Nick staal 1083770 unsplash

Het uitgangspunt voor de slimste ontwikkelstrategie

Hoeveel ga je als organisatie investeren in ontwikkeling? Omdat budgetten nog beperkt zijn, zoek je naar een effectieve oplossing. Je wilt snel en kostenefficiënt kunnen beschikken over de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de organisatiestrategie. Dat is mogelijk. Maar dan moet je wel kiezen voor de juiste ontwikkelstrategie.

Het hele salesteam op een training projectmanagement vaardigheden sturen omdat daarin nog stappen gemaakt moeten worden, is niet slim. De meeste verkopers hebben weinig affiniteit en talent voor meer beheersmatige taken. Daarnaast zijn niet alle competenties die met projectmanagement te maken hebben even goed ontwikkelbaar.

Aansluiten bij talent en ontwikkelbaarheid van competenties

Een slimme ontwikkelstrategie sluit aan bij zowel de talenten van werknemers als de ontwikkelbaarheid van de competenties waarin stappen gemaakt moeten worden. Voor moeilijk ontwikkelbare competenties geldt eigenlijk heel eenvoudig: geen talent? Niet ontwikkelen. Gaat het om competenties die makkelijk ontwikkelbaar zijn, dan geldt hoe meer aanleg aanwezig, des te makkelijker en sneller de competenties ontwikkeld kunnen worden. Ga maar na: het is veel leuker om bezig te zijn met een sport of hobby waarvan je merkt dat je er aanleg voor hebt en snel vorderingen maakt. Dan wil je er tijd en energie in steken om nog beter te worden. Inzicht in talent is daarmee het uitgangspunt voor de slimste ontwikkelstrategie.

Case: verkopers voor grote accounts
De organisatie besluit op te schalen naar grotere accounts. Verkopers die voorheen contact hadden met de lijn, krijgen nu veel meer te maken met professionele inkopers. Dat betekent complexe onderhandelingssituaties en een toename van financieel administratieve werkzaamheden. Na een objectieve meting van talent, komt er een aantal verkopers in beeld die goed scoren op onderhandelen, en laag scoren op financieel administratieve vaardigheden. De slimste ontwikkelstrategie in deze situatie is de verkopers een training strategisch onderhandelen aan te bieden en de financieel administratieve taken te delegeren.

Samenspel tussen intelligentie, persoonlijkheid en drijfveren

Talent kun je omschrijven als de competenties die een werknemer van nature goed kan ontwikkelen. Welke competenties dat zijn, wordt bepaald door een samenspel van intelligentie, persoonlijkheid en drijfveren.
Verder weten we van intelligentie en persoonlijkheid dat deze nauwelijks ontwikkelbaar zijn. Dat heeft als consequentie dat competenties die nauw samenhangen met intelligentie en persoonlijkheid, eveneens moeilijk ontwikkelbaar zijn.

Ontwikkelbaar of niet?

De competentie Probleemanalyse bijvoorbeeld is nauw verbonden met intelligentie. Mensen die van nature geen talent hebben voor Probleemanalyse, zullen er nooit echt goed in worden. Daarentegen is Overtuigingskracht wel goed ontwikkelbaar. Dat komt omdat deze competentie veel meer wordt bepaald door gedragsfactoren en nauwelijks is gerelateerd aan intelligentie.

Inzicht in talent

Het complete plaatje van de talenten dat iemand in huis heeft, is in tegenstelling tot wat nog veel wordt gedacht, niet alleen af te lezen aan het gedrag dat iemand op de werkvloer laat zien. Wat iemand aan competenties toont, hangt immers ook af van wat de omgeving van hem vraagt. In je thuissituatie laat je niet voor niets soms hele andere competenties zien dan op je werk. Neem het voorbeeld van rustige administratieve kracht die een gepassioneerd voorzitter is van de voetbalclub.

Case: nieuwe taakverdeling in marketingteam
In het marketingvak volgen de vernieuwingen elkaar in ras tempo op. Dat vraagt om andere taken en rollen in het marketingteam. Niet iedereen heeft echter aanleg voor vernieuwingen en innovatie. Dat hoeft ook niet. Het team heeft net zo goed leden nodig die vasthoudend zijn in de route die is ingeslagen en niet van het ene naar het andere idee springen. Door de taken op basis van inzicht in talent te verdelen en te ontwikkelen wat nodig is, kiest het marketing team voor de slimste ontwikkelstrategie.

Zicht op verborgen talent

Wat een werknemer daadwerkelijk allemaal aan talenten in huis heeft, is uitsluitend vast te stellen met een objectieve meting van zijn persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren. Dan pas wordt duidelijk welke van de competenties die een werknemer nu nog niet laat zien, wel degelijk gemakkelijk zijn te ontwikkelen. Op die competenties valt met een ontwikkeltraject de meeste winst te boeken. Dat zijn de verborgen schatten die je als organisatie gemakkelijk kunt aanboren.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001