GITP is de hr-adviseur voor selectie- en ontwikkelvraagstukken: digitaal én face-to-face.

Lees meer
Je bevindt je hier:

Vragen over assessments

Vind hier uw vraag over het volgen van een assessment.

Voor het assessment

Wat is het assessment?

Een assessment geeft objectief inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. U krijgt online tests en vragenlijsten voorgelegd, meestal in combinatie met een interview, rollenspel en/of simulatiegame. Na het assessment is bekend wat uw talenten zijn, wat u drijft in uw werk en welk ontwikkelpotentieel aanwezig is. GITP biedt voor elk ontwikkel-, selectie- of loopbaanvraagstuk een passend assessment.

Waarom een assessment?    

Een assessment biedt de opdrachtgever van het assessment meer zekerheid over kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden op basis van objectief inzicht in talenten en ontwikkelpotentieel van u, als deelnemer. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever richt GITP een assessment in als selectieassessment, ontwikkelassessment of loopbaanassessment.

Hoe snel kan een assessment worden ingepland?    

Indien nodig kan een assessment binnen 2 werkdagen worden ingepland, op voorwaarde dat u voldoende tijd hebt om de thuistests te maken.

Wat is de doorlooptijd van een assessment?    

De doorlooptijd van een assessment is gemiddeld 2 weken vanaf de aanvraag. Na afloop van het assessment levert GITP binnen 5 werkdagen de eindrapportage aan u, en aan de opdrachtgever van het assessment, mits u daarvoor akkoord hebt gegeven.

Wat zijn competenties?    

Een competentie is het vermogen om effectief een taak uit te voeren of een probleem op te lossen. Ook onder lastige omstandigheden. Bij de beheersing van een competentie komt het aan op de juiste combinatie van gedrag, kennis en vaardigheden. 

Hanteert GITP de beroepscode NIP?

Ja, GITP hanteert de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Alle assessment-psychologen zijn verplicht geregistreerd bij het NIP. De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze 4 basisprincipes. Door gedragsregels op te stellen in de Beroepscode is het duidelijk wat u van de psycholoog kunt verwachten. Voor de psycholoog is duidelijk aan welke regels hij zich moet houden. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken (bijvoorbeeld een klachtenregeling) staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode en op de website van het NIP.

Ik heb een vraag. Met wie kan ik contact opnemen?    

48 uur voor aanvang van het assessment kunt u contact opnemen met uw assessmentadviseur via Mijn GITP. Dit is het deelnemersportaal waarin u wordt begeleid bij alle stappen van het assessment; van intake tot en met eindrapportage. Heeft u eerder een vraag, dan kunt u contact opnemen met de office van de locatie waar u uw assessment hebt. Of bel onze klantenservice: +31 88 448 70 00.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?    

Om uw assessment adequaat te kunnen uitvoeren tegen de achtergrond van de vraagstelling van uw organisatie, verzamelen wij gegevens over u, zoals uw NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht, uw cv, bedrijfsgegevens, opleidingsniveau, antwoorden op testvragen en testscores. De verschillende verzameldoelen vindt u in onze privacy policy

Wij leggen, conform de beroepscode, een assessmentdossier aan, waarin de verschillende scores op voor uw assessment relevante testen en aantekeningen worden bewaard. Dit dossier bewaren we 2 jaar, waarna we het vernietigen. Ook uw eindrapportage in Mijn GITP vernietigen we dan, maar alvorens wij daartoe overgaan, ontvangt u een signalering, zodat u uw rapport tijdig (nogmaals) kunt downloaden. De onderliggende deelrapportages worden vernietigd en in de testsystemen worden uw gegevens geanonimiseerd. uw persoonlijke omgeving Mijn GITP blijft voor u dan nog toegankelijk (voor eventuele andere diensten die GITP voor u mag gaan uitvoeren of op dat moment al uitvoert), tenzij u aangeeft dat deze mag worden afgesloten.

U heeft het recht om binnen de bewaartermijn om vernietiging van uw dossier te vragen. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die u in de beroepscode (art. 70) kunt lezen. 

GITP gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. De eindrapportage deelt uw assessment-adviseur alleen met u en – alleen met uw expliciete toestemming – aan de opdrachtgever. Deze toestemming geeft u in Mijn GITP. 

Wij hebben een ISO 27001-certificering. Deze certificering maakt dat wij procesmatig werken aan continue verbetering van onze informatiebeveiliging. Minimaal jaarlijks kijken externe auditoren hierbij mee. Ook met betrekking tot uw assessment kunt u rechten uitoefenen, zoals bijvoorbeeld het recht van inzage of correctie. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw assessment-adviseur. In de privacy policy leest u hierover meer.

Onderdelen van het assessment


Wat heb ik nodig voor het thuis invullen van de online vragenlijsten en tests?    

Een computer met een stabiele internetverbinding en een recente browser (Internet Explorer 9 en lager wordt door Microsoft niet meer ondersteunt en daarom door ons niet meer gegarandeerd). Op MacBook (en in Safari) werkt ook. De vragenlijsten en tests werken het beste op een computer. Op een tablet ook wel, maar omdat er zoveel variatie in tablets is, hebben we de vragenlijsten en tests niet voor alle devices van tevoren kunnen testen. We kunnen dus niet garanderen dat de tests en vragenlijsten op elke tablet ook daadwerkelijk werken. Let op: Zorg er in uw internetbrowser voor dat automatisch vertalen uit staat. Anders kan het voorkomen dat vragen raar en onduidelijk worden vertaald.

Ik zie mijn thuistest niet staan in het lijstje 'Testen voor thuis'    

Neem contact op met de klantenservice, telefoonnummer +31 88 448 70 00

Welke vragen kan ik tijdens het assessment interview verwachten?  

Bij een selectieassessment kiest de assessmentadviseur voor een 'gedragsgericht interview'. De adviseur zal dan vooral inzoomen op functierelevante competenties. Daarnaast komen veelal ambities en motivatie, loopbaan en sterke en zwakke kanten aan bod. Bij een ontwikkelassessment wil de assessmentadviseur tijdens het interview inzicht krijgen in mogelijke loopbaanopties en ontwikkelvragen binnen de organisatiecontext van de opdrachtgever van het assessment. Uiteraard spelen eerdere loopbaanstappen, motivatie en ambities ook een belangrijke rol. Bij een loopbaanassessment wordt zuiver gekeken naar de motieven, drijfveren en ambities van de persoon zonder organisatiecontext, dus ook met oriëntatie buiten de organisatie.

Wat houdt een rollenspel of praktijksimulatie in?    

Tijdens een rollenspel of praktijksimulatie speelt u een praktijksituatie na. Uw gesprekspartner is dikwijls een acteur die zijn of haar rol levensecht speelt. De assessmentadviseur kan zo in een nagebootste werksituatie zien hoe u reageert. Dit koppelt hij vervolgens aan de resultaten uit het assessment-interview, de persoonlijkheidsvragenlijsten en de assessmenttesten. In het rollenspel van het assessment wordt een sterk beroep gedaan op uw sociale - en communicatieve vaardigheden. Zo moet u bijvoorbeeld een functioneringsgesprek houden met een medewerker. Of een advies- of slechtnieuwsgesprek voeren. Tijdens de praktijksimulaties observeert de assessmentadviseur uw gedrag. De assessmentadviseur kijkt tijdens het rollenspel mee en beoordeelt hoe u handelt en u gedraagt in de nagebootste situatie.

Na het assessment


Hoe krijg ik terugkoppeling van de resultaten?    

Aan het eind van de assessmentdag ontvangt u een persoonlijke terugkoppeling van de adviseur. U ontvangt binnen 5 werkdagen een e-mail als het conceptrapport klaar is en op Mijn GITP staat. Wij vragen u akkoord te geven aan de adviseur op de inhoud van de rapportage. Uw rapport wordt nu gesloten en er kunnen geen wijzigingen meer plaatsvinden. Vervolgens sturen wij uw rapportage door aan de opdrachtgever. Wenst u nog overleg over de inhoud van de rapportage dan is dit uiteraard mogelijk. Mocht u niet akkoord gaan met de inhoud van de rapportage, kunt u dit door middel van de keuzebutton aan ons doorgeven.

Wat staat er in de rapportage?  

Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever krijgt u inzicht in uw motivatie en drijfveren, uw talenten en minder sterke punten, gebaseerd op diverse persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests en praktische assessmentoefeningen. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever kunnen ook de mate van zelfregie, uw valkuilen in lastige situaties, uw management-/beïnvloedingsstijl en andere punten worden belicht. Bij een selectieassessment krijgt u advies over de mate van uw geschiktheid. Afhankelijk van de vraagstellingen in het assessment worden ontwikkeltips of een ontwikkeladvies aangeboden. Gaat het om een loopbaanvraagstuk dan geven we advies over passende loopbaanstappen en ontwikkelmogelijkheden.

Ik heb vragen over de uitslag van het assessment.    

U kunt contact opnemen met uw eigen adviseur via MijnGITP. Die kan u ook helpen met een verder ontwikkelplan. U kunt hierbij kiezen voor Coaching of Training. Als deelnemer van een Ontwikkel-, Geschiktheid-, Perspectief- of Executive assessment ontvangt u 10% korting als u kiest voor een coaching of training na uw assessment. Vraag u adviseur naar de mogelijkheden.

Ziekte ivm CORONAVIRUS (COVID-19)

Ik heb een assessment gepland kan deze nog doorgaan?

Aan de hand van de richtlijnen van het RIVM kan uw assessment gewoon doorgaan. De adviseur zal vooraf contact met u opnemen om af te stemmen of de ontmoeting live zal plaatsvinden op de locatie of dat er een virtuele ontmoeting zal plaatsvinden.

Wilt u toch liever omboeken dan brengen wij daar geen extra kosten voor in rekening.

Voor deelnemers die zelf annuleren brengen wij annuleringskosten in rekening.

Klachten

Klachten nemen wij zeer serieus. Via onderstaande button kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken. U ontvangt per e-mail een bevestiging en wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen nader contact met u op. Indien u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u, in het geval van een Assessmentpsycholoog, een klacht indienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze procedure vindt u terug op de website van het NIP.

klacht indienen