Je bevindt je hier:

Vragen over assessments

Vind hier jouw vraag over het volgen van een assessment.

Voor het assessment

Wat is het assessment?

Een assessment geeft objectief inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. Je krijgt online tests en vragenlijsten voorgelegd, meestal in combinatie met een interview, rollenspel en/of simulatiegame. Na het assessment is bekend wat jouw talenten zijn, wat je drijft in jouw werk en welk ontwikkelpotentieel aanwezig is. GITP biedt voor elk ontwikkel-, selectie- of loopbaanvraagstuk een passend assessment.

Waarom een assessment?    

Een assessment biedt de opdrachtgever van het assessment meer zekerheid over kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden op basis van objectief inzicht in talenten en ontwikkelpotentieel van jou, als deelnemer. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever richt GITP een assessment in als selectieassessment, ontwikkelassessment of loopbaanassessment.

Hoe snel kan een assessment worden ingepland?    

Indien nodig kan een assessment binnen 2 werkdagen worden ingepland, op voorwaarde dat je voldoende tijd hebt om de thuistests te maken.

Wat is de doorlooptijd van een assessment?    

De doorlooptijd van een assessment is gemiddeld 2 weken vanaf de aanvraag. Na afloop van het assessment levert GITP binnen 5 werkdagen de eindrapportage aan jou, en aan de opdrachtgever van het assessment, mits je daarvoor akkoord hebt gegeven.

Wat zijn competenties?    

Een competentie is het vermogen om effectief een taak uit te voeren of een probleem op te lossen. Ook onder lastige omstandigheden. Bij de beheersing van een competentie komt het aan op de juiste combinatie van gedrag, kennis en vaardigheden. 

Hanteert GITP de beroepscode NIP?

Ja, GITP hanteert de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Alle assessment-psychologen zijn verplicht geregistreerd bij het NIP. De

basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan

richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze 4 basisprincipes. Door gedragsregels op te stellen in de Beroepscode is het duidelijk wat u van de psycholoog

kunt verwachten. Voor de psycholoog is duidelijk aan welke regels hij zich moet houden. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere

zaken (bijvoorbeeld een klachtenregeling) staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode en op de website van het NIP.

Ik heb een vraag. Met wie kan ik contact opnemen?    

48 uur voor aanvang van het assessment kun je contact opnemen met jouw assessmentadviseur via Mijn GITP. Dit is het deelnemersportaal waarin je wordt begeleid bij alle stappen van het assessment; van intake tot en met eindrapportage. Heb je eerder een vraag, dan kun je contact opnemen met de office van de locatie waar je jouw assessment hebt. Of bel onze klantenservice: +31 88 448 70 00.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?    

Om jouw assessment adequaat te kunnen uitvoeren tegen de achtergrond van de vraagstelling van jouw organisatie, verzamelen wij gegevens over jou, zoals jouw NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht, je cv, bedrijfsgegevens, opleidingsniveau, antwoorden op testvragen en testscores. De verschillende verzameldoelen vind je in onze privacy policy

Wij leggen, conform de beroepscode, een assessmentdossier aan, waarin de verschillende scores op voor jouw assessment relevante testen en aantekeningen worden bewaard. Dit dossier bewaren we 2 jaar, waarna we het vernietigen. Ook jouw eindrapportage in Mijn GITP vernietigen we dan, maar alvorens wij daartoe overgaan, ontvang je een signalering, zodat je jouw rapport tijdig (nogmaals) kunt downloaden. De onderliggende deelrapportages worden vernietigd en in de testsystemen worden jouw gegevens geanonimiseerd. Jouw persoonlijke omgeving Mijn GITP blijft voor jou dan nog toegankelijk (voor eventuele andere diensten die GITP voor jou mag gaan uitvoeren of op dat moment al uitvoert), tenzij je aangeeft dat deze mag worden afgesloten.

Je hebt het recht om binnen de bewaartermijn om vernietiging van jouw dossier te vragen. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die je in de beroepscode (art. 70) kunt lezen. 

GITP gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens. De eindrapportage deelt jouw assessment-adviseur alleen met jou en – alleen met jouw expliciete toestemming – aan de opdrachtgever. Deze toestemming geef je in Mijn GITP. 

Wij hebben een ISO 27001-certificering. Deze certificering maakt dat wij procesmatig werken aan continue verbetering van onze informatiebeveiliging. Minimaal jaarlijks kijken externe auditoren hierbij mee. Ook met betrekking tot jouw assessment kun je rechten uitoefenen, zoals bijvoorbeeld het recht van inzage of correctie. Hiervoor kun je contact opnemen met jouw assessment-adviseur. In de privacy policy lees je hierover meer.

Onderdelen van het assessment


Wat heb ik nodig voor het thuis invullen van de online vragenlijsten en tests?    

Een computer met een stabiele internetverbinding en een recente browser (Internet Explorer 9 en lager wordt door Microsoft niet meer ondersteunt en daarom door ons niet meer gegarandeerd). Op MacBook (en in Safari) werkt ook. De vragenlijsten en tests werken het beste op een computer. Op een tablet ook wel, maar omdat er zoveel variatie in tablets is, hebben we de vragenlijsten en tests niet voor alle devices van tevoren kunnen testen. We kunnen dus niet garanderen dat de tests en vragenlijsten op elke tablet ook daadwerkelijk werken. Let op: Zorg er in jouw internetbrowser voor dat automatisch vertalen uit staat. Anders kan het voorkomen dat vragen raar en onduidelijk worden vertaald.

Ik zie mijn thuistest niet staan in het lijstje 'Testen voor thuis'    

Neem contact op met de klantenservice, telefoonnummer +31 88 448 70 00

Welke vragen kan ik tijdens het assessment interview verwachten?  

Bij een selectieassessment kiest de assessmentadviseur voor een 'gedragsgericht interview'. De adviseur zal dan vooral inzoomen op functierelevante competenties. Daarnaast komen veelal ambities en motivatie, loopbaan en sterke en zwakke kanten aan bod. Bij een ontwikkelassessment wil de assessmentadviseur tijdens het interview inzicht krijgen in mogelijke loopbaanopties en ontwikkelvragen binnen de organisatiecontext van de opdrachtgever van het assessment. Uiteraard spelen eerdere loopbaanstappen, motivatie en ambities ook een belangrijke rol. Bij een loopbaanassessment wordt zuiver gekeken naar de motieven, drijfveren en ambities van de persoon zonder organisatiecontext, dus ook met oriëntatie buiten de organisatie.

Wat houdt een rollenspel of praktijksimulatie in?    

Tijdens een rollenspel of praktijksimulatie speel je een praktijksituatie na. Je gesprekspartner is dikwijls een acteur die zijn of haar rol levensecht speelt. De assessmentadviseur kan zo in een nagebootste werksituatie zien hoe je reageert. Dit koppelt hij vervolgens aan de resultaten uit het assessment-interview, de persoonlijkheidsvragenlijsten en de assessmenttesten. In het rollenspel van het assessment wordt een sterk beroep gedaan op je sociale - en communicatieve vaardigheden. Zo moet je bijvoorbeeld een functioneringsgesprek houden met een medewerker. Of een advies- of slechtnieuwsgesprek voeren. Tijdens de praktijksimulaties observeert de assessmentadviseur jouw gedrag. De assessmentadviseur kijkt tijdens het rollenspel mee en beoordeelt hoe je handelt en je gedraagt in de nagebootste situatie.

Na het assessment


Hoe krijg ik terugkoppeling van de resultaten?    

Aan het eind van de assessmentdag ontvang je een persoonlijke terugkoppeling van de adviseur. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een e-mail als het conceptrapport klaar is en op Mijn GITP staat. Wij vragen je akkoord te geven aan de adviseur op de inhoud van de rapportage. Je rapport wordt nu gesloten en er kunnen geen wijzigingen meer plaatsvinden. Vervolgens sturen wij jouw rapportage door aan de opdrachtgever. Wens je nog overleg over de inhoud van de rapportage dan is dit uiteraard mogelijk. Mocht je niet akkoord gaan met de inhoud van de rapportage, kun je dit door middel van de keuzebutton aan ons doorgeven.

Wat staat er in de rapportage?  

Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever krijg je inzicht in jouw motivatie en drijfveren, jouw talenten en minder sterker punten, gebaseerd op diverse persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests en praktische assessmentoefeningen. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever kunnen ook de mate van zelfregie, je valkuilen in lastige situaties, je management-/beïnvloedingsstijl en andere punten worden belicht. Bij een selectieassessment krijg je advies over de mate van jouw geschiktheid. Afhankelijk van de vraagstellingen in het assessment worden ontwikkeltips of een ontwikkeladvies aangeboden. Gaat het om een loopbaanvraagstuk dan geven we advies over passende loopbaanstappen en ontwikkelmogelijkheden.

Ik heb vragen over de uitslag van het assessment.    

Je kunt contact opnemen met jouw eigen adviseur via MijnGITP. Die kan jou ook helpen met een verder ontwikkelplan. Je kunt hierbij kiezen voor Coaching of Training. Als deelnemer van een Ontwikkel-, Geschiktheid-, Perspectief- of Executive assessment ontvang je 10% korting als je kiest voor een coaching of training na je assessment. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.

Klachten

Klachten nemen wij zeer serieus. Je kunt je binnen 30 werkdagen na deelname met een klacht melden bij GITP. In samenwerking met onze kwaliteitsmanager wordt jouw klacht behandeld. Je kunt de klacht  mailen naar kwaliteit@gitp.nl. Als we er samen niet uitkomen, kun je overwegen een klacht in te dienen bij het NIP. De procedure daarvoor vind je terug op de website van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Mail een klacht naar GITP