Shutterstock 1290358444

De voordelen van een op wetenschappelijke principes gebaseerd gezondheidsmanagement-systeem

Van 17 tm 19 september 2019 vond Zukunft Personal plaats in Keulen. Dit is de grootste HR-technologiebeurs van Europa. Meer dan 750 organisaties presenteerden hier hun (digitale) HR-oplossing. Van Total Workforcemanagementsysteem en gamified learning tot een employer branding community en recruitmenttool. Daarnaast waren er honderden presentaties op diverse podia over onderwerpen als kunstmatige intelligentie, leren door te falen, reverse recruitmentplatforms en conversational learning (leren met behulp van een app). Hieronder een impressie van een van die presentaties over het invoeren van een (corporate) gezondheidsprogramma, dat gebaseerd is op wetenschappelijke principes.

De voordracht werd verzorgd door de Hongaar Dr. Sándor Békási van Fitpuli.

De belangrijkste vraag is natuurlijk: waarom zou je überhaupt aan gezondheidsmanagement doen?

De ROI van gezondheidsmanagement

Het antwoord ligt voor de hand: om het ziekteverzuim terug te dringen en de productiviteit te verhogen. In Nederland is het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van 2019 4,3%. Even hoog als in 2018, maar (iets) hoger dan de jaren daarvoor. TNO berekende ooit dat een zieke werknemer gemiddeld €200 tot €400 per dag kost. De MKB Servicedesk komt zelfs uit op €410 per dag, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen van €36.500. Het terugdringen van verzuim levert dus direct heel wat geld op.

Békási claimt dat uit onderzoek blijkt dat werkgevers die aan de gezondheid van hun medewerkers werken, de volgende voordelen genieten ten opzichte van organisaties die dat niet doen:

 • 27% reductie van verzuimkosten
 • 10% minder verloop
 • 25 tot 40% minder presenteïsme (medewerkers zijn wel aanwezig op het werk, maar presteren niets/voeren niets uit)
 • 5 tot 11% hogere productie
 • Tot wel 8 keer meer betrokken medewerkers.

Dat rechtvaardigt een systeem of maatregelen op het gebied van gezondheidsmanagement.

Beperkt toegang tot gezondheidsprogramma

Volgens Békási heeft in de Europese Unie slechts 23 procent van alle medewerkers toegang tot een gezondheidsprogramma op het werk. Dat komt vooral door de hoge kosten van een dergelijk programma: €130 tot €1000 per medewerker per jaar. En van de medewerkers die wel toegang hebben tot een gezondheidsprogramma maakt 45 procent er geen gebruik van. Ze vinden het teveel gedoe. Werkgevers op hun beurt, meten de effecten van een gezondheidsprogramma niet.

Onderzoek naar effect gezondheidsprogramma's

Békási haalt een aantal onderzoeken aan die de effecten van gezondheidsprogramma’s in kaart brachten. Deze onderzoeken vonden geen voordelen van de inzet van een gezondheidsmanagementprogramma. Volgens Békási omdat ze slechts een beperkt aantal (gezondheids-)variabelen meenamen, te weinig medewerkers meewerkten aan het onderzoek en door de beperkte looptijd van het onderzoek. Békási pleit voor een onderzoeksperiode van minimaal drie jaar. Dan zijn pas echt de effecten te meten.

Wetenschappelijke basis

Een goed gezondheidsmanagementsysteem of -programma moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk principes en een holistische benadering. Békási gebruikt hiervoor het model van Lifestyle medicine. Dit is een benadering, gebaseerd op wetenschappelijke principes dat 6 kerngebieden omvat die de algehele gezondheid en welzijn van mensen beïnvloeden. De zes kerngebieden zijn:

 • Gezond eten
 • Meer bewegen
 • Het managen van stress
 • Beter slapen
 • Het vermijden van risicovolle substanties, zoals tabak en alcohol
 • Het aangaan en onderhouden van sociale relaties


Digitaliseren kerngebieden

Deze 6 kerngebieden kunnen gedigitaliseerd worden. Bijvoorbeeld: notificaties ontvangen om meer te drinken, een gepersonaliseerd dieet, audiovisuele ondersteuning van lichamelijke oefeningen, logboeken, teamuitdagingen op de werkvloer. Zo kan ieder van de zes kerngebieden gedigitaliseerd worden. En natuurlijk hoef je niet te digitaliseren (al is dat in the end wel veel goedkoper). Als maar alle zes de kerngebieden geadresseerd worden in een gezondheidsmanagementprogramma. Alleen dan profiteert de organisatie echt van de voordelen van gezonde en productieve medewerkers.

Vereisten gezondheidsmanagementprogramma

Volgens Békási moet een gezondheidsmanagementprogramma voldoen aan de volgende vereisten:

 • Gepersonaliseerd; iedere medewerker is immers anders, heeft te maken met specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • Meetbaar; data moet geanonimiseerd (zeer belangrijk in het kader van privacy) aan het management gerapporteerd worden. Liefst eens per kwartaal, zodat er echt op gestuurd kan worden.
 • Toegankelijk; medewerkers moeten deel kunnen nemen aan het programma, waar ze zich ook bevinden of wat hun persoonlijke omstandigheden ook zijn.
 • Op wetenschap gebaseerd; alleen dan kan gegarandeerd worden dat het programma ook echt iets oplevert.
 • Motiverend; zowel op individueel- als op teamniveau moet je uitgedaagd worden om bepaalde doelen te behalen. Teamniveau is natuurlijk ook zeer belangrijk in het kader van de sociale relaties.

Het opzetten van een goed gezondheidsmanagementprogramma heeft wat voeten in de aarde. De opbrengsten maken dit echter absoluut de moeite waard.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001