden die daarbij horen: ‘Ik wil morgen in de redactievergadering oefenen kritische vragen te stellen en deze duidelijker te formuleren. Wil jij je mij daar feedback op geven?’

Maar vraagt u zich vast af, spreken we elkaar dan niet meer gewoon 1 op 1, dat is toch óók wat we willen. Ongeacht het doel van de feedback-app is het antwoord daarop; jawel. De feedback-app geeft echter een duidelijke(re) richting aan dát gesprek op dát moment.

Verder verdiepen?

Lees meer over hoe de feedback-app ook uw organisatieverandering kan ondersteunen en hoe de feedback-app in de praktijk gebruikt wordt.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001