Shutterstock 696252832

Cijfer van de maand: 17,3 procent werkenden heeft burn-outklachten

In de afgelopen jaren stijgt het percentage medewerkers dat last heeft van burn-outklachten snel. In 2010 rapporteerde 12,7 procent van de werkenden in Nederland burn-outklachten. In 2018 was dit percentage gestegen naar 17,3 procent. Dat betekent een stijging van maar liefst 36 procent in 8 jaar tijd.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) volgt sinds 2001 hoe het gaat met de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking en welke ontwikkelingen er zijn in de tijd. In september 2019 verscheen de tiende editie van De sociale staat van Nederland. In deze publicatie wordt aandacht besteed aan onder andere leefomgeving, zorg, vrije tijd, onderwijs en betaald werk. Met betrekking tot betaald werk wordt naar iedere Nederlander gekeken die werkzaam is. In loondienst, flexibel of zelfstandig.

Symptomatisch voor een burn-out zijn de volgende klachten:

  • emotioneel uitgeput voelen door het werk,
  • zich leeg voelen aan het einde van de werkdag,
  • zich moe voelen bij het opstaan en geconfronteerd worden met het werk,
  • moeite om de hele dag met mensen te werken en
  • zich compleet uitgeput voelen door het werk.

Bron: Hooftman et al. (2016); Lautenbach et al. (2017); TNO/CBS (NEA’08-’15; ZEA’15)

Ontevreden = meer last van burn-outklachten?

Wie denkt dat ontevreden medewerkers het meest last hebben van burn-outklachten heeft het mis.

Zo zijn medewerkers in het onderwijs het meest tevreden met hun werk. Zij hebben echter (verreweg) de meeste burn-outklachten. Maar liefst 23 procent van de onderwijsmedewerkers heeft daar last van. In het onderwijs, en dan vooral het primair onderwijs, is de werkdruk toegenomen, constateert bijvoorbeeld vakbond CNV. Dat zou de belangrijkste oorzaak zijn van het hoge percentage burn-outklachten. Ook zorgmedewerkers zijn tevreden over het werk dat zij doen, maar hebben veel last van burn-outklachten: 18 procent rapporteert dergelijke klachten. Andere sectoren met een hoog percentage burn-outklachten zijn de ICT (19%), de zakelijke dienstverlening en de industrie (elk rond de 18%).

In de landbouw, de handel en de bouw zijn de minste medewerkers met klachten. En juist in de landbouw zijn mensen het minst tevreden over het werk dat zij doen.

Meer burn-outklachten in (semi)publieke sectoren

Het SCP constateert dat vooral in (semi)publieke sectoren mensen tevreden zijn met hun werk. “Zij verschillen duidelijk van de marktsector, waar de onvrede groter is maar de burn-outklachten geringer zijn.”

Werkdruk aanpakken

Door de werkdruk aan te pakken zou het percentage medewerkers met burn-outklachten kunnen verminderen. Het ligt voor de hand dan te denken aan het aannemen van meer mensen (‘meer handen aan het bed’). Echter, ook zaken als een andere werkverdeling, streven naar een betere werk-privébalans, meer autonomie en het hebben van de juiste kennis en vaardigheden, kunnen werkdruk verminderen.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001