Austin distel w D1 L Rb9 Oe Eo unsplash

Cijfer van de maand: 40% millennials vindt drijfveer prestatie belangrijk

Veel meer dan andere generaties wordt generatie Y gedreven door het adagium work hard, play hard. Zo blijkt uit het door PiCompany samengestelde groepsrapport over drijfveren van verschillende generaties op de werkvloer.

In dit rapport worden de drijfveren van bijna 8600 personen in kaart gebracht die tussen maart 2016 en juli 2018 het instrument Reflector Drives hebben ingevuld. Generatie Y betreft in het rapport iedereen van 18 tm 34 jaar.

Drijfveren generatie Y

Over generatie Y, ook wel aangeduid als millennials, doen vele vooroordelen de ronde. Jongeren zouden arrogant, narcistisch en snel afgeleid zijn. Wellicht allemaal waar. Maar de drijfveren van deze generatie laten toch ook een ander beeld zien. Zo werken millennials graag samen met anderen en willen ze goed presteren. En daar mag, nee móet, best wat plezier tegenover staan.

Drijfveer plezier

Nu is het niet zo dat andere generaties negatief tegenover plezier staan. Integendeel. Ook bij andere generaties is plezier een belangrijke drijfveer. Maar bij de generatie Y, net iets meer. Van de babyboomers en generatie X (51 tm 66-jarigen) geeft 39% aan dat plezier een ‘top drie-drijfveer is’. Bij de millennials is dit ruim de helft (52%).

Drijfveer prestatie

Voor de drijfveer prestatie is dit verschil nog groter. Zo zet slechts 20% van de babyboomers deze drijfveer in haar top 3 van belangrijke drijfveren, tegenover 40% van de millennials. Generatie Y wil dus hard werken, presteren, maar dat moet wel gepaard gaan met plezier. Een prettige werkomgeving en leuke collega’s zijn zeer gewenst.

Prestatiegeneratie

Dat de jonge generatie medewerkers prestatiegericht is, is overigens niet nieuw. Zo schreef neurowetenschapper Jeroen van Baar het boek De Prestatiegeneratie. De millennial wil het beste uit zichzelf halen. Wil de perfecte baan – en wil daarvoor best de concurrentiestrijd aangaan met generatiegenoten - en unieke (reis)ervaringen. En daar zit een keerzijde aan. Een burn-out ligt op de loer. Niet voor niets neemt het aantal jongeren met een burn-out snel toe.

Balanceren

Van Baar pleit in zijn boek (uiteindelijk) voor meer middelmatigheid. Het mag allemaal wat minder ambitieus in privé en carrière. Dat is, zo stelt hij, “een sleutel voor meer tevredenheid en vrolijkheid.” En laat plezier nou net een andere belangrijke drijfveer zijn. Het blijft balanceren voor generatie Y.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001