360 graden feedback: inzicht in sterke en te ontwikkelen competenties

  • Werkgedrag als indicator van talent en voorspeller van ontwikkelruimte
  • Inzicht in talenten, blinde vlekken en verborgen krachten
  • Concreet ontwikkeladvies voor het verbeteren van competenties
Test 360 graden feedback Header

WAT LEVERT INZICHT IN WERKGEDRAG JOU OP?

Jouw medewerkers hebben natuurlijk een beeld van hun eigen kunnen. Maar dit beeld is niet volledig zonder de input vanuit de werkomgeving. Mensen hebben immers de neiging zichzelf te onderschatten of overschatten op bepaalde competenties en vaak vormen ontwikkelpunten een ‘blinde vlek’. De Reflector 360 oftewel 360 graden feedback vragenlijst helpt hierbij.

De Reflector 360 brengt het werkgedrag van jouw medewerkers in beeld aan de hand van een eigen oordeel en die van anderen uit de werkomgeving. Zoals leidinggevende, directe collega’s en klanten. Tezamen leveren deze gecombineerde beelden uitstekend inzicht op in competenties zoals klantgerichtheid, leidinggeven of ondernemerschap.

De Reflector 360 kan ook worden ingezet in teams. Dit helpt bij het in kaart brengen van de teamcompetenties en bevordert begrip en effectieve samenwerking onder teamleden.

AAN DE SLAG MET DE REFLECTOR 360

De 360 graden feedbackvragenlijst: Reflector 360 verzamelt feedback uit verschillende bronnen over het werkgedrag en de competenties van jouw medewerker. Dit leidt tot inzicht in de sterke punten en de ontwikkelpunten van de medewerker.

De Reflector 360 is snel en eenvoudig aan te vragen via het Talent Intelligence Platform. Heb je het assessment al aangevraagd? Dan geeft het dashboard je inzicht in de voortgang van jouw deelnemer. Direct na afronding is de rapportage beschikbaar.

Logo GITP 1080 x 1080

2024 GITP.nl

GITP is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Iso 9001 2015
EIK ISO27001