Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Talent is overal, je moet het alleen zien
Test persoonlijkheid Header

“Talent is overal. Je moet het alleen zien”. Dat staat in onze visie. We bedoelen ermee, iedereen heeft talent en biedt toegevoegde waarde. Inzicht bieden in talenten, ontwikkeling mogelijk maken van mensen en organisaties en het maatschappelijk engagement zit in de genen van GITP.

GITP is opgericht in 1947 met als doel met de modernste wetenschappelijke inzichten een bijdrage leveren aan de economische opbouw van Nederland. Vanuit de filosofie: de juiste man of vrouw op de juiste arbeidsplaats. Die oorsprong werkt ook nu nog krachtig door in onze identiteit.

Vanuit onze visie en filosofie staat diversiteit en inclusie voor ons evenredig aan gelijkheid. Dat gaat verder dan iedereen hetzelfde behandelen. We staan voor het bieden van gelijke kansen. Wij erkennen en waarderen de verschillen die verankerd zijn in de maatschappij én in de mensen. Of die nou zijn ontstaan door afkomst, culturele omgeving, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap geslacht of seksuele geaardheid. Inclusiviteit betekent voor ons dat we in onze eigen organisatie, maar ook in onze werk- en handelswijze. Vanuit onze basis wijden wij in ons werk en de productontwikkeling en - innovatie van ons assessment-instrumentarium aandacht aan een maatschappij die bestaat uit steeds meer verschillende achtergronden.

Vanuit onze visie en onze werkwijze dragen wij dagelijks bij aan inclusiviteit en diversiteit in werkomgevingen en aan de ontwikkeling van een veelheid aan diverse talenten. Want talent is immers overal! Vanuit daar slaan wij een brug naar onze maatschappelijke betrokkenheid, die in onze missie is verankerd. De Missie van GITP is: Individuen en organisaties beter laten functioneren in hun professionele en maatschappelijke omgeving.

MVO en Social Return is daarmee ingebed in onze core business. We verbinden ons specifiek met maatschappelijke thema’s als: Duurzame inzetbaarheid, Inclusieve samenleving, Diversiteit & Talentontwikkeling, Governance en Transparantie. GITP is lid van MVO Nederland.

MVO binnen GITP

Onze belangrijkste bijdrage aan de maatschappij is ons dagelijks werk, namelijk het ontwikkelen van de talenten van mensen, en daarmee van de organisaties waar zij werken.

Daarnaast stimuleren we ook intern MVO-activiteiten. Dat doen we via drie lijnen: ‘Groen, Doen, Poen! Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat wat we doen klein begint, groot kan worden en onomkeerbaar is.

Groen: we proberen onze footprint zo klein mogelijk te maken. En daarmee beginnen we bij ons zelf. MVO moet dagelijks zichtbaar zijn, want dat stimuleert ander gedrag. Daarom scheiden we ons afval (geïmplementeerd in 2019), gebruiken we duurzaam geproduceerde koffie en koffiebekers van rietsuiker en stimuleren wij leaserijders gebruik te maken van elektrisch rijden (In 2020 zijn er meerdere laadpalen voor elektrische auto’s geïnstalleerd bij ons kantoor in Utrecht)

Groen staat ook voor vitaliteit. We zorgen daarom o.a. voor gezond eten door middel van dagelijks vers fruit en groente, omdat we ervan overtuigd zijn dat vitale medewerkers prettiger werken en meer in balans zijn. Dat is niet alleen fijn voor de medewerkers zelf maar ook voor GITP en al onze klanten: vitale medewerkers presteren beter!

Doen: alle medewerkers van GITP krijgen één dag per jaar om een bepaalde maatschappelijke activiteit op te pakken. We sluiten ons bijvoorbeeld aan bij NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Die uitnodiging pakken we graag op.

Poen: We kiezen ervoor ons jarenlang te verbinden aan een maatschappelijke organisatie die werkt vanuit een inclusief thema, zonder daarvoor een rekening te sturen. We willen zo een structurele samenwerking tot stand brengen en als partners met elkaar optrekken. Daarom hebben we ons voor drie jaar verbonden aan Vluchtelingenwerk Nederland, en bieden wij hen jaarlijks ter waarde van 20.000 euro onze kennis, kunde en diensten aan.

Social return binnen GITP

Sociaal return richt zich op bepaalde doelgroepen: het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De invulling hiervan doen wij vanuit verschillende invalshoeken

Inkoopbeleid

In ons inkoopbeleid en bijvoorbeeld in de keuze van locaties leveren we graag een maatschappelijke bijdrage. Concreet voorbeeld van een locatie waar we mee werken is Kloosterhotel Zin (http://www.kloosterhotelzin.nl/kloosterhotel-zin/sfeerimpressie/.)

Aannamebeleid

Vanuit onze visie “iedereen heeft talent” is ons aanname beleid ingericht. We kijken nauw naar welke talenten medewerkers hebben. Het talent dat de (toekomstige) medewerker met zich meebrengt is doorslaggevend en niet de recente werkervaring. Een concreet voorbeeld hiervan is dat wij een talentvolle jongere na haar stage op onze marketingafdeling een contract aangeboden. Wij zagen haar talent, maar zagen de extra aandacht die zij nodig had om binnen de werkcontext optimaal te kunnen functioneren. Door de arbeidsrelatie na haar stage te verlengen konden wij hier langer met haar aan werken en heeft zij daarnaast haar talenten verder kunnen verstevigen.

Middels onze degelijke begeleiding, inwerktraject en interne academie ontwikkelen we de talenten verder om zo succesvol te worden in hun nieuwe baan binnen GITP. Tegelijkertijd dragen wij hierbij mee aan het verstevigen van hun positie op de arbeidsmarkt.

Stageplekken

GITP biedt al decennia ruimte aan stagiaires om ze de kneepjes van het vak te leren of om een kijkje in de keuken te kunnen nemen (snuffelstages). Dit doen we voor zowel middelbare scholieren als voor MBO/HBO/WO-student.

Lezingen en gastcolleges

GITP medewerkers geven regelmatig op vrijwillige basis lezingen en gastcolleges aan universiteiten of HBO instellingen om studenten over het vak in te lichten of kennis te verspreiden. Een voorbeeld hiervan zijn de gastcolleges welke we hebben verzorgd voor de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001