Brunel

Executive Insights: handel snel en besef dat er weer nieuwe kansen zullen komen

De COVID-19 pandemie heeft zich in razend tempo ontwikkeld van een gezondheidscrisis tot een sociale crisis en zoals het er nu naar uit ziet een economische recessie. Van leiders en bestuurders van bedrijven en organisaties wordt op juist dit moment het uiterste gevraagd, ze nemen beslissingen en maken keuzes die ze tot een maand geleden zich nauwelijks konden voorstellen. GITP Executive Expertise maakt een rondje langs bestuurders.

Naam: Peter de Laat

Functie: CFO van Brunel International


Hoe omschrijft u uw huidige gemoedstoestand?

Aan de ene kant ‘raar’, want er gebeurt heel veel en toch ook weer niet veel. Persoonlijk voel ik me wel comfortabel. We zijn binnen Brunel redelijk in control. Gelukkig hebben we geen ernstige coronagevallen gehad. Onze business reageert uiteraard, maar tot nu toe minder negatief dan je zou verwachten. Ik weet dat het altijd een cyclus is. Vanuit die cyclus geredeneerd zou het nu vrij slecht moeten gaan en dan ben ik blij dat het beter gaat dan verwacht.

Wat is de moeilijkste beslissing geweest in de afgelopen weken?

Die beslissingen waar je de opdracht moet geven om afscheid te moeten nemen. Zeker in een land als Amerika waar mensen nauwelijks een vangnet hebben. Ik weet dat de arbeidsmarkt daar ook nog eens slecht is. Ik realiseer me heel goed wat ik vraag van de mensen die dat vooral moeten uitvoeren. Je kan niet meer doen dan zoveel mogelijk ondersteunen, maar je weet ook dat het moet gebeuren.

Verder hebben we snel geacteerd. Wereldwijd hebben we 12 crisisteams ingericht die echt goed werk hebben geleverd. Dat heb ik uit eerdere crises wel geleerd: je moet snel handelen, handelen vanuit het perspectief dat het erger wordt dan je denkt en het herstel groter zal zijn dan verwacht. Ik weet dat er dan ook weer echte nieuwe kansen zullen komen.

Heeft u iets in uzelf ontdekt waarvan u niet wist dat u het in zich had?

Eigenlijk niet. Maar dat komt ook doordat we wereldwijd werken en altijd al zien dat er ups en downs zijn die je moet managen. Wij zijn door de aard van onze business gewend om snel te groeien en te krimpen. We weten hoe dat moet en zijn daar op ingesteld. Dat is een voordeel gebleken.

Vindt u zichzelf een goede crisismanager?

Ooit heb ik een training gehad in crisismanagement. Daar heb ik geleerd dat structuur en beleid helpen om crisis het hoofd te bieden. Als je daarover pas gaat nadenken als de crisis daar is, dan ben je te laat. Wij hebben hierdoor snel kunnen acteren en direct die 12 teams opgezet. Vanuit onze board heb ik daarin de lead gehad en was ik tussen de crisisteams de linking pin. Medewerkers voelden dat we in control waren en wisten bij wie ze terecht konden. Ik ben er zelf tevreden over hoe we het met elkaar bij Brunel hebben gedaan.

Het is me opgevallen dat de onrust in de VS het grootst was, bijna paniek. Zo was er een klant die zijn topmanagers wekenlang in een bunker heeft laten bivakkeren uit voorzorg. En als onze klanten dat doen, moeten wij dan net zulke maatregelen treffen? In de VS zijn de veiligheidsvoorschriften in de olie en gasindustrie het strengst, ook is er een claimcultuur. Toch hebben wij ons beleid doorgezet en zijn niet zover gegaan dat ook onze managers moesten onderduiken! In China dachten wij dat er een heleboel zeer strenge maatregelen waren, maar dat viel bij onze klanten weer reuze mee.

Je moet in je crisismanagement met al deze verschillen rekening houden. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben.

Welke van uw eigenschappen kunt u nu het beste gebruiken?

Ik blijf onder alle omstandigheden rustig. Ook merk ik dat ik basaal zelfvertrouwen heb en nuchter kijk naar wat er echt nodig is en wat bij Brunel hoort.

Wie of wat zijn/is uw anker(s) in uw professionele leven

Mijn vrouw, zij is redelijk uitgesproken, extravert, meer dan ik en zij kan zich verplaatsen in mijn situatie. Ze spiegelt mij en helpt mij gedrag van de mensen met wie ik omga beter te duiden. Ik ben daarin wat implicieter en zij maakt het dan concreet, waardoor soms ingewikkelde zaken weer hanteerbaar worden.

Wat heeft u de afgelopen weken het meest verbaasd?

De beurskoersen! Waar die staan, ik verwacht de komende maanden echt nog een dip, maar ook daarna een krachtig herstel.

Waar haalt u in een tijd als deze uw inspiratie en/of energie vandaan?

Uit de samenwerking met mensen. Bijvoorbeeld in de crisisteams, hoe goed mijn collegae dat oppakken. Bijvoorbeeld het crisisteam in Azië. Zij hebben heel goed werk geleverd in hun aanpak, het was zakelijk, maar ook heel menselijk. Dat was heel inspirerend.

Is er iets dat u zelf of uw organisatie wezenlijk anders gaat doen als deze crisis bezworen is?

Als ik er echt boven ga hangen: wezenlijk gaat er niet heel veel veranderen. Voor het coronavirus wordt een vaccin gevonden en dan stoppen we met die 1,5 meter. Wij zijn binnen Brunel al gewend dat we veel via beeldbellen doen. Sowieso is Brunel gewend aan snelle groei en/of krimp. Bijvoorbeeld toen de oliemarkt 5 jaar gelden instortte. Die lessen zijn we niet vergeten. Met name: snel reageren, diep durven doorpakken en anticiperen op de nieuwe kansen die zeker ook komen.

Wat geeft u uw team en medewerkers mee?

Vooral dat we in een cyclische business zitten. We gaan soms naar beneden, maar we gaan ook weer mee omhoog. Crisis hoort erbij en creëert ook echt nieuwe kansen en dat besef, die wetenschap, geeft energie, groei, nieuwe opdrachten.

Als u uw ogen sluit en u ziet de toekomst wat ziet u dan?

De komende maanden zullen zakelijk gezien nog spannend zijn, maar daarna ben ik heel optimistisch over wat er gaat gebeuren.

Als er geen Corona crisis was dan zou ik nu…

Dan zou ik waarschijnlijk op reis zijn naar een Brunel kantoor ergens in de wereld. Juni is echt onze reismaand!

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001