Interview Else

Executive Insights: spreek je uit

De COVID-19 pandemie heeft zich in razend tempo ontwikkeld van een gezondheidscrisis tot een sociale crisis en zoals het er nu naar uit ziet een economische recessie. Van leiders en bestuurders van bedrijven en organisaties wordt op juist dit moment het uiterste gevraagd, ze nemen beslissingen en maken keuzes die ze tot een maand geleden zich nauwelijks konden voorstellen. GITP Executive Expertise maakt een rondje langs bestuurders.

Naam: Else slegers

Functie: algemeen directeur gitp


Hoe omschrijft u uw huidige gemoedstoestand?

Ik heb een dubbel gevoel over de hele situatie. Door de crisis en weten we dat vóór ons nog een lastig traject ligt. Voor de organisatie en de mensen. Dit drukt op mijn gemoed. Het gaat niet makkelijk worden. Ik zie tegelijkertijd dat we zaken sneller en scherper voor elkaar krijgen. Bij mij wakkert het ook een positieve ‘Fighting Spirit’ aan. Laten we onszelf, zodra we door de ‘corona-bocht’ heen zijn, weer in volle glorie neerzetten als organisatie. Die verantwoordelijkheid voel ik sterk.

Wat is de moeilijkste beslissing geweest in de afgelopen weken?

We kunnen niet pappen en nathouden. De realiteit haalt ons in. Als ik kijk naar de grootsheid van de impact van deze crisis versus de grootheid van de acties die dit moeten ondervangen, dan liggen de moeilijkste beslissingen nog voor ons. Waar moeten we ons op voorbereiden, welke beslissingen hebben we te nemen? Er zijn nog veel onzekerheden die aan de beslissingen ten grondslag liggen. Waar gaan we van uit en wat legitimeert ons handelen. We weten het nog niet en die onzekerheid maakt elke beslissing moeilijk.

Heeft u iets in uzelf ontdekt waarvan u niet wist dat u het in zich had?

Nee, maar ik merk wel dat deze crisis alles vergroot. Aan de ene kant staat mijn ‘Fighting Power’ in volle glorie. Er moeten zaken geregeld worden, we zullen tempo moeten ontwikkelen, besluiten nemen, anders zijn we te laat. En tegelijkertijd geef ik ruimte voor emoties. Ik organiseer een pas-op-de-plaats voor feedback. Ga ik te snel, ga ik te langzaam? Het is belangrijk om goed te laveren, om evenwicht te bewaren tussen ruimte geven en besluiten nemen.

Vindt u zichzelf een goede crisismanager?

Ja. Ik weet dat ik dit kan. Ik heb dit al eerder gedaan.

Welke van uw eigenschappen kunt u nu het beste gebruiken?

Doelgerichtheid en oog voor het menselijke. Van beiden eigenschappen ben ik mij erg bewust. Ik verlies niet het gevoel voor emoties uit het oog. Deze schijnbaar tegengestelde uitersten heb ik in mij verenigd.

Wie of wat zijn/is uw anker(s) in uw professionele leven

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik goede collega’s heb waarmee ik kan spiegelen. Ook in mijn privéleven kan ik dat gelukkig. Deze mensen geven mij regelmatig feedback. Het is belangrijk in deze positie om te blijven reflecteren op het eigen handelen.

Wat heeft u de afgelopen weken het meest verbaasd?

Wat me in positieve zin verbaasd heeft is dat onder deze omstandigheden bepaalde discussies en sentimenten ineens kunnen verdwijnen. Binnen een week tijd hebben we nieuwe werkvormen gevonden. De impact van de crisis doet drempels verdwijnen.

Waar haalt u in een tijd als deze uw inspiratie en/of energie vandaan?

Ik haal mijn inspiratie uit mooi geschreven en inzicht gevende artikelen. Dit soort artikelen en de beschreven denklijnen daarin geeft me de gelegenheid om zaken van een afstand te bekijken. Verder haal ik inspiratie uit de gesprekken met mensen die door de ellende van de crisis heen kijken en die ook de positieve dingen zien. Er zijn natuurlijk nu ook veel contra-geluiden, dat kost mij veel energie. En juist nu wil ik constructief zijn, en richt ik mij vooral op de energie-gevende zaken.

Is er iets dat u zelf of uw organisatie wezenlijk anders gaat doen als deze crisis bezworen is?

Het is belangrijk om de focus te houden op hoe we na de coronacrisis verder gaan. Er is nu de gelegenheid om schoon schip te maken. Alles wat geen waarde toevoegt of dat wat ons juist belemmert zoals onnodige vergaderingen of ingewikkelde procedures, kunnen we nu op een ‘Marie Kondo-achtige manier’ opruimen. Om goed door te gaan zullen we scherp moeten kiezen en als dat helder is heb je de gelegenheid om de ‘glutter’ af te schudden.

Wat geeft u uw team en medewerkers mee?

Spreek je uit! Wat werkt wel en wat niet, er is geen tijd voor dubbele agenda’s. Laten we helder zijn ten opzichte van elkaar.

Als u uw ogen sluit en u ziet de toekomst wat ziet u dan?

Ik hoop dat wij allen in onze maatschappij meer verantwoordelijkheid zullen nemen. Voor de omgeving, het milieu. We zien dat de quarantaine goed doet voor het herstel van het milieu. Laten we dit als het nieuwe normaal omarmen en laten we ook niet behouden wat niet meer werkt. Het beter gaan doen voor Mens, Maatschappij en Economie. We dragen hier allemaal de verantwoordelijkheid voor. Je kan niet zeggen, de overheid of de directie lost het wel op. Duurzamer leven, daar moeten we naartoe.

Als er geen Coronacrisis was dan zou ik nu…

Hetzelfde doen, maar dan minder snel en minder diep.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001