GITP is de hr-adviseur voor selectie- en ontwikkelvraagstukken: digitaal én face-to-face.

Lees meer
Je bevindt je hier:

Evalueren

Manager en medewerker moeten goed de vinger aan de pols houden. Ambities van medewerker en organisatie moeten overeen blijven komen. Is dat niet meer het geval dan moeten andere stappen overwogen worden. Dat is een heel natuurlijke gang van zaken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat medewerkers vastroesten, zich gaan vervelen of contraproductief gedrag gaan vertonen. Dan is het tijd om te kijken of er andere mogelijkheden zijn, binnen of buiten de organisatie. 

Indien de carrière buiten de organisatie wordt voortgezet, dan kan een medewerker geholpen worden met keuzes maken, wellicht nog een aanvullende training krijgen (bijvoorbeeld personal branding, een sollicitatietraining of arbeidsmarktoriëntatie). 

Een vertrek kan ook te maken hebben met keuzes die de organisatie maakt. Bijvoorbeeld een herstructurering, fusie, een ander organisatiemodel of het saneren van onderdelen. Ook dan moet het netjes geregeld worden met betrokken medewerkers. U wilt immers dat zij door die positieve ervaringen als ambassadeur de organisatie verlaten. En wellicht komen ze in de toekomst wel weer terug, in een andere functie of bij een andere afdeling (de zogenaamde boomerang hires).

Evalueren

Populair

Employer journey Playbook
Het verhaal achter een succesvolle Employer Journey.

Whitepaper Feedbackcultuur
Vraag het onderzoeksrapport gratis aan.

Darkside webinar (gratis)
Het effect van de darkside op leiderschap.

Direct naar
Werken bij

Talentvolle, ambitieuze en ondernemende mensen vinden bij GITP & PiCompany een functie die past bij hun persoonlijke situatie en plannen.

Bekijk onze vacatures