Cristian newman 458458 unsplash

De noodzaak van talentmanagement in 5 urgente argumenten

Organisaties die werknemers zien als kostenpost, kwamen daar tot voor kort misschien mee weg. Maar nu vol ingezet wordt op het behouden van schaarse medewerkers, is dat onverstandig. Organisaties moeten de urgentie van talentmanagement inzien, anders leggen zij hun continuïteit in de waagschaal. De noodzaak van talentmanagement in 5 urgente argumenten.

1. Talentmanagement biedt het fundament voor wendbaarheid

Verandering is van alle tijden. Maar als je onze tijd vergelijkt met 10 jaar terug, volgen veranderingen elkaar nu een stuk sneller op. Dit betekent dat wat een organisatie nodig heeft om succesvol te zijn, ook sneller verandert. Omdat het ontwikkelen en selecteren van mensen nu eenmaal tijd kost, mis je de boot, als je je daar niet proactief op voorbereidt. Zeker als het talent wat je nodig hebt, schaars is. Talentmanagement stelt een organisatie in staat wendbaar te reageren op snel veranderende omstandigheden.

Wat is talentmanagement?
Talentmanagement is niet alleen bedoeld voor de high potentials. Elke medewerker heeft talent. De centrale vraag bij talentmanagement moet dan ook zijn: Hoe kun je als organisatie aanwezig talent optimaal benutten voor het succes van vandaag, maar ook voor het succes van morgen en overmorgen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, wil je eerst weten wat je als organisatie moet doen om morgen en overmorgen succesvol te zijn. Zodra de koers helder is, breng je het talent dat nodig is, in kaart om vervolgens te kunnen inventariseren: ‘Wat heb ik aan talent in huis, waar zit ontwikkelpotentieel en wat moet ik van buiten halen?’ Aangezien morgen vanzelf vandaag wordt en overmorgen vanzelf morgen, is talentmanagement een proces dat nooit stopt. Talentmanagement vraagt om een lange termijn visie op de koers van de organisatie en de manier waarop de menselijke factor daar een optimale bijdrage aan kan leveren.

2. Talentmanagement bindt (jonge) werknemers

The war for talent is over… and talent has won! Het huidige type werknemer verwacht dat een werkgever ruimte biedt voor talentontwikkeling. De jonge generatie werknemers stelt dit zelfs als eis. Als zij niet worden ondersteund in hun ambitie nog beter te worden in waar ze goed in zijn, stappen ze heel snel over naar de concurrent die hun talenten wel waardeert en serieus neemt.

3. Talentmanagement verhoogt de productiviteit

Mensen aanspreken op waar ze goed in zijn en ze de kans geven daar nog beter in te worden, werkt motiverend. Met als resultaat dat processen soepel verlopen, de productiviteit toeneemt en het ziekteverzuim afneemt. Kortom, er wordt met minder mensen meer bereikt.

4. Talentmanagement is MVO

De relevantie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is niet meer te negeren. Steeds meer organisaties kiezen hun leveranciers daarop uit. MVO staat voor een duurzame balans tussen ‘People, Planet en Profit’, ofwel tussen de sociale, de milieu en de economische aspecten. Mensen helpen groeien door ze datgene te laten doen waar ze goed in zijn hoort bij duurzaam inzetten van de menselijke succesfactor. Talentmanagement kun je dan ook zien als het sociale onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

5. Talentmanagement levert geld op

Als talentmanagement op de juiste manier wordt ingezet, levert het op alle fronten concurrentievoordeel en dus geld op:

  • Kansen in de markt worden sneller verzilverd.
  • Er is minder verloop: medewerkers die passen, blijven, medewerkers die niet passen, gaan van zelf weg.
  • Schaars talent wordt gemakkelijker geworven vanwege een goed imago op de arbeidsmarkt.
  • Er wordt meer bereikt met minder mensen.
  • Investering in ontwikkeling levert daadwerkelijk resultaat op omdat er niet geschoten wordt met hagel maar gericht wordt geïnvesteerd in de talenten waar medewerkers aanleg voor hebben en de organisatie behoefte aan heeft.
Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001