Talent reshuffling voor een succesvolle transformatie

Het is begin 2018 als Rob Senden een telefoontje krijgt van Carlo van Kemenade, de kersverse CEO van Obvion. ‘Zijn vraag was direct en duidelijk of ik mee wilde bouwen aan de vernieuwing van de Obvion organisatie in strategie, cultuur en leiderschap. Een uitdaging die ik als HR-Manager graag aanging.’
8930 fullimage beeld video werken bij obvion 2

In 2018 zet Obvion in op de ‘ontzorging’ van de hypotheekadviseur, het versneld digitaliseren en optimaliseren van processen en het ontwikkelen van een ‘can do’ cultuur waarbij verbinding, executiekracht en ‘de mens op 1’ centraal staan.

Cultuurmeting en klant feedback

De basis voor de transitie van Obvion wordt gelegd door haar belangrijkste doelgroep: de hypotheekadviseurs. In duidelijke bewoordingen leggen een aantal hypotheekadviseurs aan de management board (MB) en het voltallige leidinggevend kader uit wat er absoluut beter moet, dat maakt de noodzaak om te veranderen indringend duidelijk. Het begint allemaal met de nieuwe strategie waarin de hypotheekadviseurs weer centraal komen te staan. Daarnaast focust Obvion op gemak, effectiviteit en digitalisering van processen voor hypotheekadviseurs, klanten en de eigen medewerkers. Obvion gaat voor onafhankelijk advies. Een hypotheek sluit je niet vaak af, maar wel voor een langere tijd. Dan is het belangrijk dat die hypotheek goed past bij jouw financiële situatie. Een onafhankelijke financieel adviseur, ook wel het intermediaire kanaal genoemd, is hierbij in onze ogen een goede gids die jou objectief wijst op mogelijkheden en risico's.

Een andere belangrijke ‘driver’ van verandering was de cultuurmeting volgens het model van Cameron & Quinn. Daaruit bleek dat Obvion een dominante hiërarchische en familiecultuur had die het ondernemerschap en de externe klantgerichtheid in de weg zaten, terwijl dat nu juist de belangrijkste gewenste verandering was.

‘Door de cultuuranalyse en de feedback van onze hypotheekadviseurs zijn we aan de slag gegaan om de goede dingen uit de familiecultuur te behouden, de hiërarchie te doorbreken en marktcultuur op te bouwen met meer aandacht voor resultaat, externe focus, de hypotheekadviseur centraal stellen en het ondernemerschap bij medewerkers te stimuleren.’

Verandering die raakt!

Iedere verandering begint aan de top.
Rob Senden, HR manager

‘We wilden inzetten op echt inspirerend leiderschap en een veranderprogramma dat je raakt. Dat betekende dat we in beginsel twee concrete opdrachten hadden: het formeren van een nieuwe management board en de herinrichting van het leidinggevende kader. Juist dat leidinggevende kader is een kritische succesfactor voor de verdere doorvertaling van de strategie en een belangrijk stuurinstrument voor het hoger management.’ Bij het formeren van een nieuwe board werd uitdrukkelijk gezocht naar mensen die kunnen verbinden en tegelijkertijd een grote executiekracht op de mat kunnen leggen. ‘Omdat we binnen 3 jaar succesvol wilden zijn als hypotheekverstrekker was het nodig om juist profielen te vinden of aan te trekken die de strategie kunnen vertalen in daden en in die executiekracht mensen kunnen meenemen. Het uitgangspunt van focus op ‘verbinding’ en executiekracht’, leidend tot onze 3 kernwaarden als ‘ontstropen’, ‘schouder aan schouder’ en ‘handen uit de mouwen’ met als hoofdthema ’de mens op 1’ hebben ons hierbij enorm geholpen. Die waarden zijn ook de basis voor ons nieuwe leiderschapsprofiel dat we presenteerden als een paspoort met vier onderscheidende competenties: Visie, Verantwoordelijkheid, Veranderen en Verbinden.

Talent reshuffling

Wat Obvion kenmerkt is dat de verandering in leiderschapsstijl niet een klinische operatie was met een wisseling van mensen door deze extern te werven. Obvion heeft bewust heel scherp intern gekeken naar het aanwezige talent en daaruit is, naast externe instroom, een deel van het leidinggevende kader naar voren gekomen. Talent reshuffling wordt het door de CEO van Obvion genoemd. ‘Door te werken met nieuwe kernwaarden en de cultuur meer in lijn te brengen met de strategische uitgangspunten, ontstaat er ruimte voor talentvolle mensen die je al in je organisatie hebt maar die niet altijd zichtbaar zijn geweest. Ik ben me ervan bewust dat er geen vast recept is voor leiderschap. We hebben het profiel en het paspoort verder uitgewerkt in een leiderschapsprogramma waarin Obvion de waarden aanreikt maar waarin iedereen zijn eigen stijl en inbreng kwijt kan.’

Een belangrijke eerste stap van het leiderschapsprogramma is zelfinzicht en zelfmanagement. ‘Om die stap te nemen hebben we een aantal tools ingezet zoals 360 graden feedback en het Big Five persoonlijkheidsassessment. Vanuit HR hebben we dit volledig gefaciliteerd en gecertificeerd door gedegen kennis te hebben van hoe je met deze tools moet werken. Met die inzichten zijn de leidinggevenden vervolgens aan de slag gegaan via individuele coaching, intervisiebijeenkomsten en ‘action learning’ in kleine groepen. Leren door ervaring en delen van casussen verdiept en verankert het inzicht en zorgt voor fundamentele verandering door bewustwording.’

Volgens Senden is een voorwaarde voor het succes van een dergelijk programma de actieve en betrokken houding van alle deelnemers en de MB. Dat betekent niet alleen nemen maar zeker ook geven. ‘Daarom houden we van tijd tot tijd ook plenaire sessies en heidagen met het hele leidinggevend kader en MB zodat ze daarin kunnen delen wat ze in hun individuele trajecten meemaken en ervaren. Leren van elkaar en elkaar inspireren zie je letterlijk voor je neus gebeuren. De combinatie van persoonlijk en plenair houden we ook in 2021 vast om persoonlijke ontwikkeling naar een next level te tillen.’

Stoom afblazen: ‘work hard, play hard’!

Veranderen vraagt veel van mensen en zeker als het tempo hoog is. Volgens Senden is het juist goed om af en toe ‘stoom af te blazen’. ‘Sociale activiteiten en vitaliteit zorgen voor ontspanning, meer energie en nauwere verbinding met elkaar. We stimuleren dan ook vele activiteiten bij Obvion zoals yoga, mindfulness, intervisie, meeloopdagen, coffeetalks, leefstijl coaching (inmiddels ook digitaal) en drijven dan op het enthousiasme en inzet van eigen medewerkers verenigd in clubs als Boost! (Sociaal, Informeren / Netwerken en Sport & Health) en ObviYoung (hét netwerk voor jong denkende Obvionners). Met ObviONS (overkoepelende cultuurorganisatie) proberen we daar een rode draad in te vinden.

Ook kent Obvion een stevige Maatschappelijke agenda waarbij verbinding met de regio van groot belang is zoals het zomerfeest met alle medewerkers en de gehele buurt, samenwerking met Stichting Leergeld en het Mijnmuseum evenals actieve betrokkenheid in het project ‘VOOR Parkstad’ dat zorgt voor een duurzame balans tussen economische en sociale belangen.

Succesfactoren analyseren

Sinds 2018 zijn talloze successen geboekt, zowel zicht- als meetbaar. Zo is het marktbereik bij hypotheekadviseurs aanzienlijk toegenomen, heeft Obvion één duidelijk hypotheekproduct, is de hypotheek-productie met bijna 100% gestegen ten opzichte van 2018 en steeg het marktaandeel van 2,3 naar bijna 6% en groeit nog altijd. Ook intern werd de nodige vooruitgang geboekt. Het verzuimpercentage halveerde al in 2018 en de meest recente Employee Promoter Score (ambassadeurschap) kwam uit op +36 (komend van -1 eind 2017). Daarnaast gaven de medewerkers in november 2020 het rapportcijfer 8,2 voor het werken bij Obvion en dat met 9 maanden thuiswerken gedurende de crisis! Leiderschap kwam hierin extra sterk gewaardeerd naar voren.

Voor Rob Senden een duidelijk signaal dat de ingezette transitie duidelijk ‘geland’ is in de organisatie. ‘We zijn goed onderweg en onze focus ligt nu op het borgen van verandering en ontwikkeling naar de toekomst. Voor 2021 staan prominent op de HR-agenda: ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘SamenWerken@Obvion’ (werken postcorona), het doorzetten van de cultuurverandering, het leiderschapsprogramma ‘Impact’ uitvoeren, diversiteit & inclusie, talentmanagement, aanpassen recruitment strategie, digital HR, en een centrale leer- en ontwikkelomgeving (Curriculum).

Inzicht voor verandering

GITP ondersteunt Obvion in haar transitie in leiderschapsstijl en talentmanagement. Voor het Leadership Improvement Plan zijn de Reflector Big Five Leadership en de Reflector360 ingezet. Voor het middenkader is gebruikt gemaakt van de Personal Development Accelerator met de onderliggende tools Refelctor Big Five Personality en de Reflector360.
Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001