Executive Insights: wees zichtbaar

De COVID-19 pandemie heeft zich in razend tempo ontwikkeld van een gezondheidscrisis tot een sociale crisis en zoals het er nu naar uit ziet een economische recessie. Van leiders en bestuurders van bedrijven en organisaties wordt op juist dit moment het uiterste gevraagd, ze nemen beslissingen en maken keuzes die ze tot een maand geleden zich nauwelijks konden voorstellen. GITP Executive Expertise maakt een rondje langs bestuurders.

Naam: Toon van der Klugt

Functie: Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

Hoe omschrijft u uw huidige gemoedstoestand?

Belast. Het is een erg drukke tijd. Er zijn heel veel vergaderingen en dat beeldbellen valt me eigenlijk erg zwaar.

Wat is de moeilijkste beslissing geweest in de afgelopen weken?

We hebben zo lang mogelijk het videovergaderen uitgesteld. Maar nu vergaderen we met alle voorzitters van de diverse fracties regelmatig digitaal. Die beslissing moest ik echt nemen, maar ik vond het lastig.

Heeft u iets in uzelf ontdekt waarvan u niet wist dat u het in zich had?

Ik heb onlangs een vlog gemaakt voor alle medewerkers. Ben ik een heel weekend mee bezig geweest. Ik ben daar zelf niet zo van, maar het werd mij aangeraden. Dus toen heb ik het toch maar gedaan. Ik heb me een beetje opgesteld met vaderlijke zorg en af en toe maakte ik ook een relativerend grapje. De humor en het zorgzame heeft erg goed uitgepakt. Het is erg goed ontvangen en de medewerkers hebben het echt ervaren als een collectief hart onder de riem. Ik kreeg heel veel positieve reacties, dat had ik niet verwacht.

Vindt u zichzelf een goede crisismanager?

Nee. Ik heb het beeld van een crisismanager die veel daadkracht toont en snel reageert. Maar zo ben ik niet. Ik reageer wel op zaken, maar ik ben nogal perfectionistisch, dus het snelle plan-en-actiegedeelte laat ik over aan mijn bestuur en vooral mijn secretaris-directeur is daar goed in. Ik kan dat gedeelte goed delegeren. Ik probeer er boven te staan en de koers te bepalen én er voor iedere medewerker te zijn.

Welke van uw eigenschappen kunt u nu het beste gebruiken?

Ik heb een goed ontwikkeld bindingsvermogen. Dat heb je op deze plek echt nodig. Daarnaast heb ik een positieve grondhouding en kan ik mensen hoop en vertrouwen geven. Mensen krijgen een goed gevoel als ik die zorgzame vaderrol aanneem. Ik merk dat mensen dat nu nodig hebben. En ik ben zichtbaar. Ik ben sensitief voor wat er om ons heen gebeurt. In de maatschappij, in onze organisatie, en dat bespreek ik met mijn bestuur. Verder heb ik een goed vermogen om visie te ontwikkelen, er boven te staan en de koers te bepalen. Dat wordt natuurlijk ook van deze positie verwacht.

Wie of wat zijn/is uw anker(s) in uw professionele leven

Mijn ankers zijn nu onmiskenbaar mijn secretaris-directeur, de adjunct-directeuren én het hoofd communicatie. We hebben elkaar nu hard nodig en wij hebben wederzijds veel vertrouwen in elkaars professionaliteit. Een hecht team werkt in deze situatie erg prettig.

Wat heeft u de afgelopen weken het meest verbaasd?

In negatieve zin kan ik me erg verbazen over de kortzichtigheid van mensen. Er wordt te veel en te makkelijk kritiek gegeven, in de politiek, op straat, in de media. Er wordt naar mijn inzicht te veel geroepen en te weinig nagedacht. En als je dan merkt dat jouw mening door de realiteit wordt ingehaald, wees dan ook zo moedig om te zeggen dat je fout zat. Probleem is dat we het niet weten. We weten niet precies waar we goed aan doen. En ik denk helaas dat we nog lang niet uit de crisis zijn, dus laten we elkaar blijven ondersteunen in plaats van zwaar te bekritiseren.

In positieve zin ben ik toch ook wel erg blij te zien dat er veel gemeenschapszin is. Mensen helpen elkaar en het lagere tempo van leven maakt dat er meer menselijk contact lijkt te ontstaan. Wel met wat afstand of een scherm ertussen, maar toch. Ik hoop dat we dat lagere tempo, en dus minder dat gejakker vol kunnen houden. Minder ons laten opfokken door het streven naar succes en geld, dat zou voor Mens Maatschappij én Milieu een zegen zijn.

Waar haalt u in een tijd als deze uw inspiratie en/of energie vandaan?

Thuis. Ik ben erg blij met de steun van mijn vrouw. We hebben regelmatig goede gesprekken. Als Dijkgraaf heb je namelijk niet heel veel sparringpartners of personen bij wie je te rade kan gaan. Daarom is thuis zo ongelofelijk belangrijk om de balans te houden.

Is er iets dat u zelf of uw organisatie wezenlijk anders gaat doen als deze crisis bezworen is?

Ik denk dat het videovergaderen er voor een groot gedeelte in zal blijven, maar ik hoor van iedereen dat ze snakken om elkaar weer live te zien.

Wat geeft u uw team en medewerkers mee?

Ik probeer ze hoop en vertrouwen te geven. Een hart onder de riem te steken. En te laten zien, dat ik aandacht voor ze heb. Het thuiswerken met alle prikkels om je heen is niet makkelijk, zeker met kleine kinderen en een partner die ook thuis probeert te werken. Sommigen medewerkers werken zich een slag in de rondte. Ik toon daar begrip voor.

Als u uw ogen sluit en u ziet de toekomst wat ziet u dan?

Ik denk dat we de kantoren anders zullen gaan inrichten en ik denk, en hoop van harte, dat we zuiniger zullen zijn, zuiniger op elkaar, zuiniger op het milieu en zuiniger omgaan met spullen. Duurzamer leven.

Als er geen Corona crisis was dan zou ik nu…

Met minder bewustzijn dan ik nu heb, gewoon vol aan het werk zijn.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001